โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับสถานศึกษา สำหรับชื่อของทูตสวรรค์ ดูที่ เกเบรียล
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
Labor Omnia Vincit
"ความวิริยอุตสาหะเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ"
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Saint Gabriel’s College
อักษรย่อ ซ.ค. หรือ S.G.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920)[1]
ผู้อำนวยการ ภราดา ดร. วินัย วิริยวิทยาวงศ์ (พ.ศ. 2013-ปัจจุบัน)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง

สี          น้ำเงิน และขาว
เพลง มาร์ชเซนต์คาเบรียล
เว็บไซต์

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (อังกฤษ: St. Gabriel's College) เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่โรงเรียนชายล้วน ในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ซึ่งเป็นคณะนักบวชคาทอลิก ตั้งอยู่บนถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปิดสอนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 คำว่า 'เซนต์คาเบรียล' ในชื่อโรงเรียนนั้น จึงมาจากชื่อคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ผู้ก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนเซนต์คาเบรียลเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศ เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพการศีกษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และคุณภาพของนักเรียนและศิษย์เก่าที่จบไป

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเดียวที่ ใช้สีประจำสถาบันคือ น้ำเงินขาว และมีเพียงวิทยาเขตเดียว เช่นเดียวกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ที่ไม่ได้ชื่อโรงเรียนว่า "อัสสัมชัญ" นำหน้า ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์คาเบรียลมีอายุได้ 97 ปี เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในย่านดุสิต

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2463 ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สงบลง โรงเรียนอัสสัมชัญได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เจษฎาจารย์มาร์ติน เดอ ตูรส์ และคณะที่ปรึกษา มีแนวความคิดที่จะเปิดโรงเรียนแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงเรียนอัสสัมชัญ ประกอบกับท่านได้รับข้อเสนอ จากบาทหลวงบรัวซา อธิการโบสถ์นักบุญฟรังซิสซาเวียร์ เสนอให้ที่ดินบริเวณถนนสามเสน เป็นสถานที่ก่อสร้าง

การขยายตัวมาเปิดโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในฐานะสาขาที่สองของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล มิได้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพบ้านเมืองปกติ แม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ห่างจากสงครามครั้งนั้นมาก แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทำให้วัสดุที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างขาดแคลน และมีราคาแพง ขณะที่แรงงานกรรมกรก็เป็นสิ่งหายากเช่นกัน

เจษฎาจารย์มาร์ตินจึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 โดยท่านเป็นนายช่างสถาปนิกออกแบบให้คำปรึกษาเอง และมีนายเบเกอแลง (Mr. Be'quelin) เป็นวิศวกร ในขณะที่ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนอยู่นั้น ได้ใช้บ้านของนายเบอลี่ เป็นโรงเรียนชั่วคราว ในปีแรกมีนักเรียนทั้งสิ้น 141 คน

โรงเรียนสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1922 มีตึกหลังใหญ่เรียกว่า "ตึกแดง" โดยส่วนที่เป็นไม้ใช้ไม้สักทั้งสิ้น ซึ่งบริษัทบอมเบย์เบอรม่า เป็นผู้ติดต่อส่งวัสดุต่าง ๆ ในการก่อสร้าง คิดตามบัญชีที่บันทึกไว้ทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ หนึ่งแสนเศษ เมื่อโรงเรียนเปิดรับสมัคร มีนักเรียนมาสมัครปีแรกจำนวน 150 คน

ที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนเซนต์คาเบรียลตั้งอยู่ที่ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งโรงเรียนมีบริเวณติดต่อกับชุมชนที่หลากหลายมาก โดยอาณาเขตด้านหลังโรงเรียนติดกับโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ อ้อมมาทางด้านซ้าย ทางซอยมิตรคาม (สามเสน13) จะติดกับที่ดินของโบสถ์เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ ซึ่งจะมีบ้านเรือนร้านค้าทางด้านติดถนนสามเสน แล้วถัดมาในซอยมิตรคามก็จะเป็นสุสานของโบสถ์ฯ และที่พัก ฝั่งตรงข้ามกับเขตโรงเรียนเดิม ก็รายล้อมด้วยสถานศึกษาอื่น ๆ ในละแวกโรงเรียนได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงเรียนวัดราชาธิวาส สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอสมุดแห่งชาติ พระราชกรนียสา

ปรัชญาการศึกษา[แก้]

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนมี 2 อย่าง คือ

 1. จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม ความจริง และ การเข้าถึงธรรมอันสูงส่ง อันเป็นบ่อเกิดของชีวิต
 2. มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความอุตสาหวิริยะเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ (Labor Omnia Vincit)

อนึ่ง คำว่า "Labor Omnia Vincit" ดังที่ปรากฏอยู่ในตราประจำคณะภราดาเซนต์คาเบรียล เป็นคำจากภาษาละติน

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียนใช้ตราของคณะภารดาเซนต์คาเบรียล ซึ่งสถาบันการศึกษาในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียลทั้งหมดใช้ตรานี้เป็นตราประจำสถาบันร่วมกัน ตรงกลางตราเป็นรูปโล่แบ่งสี่ซีก มีสัญลักษณ์ดังนี้

A.M. และ ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว[แก้]

A.M. มาจากคำละตินว่า "Ave Marie" หมายถึง "วันทา มารี" มารดาของพระเยซูคริสต์ หรืออีกนัยหนึ่ง A.M. หมายถึง "Alma Mater" หมายถึง "โรงเรียนแม่" — ส่วนดอกซ่อนกลิ่น แสดงถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ที่นักเรียนทุกคนต้องพยายามทำตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และ ใจ อยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม — ในส่วนนี้จึงมีความหมายรวมว่า โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านเกิดที่ทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัว มีพระนางมารีอาเป็นที่รักเคารพและบูชาร่วมกันไม่แยกแยะว่าใครมีหรือจน ความรักและความสุขที่มีต่อครอบครัว ต่อแม่ที่มีร่วมกันเป็นความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจเสมอ ไม่ว่าอยู่ ณ ที่แห่งใด

รูปเรือใบ และ ดาวเหนือเรือ[แก้]

เปรียบได้กับ "นาวาชีวิต" ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมและแสงแดดไปจนถึงฝั่ง เป็นคติให้ได้คิดเสมอว่า "ชีวิตคือการต่อสู้" มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือที่กำลังสู้คลื่นลม หมายถึงแสดงแห่งความหวัง ได้แก่ แสงธรรมแห่งศาสนา กับแสดงแห่งปัญญา จากสรรพวิทยาการที่ได้รับจากโรงเรียนรวมกันเป็นดวง ประทีป ส่องนำชีวิต (คือคนที่อยู่ในเรือ) ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วยคุณธรรม และปัญญา

อักษร DS และไม้กางเขน[แก้]

ย่อจากภาษาฝรั่งเศส "Dieu Seul" หมายความว่า จะทำงานทุกอย่างเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระเจ้า เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ เดอ มงฟอร์ ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล — โดยอีกนัยหนึ่ง D หรือ Divinity หมายถึงศาสนา ซึ่งเราทุกคนต้องมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ, เครื่องหมายกางเขน เป็นเครื่องหมายแห่งความรัก และความเสียสละ ดังที่พระคริสต์ได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยความรัก ที่จะช่วยไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์, S หรือ Science หมายถึงวิทยาการ ความรู้ที่ทำให้เรามีเหตุผล เราทุกคนควรจะมุ่งหาความรู้อยู่เสมอ ยิ่งเรามีความรู้ฝ่ายโลกมากขึ้นเท่าได เราก็ยิ่งควรสนใจหาความรู้ฝ่ายธรรมให้มากขึ้นเท่านั้น

สำหรับพวงดอกไม้ที่ประดับโล่ เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำความดีให้เชิดชู และจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไป

ส่วนคำว่า Labor Omnia Vincit ดูที่นี่

สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในโรงเรียน[แก้]

 1. ตึกมาร์ติน เดอ ตูรส์ หรือ ตึกแดง เป็นตึก 3 ชั้นเก่าแก่ที่สุด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2463 โดยท่านเจษฎาจารย์มาร์ติน เดอ ตูรส์ อธิการท่านแรกเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างเองด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก บัดนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลไปแล้ว ซึ่งได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่โรงเรียน ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และห้องประชุมแบบครบวงจร
 2. ตึก 90 ปี เซนต์คาเบรียล เป็นอาคาร 5 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2553 เป็นห้องโสตฯ ห้องทำงานภราดาอำนวย ปิ่นรัตน์ ชั้นบนใช้เป็นห้องวารสารโรงเรียน
 3. ตึกเดอ มงฟอร์ต เป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นล่าง และชั้นสองเป็นโรงอาหารนักเรียน และหอประชุม มีห้องสมุดกลาง และพิพิธภัณฑ์ของภราดาอำนวย ปิ่นรัตน์
 4. ตึกจอห์น แมรี่ เป็นอาคารที่พักของอาจารย์ชาวต่างชาติ มีประตูเชื่อมจากภายนอกโรงเรียน
 5. ตึกเกรก ยิมเนเซี่ยม เป็นตึก 5 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 มีสนามบาสเกตบอลพร้อมอัฒจันทร์เชียร์ใช้เป็นห้องเรียนชั้น ป.5 - 6 และสนามเทนนิสซึ่งเป็นสนามอเนกประสศ์ของนักเรียน ป.5 ป.6
 6. ตึกฟาติมา ร.ศ.200 เป็นตึก 7 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นอาคาร 7 ชั้น โดยอาคารหลังนี้ใช้เป็นห้องเรียนชั้น ป.1 - 2ทุกห้องติดแอร์, สนามเทนนิส และสนามบาสเกตบอล รวมทั้งห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถม ห้องกิจกรรมภาษาอังกฤษ ชั้นบนเดิมที่เป็นสนามเทนนิส ปัจจุบันก็กลายเป็นลานเอนกประสงค์
 7. ตึกฮิวเบิร์ต เมโมเรียล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 เป็นอาคาร 4 ชั้น มีที่จอดรถครู ห้องงานซ่อมบำรุง และสระว่ายน้ำ
 8. ตึกแอนดรู เมโมเรียล 2000 เป็นตึก 6 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544 ใช้เป็น ห้องเรียนม.1 - 2 มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มัธยมต้น ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องพักคณะภราดา
 9. ตึกแม่พระ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2550 เพื่อทดแทนตึกแม่พระหลังเดิม และตึกวิทยาศาสตร์ซึ่งทรุดโทรมลงตามกาลเวลา และหมดสภาพการใช้สอย เป็นอาคารเรียน 6 ชั้น รวมรวมชั้นใต้ดิน ภายนอกประดิษฐานรูปปั้นพระแม่มารีทรงเยื้องพระหัตถ์ประทานพรงดงามมาก ภายในอาคารเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 มีโรงยิมเนเซี่ยม ซึ่งมีสนามบาสเกตบอลในร่มขนาดมาตรฐาน โต๊ะกิจกรรมกีฬาปิงปอง และสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ สำหรับ นักเรียน ประถม โถงชั้นใต้ดินสามารถใช้เข้าแถวและจัดกิจกรรมอื่นๆได้ มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ครบวงจร ห้องกิจกรรมแล็ป (แล็ปในที่นี้หมายถึง ภาษาอังฤษ) ห้องสมุด ห้องออดิทอเรียม ห้องปฏิบัติธรรม (มีพระบรมสารีริกธาตุ) ห้องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้ง ห้องปกครอง และ ห้องศิลปะ ห้องพลศึกษา
 10. ตึก Annunciation สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2555 เป็นสถานที่เรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
 11. สนามมาตินเดอร์ตูส์สเตเดียม สนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาดใหญ่ที่ใช้หญ้าอย่างดี
ภาพพาโนรามาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เมื่อมองจากทางเดินไปโรงอาหาร (ก่อนสร้างอาคารเรียนใหม่) ถ่ายไว้เมื่อปี พ.ศ. 2548

เจษฏาธิการและผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

รายนามเจษฏาธิการและผู้บริหารโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ภราดามาร์ติน เดอ ตูรส์ ค.ศ. 1920-1926
2 ภราดาเฟเดอริก ยัง (สมัยที่ 1) ค.ศ. 1926-1932
3 ภราดาฮิวเบิร์ต (สมัยที่ 1) ค.ศ. 1932-1938
4 ภราดาเฟเดอริก ยัง (สมัยที่ 2) ค.ศ. 1938-1941
5 ภราดาเทโอฟาน เวอนาร์ด ค.ศ. 1941-1944
6 ภราดาเอลอยเซียส ค.ศ. 1944-1947
7 ภราดามงฟอร์ต เดอ โรซาริโอ ค.ศ. 1947-1953
8 ภราดาจูอาน มารี ค.ศ. 1953-1955
9 ภราดาฮิวเบิร์ต (สมัยที่ 2) ค.ศ. 1932-1938
10 ภราดามงฟอร์ต เดอ โรซาริโอ (สมัยที่ 2) ค.ศ. 1961-1966
11 ภราดาอัลฟอนซัส เดอ ลิเคอร์ ค.ศ. 1966-1968
12 ภราดามาร์ติน เดอ ตูร์ ดร.ประทีป โกมลมาศ ค.ศ. 1968-1974
13 ภราดาฟิลิปอำนวย ปิ่นรัตน์ (สมัยที่ 1) ค.ศ. 1974-1977
14 ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ค.ศ. 1977-1983
15 ภราดาฟิลิปอำนวย ปิ่นรัตน์ (สมัยที่ 2) ค.ศ. 1983-1985
16 ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ค.ศ. 1985-1991
17 ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ์ ค.ศ. 1991-1997
18 ภราดาเลโอ โยเซฟ ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ ค.ศ. 1997-2003
19 ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ค.ศ. 2003 - 2013
20 ภราดา ผศ. ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ค.ศ. 2013 - ปัจจุบัน

ห้องพสวค.[แก้]

ห้องพสวค. ( ย่อมาจาก : พัฒนาส่งเสริมวิชาการและคุณธรรม )เป็นห้องที่มีหลักสูตรพิเศษ ห้องพสวค.ถูกสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดย ภราดา ผศ. ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ โดยมีจุดประสงค์หลักคือเพื่อส่งเสริมวิชาการและคุณธรรม ปัจจุบันมีตั้งแต่ ป.1-ม.3 โดยห้อง พสวค. นั้น มีวิชาเพิ่มขึ้นมาจากห้องอื่นๆ 4 วิชาด้วยกัน คือ Leadership, Global Citizenship, Self Directing and Skills Development (SDSD) และ Intensive Writing เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ และทักษะต่างๆให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ตัวอักษร SG หมายถึง หมายเลขประจำตัวโรงเรียนของผู้นั้น
    "ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล   ได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมาก"
  พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินฉลองวัดคอนเซ็ปชัญ 300ปี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2517

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]