มนตรี เจนวิทย์การ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มนตรี เจนวิทย์การ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
16 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 23 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้า วิษณุ เครืองาม
ถัดไป อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 สิงหาคม พ.ศ. 2494 (71 ปี)
ศาสนา พุทธ

รองศาสตราจารย์ มนตรี เจนวิทย์การ เป็นอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน[1] และอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย[2]

ประวัติ[แก้]

รองศาสตราจารย์ มนตรี เจนวิทย์การ หรือ รศ.ดร.มนตรี เจนวิทย์การ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ปริญญาเอกในสาขาเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา[3]

การทำงาน[แก้]

ดร.มนตรี เจนวิทย์การ เข้าเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2509 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "รองศาสตราจารย์" และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ในปี พ.ศ. 2530 และถูกเลิกจ้างในปี พ.ศ. 2531 ในช่วงที่มีร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้านงานการเมืองเคยได้รับแต่งตั้งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน และเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย

มนตรี เจนวิทย์การ เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันทางการเงิน (ปรส.) ซึ่งต่อมาคณะกรรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบว่านายมนตรี มีมูลเป็นความผิดทางวินัย ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแบบแผนของ ปรส. และไม่ปฏิบัติหน้าที่การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อาศัยอำนาจหน้าที่การงานของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๑/๒๕๓๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมนตรี เจนวิทย์การ)
  2. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๔/๒๕๓๖ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมนตรี เจนวิทย์การ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง)
  3. วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. ป.ป.ช.ฟันวินัย-อาญา“มนตรี”คดีปรส.
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
ก่อนหน้า มนตรี เจนวิทย์การ ถัดไป
วิษณุ เครืองาม 2leftarrow.png Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(16 มิถุนายน พ.ศ. 2535 - 23 กันยายน พ.ศ. 2535)
2rightarrow.png อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ