พงษ์เทพ เทศประทีป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้า พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
ถัดไป ธีรพล นพรัมภา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 ธันวาคม พ.ศ. 2487 (77 ปี)
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คู่สมรส นางปริตา เทศประทีป
ศาสนา พุทธ

พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) อดีตเสนาธิการทหารบก อดีตราชองครักษ์พิเศษ[1] และอดีตเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์[2]

ประวัติ[แก้]

พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เกิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2487 ที่อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายพุฒ กับนางทวี เทศประทีป สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร ในปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปี พ.ศ. 2511 นอกจากนั้นยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในราชการทหารสังกัดกรมทหารราบที่ 3 อาทิ เสนาธิการกรมทหารราบที่ 3 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 ในพระองค์ฯ กรมทหารราบที่ 3 และรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 (พ.ศ. 2530-2531) ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธการทหารบก ในปี พ.ศ. 2541 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ในปี พ.ศ. 2542 และตำแหน่งสูงสุด คือ เสนาธิการทหารบก ในปี พ.ศ. 2546-2548

จากนั้นในปี พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์) ในรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549

พลเอก พงษ์เทพ เป็นนายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา และสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการขุดคลองไทยบริเวณคอคอดกระ[3][4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. อดีตเสนาธิการทหารบก อดีตราชองครักษ์พิเศษ
 2. คนสนิทยันป๋าเปรมยังแข็งแรง
 3. ดัน”คลองไทย” เป็นนโยบายรัฐ คาด1ปีได้คำตอบ
 4. ประชุมและแถลงการณ์ดำเนินงานคลองไทย (พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป)
 5. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๑๐, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๑๖ เมษายน ๒๕๒๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ, เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๑๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔, ๒๗ กันยายน ๒๕๑๙
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๓๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗, ๒๓ เมษายน ๒๕๑๓
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๙๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๖, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๒๕๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๙, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๘
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๙๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๘, ๘ มิถุนายน ๒๕๒๒
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๒๐ กันยายน ๒๕๓๔