พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นเอก
Jayanta Mongkol.jpg
องคมนตรี[1][2]
ดำรงตำแหน่ง7 พฤษภาคม พ.ศ. 2430 - 15 เมษายน พ.ศ. 2450
เสนาบดีกระทรวงวัง[3]
ดำรงตำแหน่ง1 กันยายน พ.ศ. 2439[4] - 18 กันยายน พ.ศ. 2441
เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ[5]
ดำรงตำแหน่ง26 สิงหาคม พ.ศ. 2439 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2449
รัฐมนตรีสภา
ดำรงตำแหน่ง24 มกราคม พ.ศ. 2437
ชายาและหม่อมหม่อมเจ้าสุภางค์ภักตร์ ไชยันต์
หม่อมน้อย
หม่อมกลีบ
หม่อมเฮียะ
หม่อมส้วน
พระบุตร13 องค์
ราชวงศ์จักรี
พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาห่วง ในรัชกาลที่ 4
ประสูติ30 มกราคม พ.ศ. 2409
สิ้นพระชนม์15 เมษายน พ.ศ. 2450 (42 ปี)

มหาอำมาตย์เอก มหาเสวกเอก นายพันเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาห่วง เมื่อวันอังคาร เดือน 3 ขึ้น 14 ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. 1227 ตรงกับวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2409

พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าไชยันตมงคล ทรงเริ่มต้นรับราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำแหน่งนายร้อยเอก ราชองครักษ์ เมื่อปี พ.ศ. 2431[6]ต่อมาในปี พ.ศ. 2438 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรม มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย[7] พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมวัง[8] เสนาบดีกระทรวงวัง และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

นอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสภา[9]และองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อีกทั้งยังทรงเป็นกรรมสัมปาทิกหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นสภานายก[10] ปฏิคม[11] และบรรณารักษ์[12]

เมื่อ พ.ศ. 2449 ทรงก่อตั้งธนาคารแห่งแรกที่ดำเนินการโดยคนไทย ใช้ชื่อว่า บุคคลัภย์ (Book Club) ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้จดทะเบียนตั้งเป็นธนาคารได้ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้ชื่อว่า บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด (Siam Commercial Bank Co.) ปัจจุบันคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล ทรงได้รับการยกย่องเป็น พระบิดาแห่งวงการธนาคารไทย[13]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย สิ้นพระชนม์เมื่อวันจันทร์ เดือน 6 ขึ้น 4 ค่ำ ปีมะแมนพศก จ.ศ. 1269 ตรงกับวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2450[14] สิริพระชันษา 42 ปี เป็นต้นราชสกุลไชยันต์

พระโอรสและธิดา[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เป็นองค์ต้นราชสกุลไชยันต์ มีชายา 1 องค์ และมีหม่อม 4 คน ได้แก่

 1. หม่อมน้อย (สกุลเดิม ยุกตะเสวี)
 2. หม่อมกลีบ (สกุลเดิม ฌูกะวิโรจน์)
 3. หม่อมเฮียะ (สกุลเดิม ยุกตะเสวี)
 4. หม่อมส้วน (สกุลเดิม ยุกตะเสวี)
 5. หม่อมเจ้าสุภางค์ภักตร์ (ราชสกุลเดิม จรูญโรจน์) พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ กับหม่อมเจ้าโถมนา (ราชสกุลเดิม วัชรีวงศ์)

มีพระโอรส พระธิดารวมทั้งหมด 13 องค์ เป็นชาย 5 องค์ และหญิง 8 องค์

พระรูป พระนาม หม่อมมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์/สิ้นชีพิตักษัย คู่สมรส
หม่อมเจ้าสุภาภรณ์.JPG 1. หม่อมเจ้าหญิงสุภาภรณ์ ที่ 1 ในหม่อมน้อย 11 พฤษภาคม 2426 4 สิงหาคม 2501
หม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์.JPG 2. หม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์ ที่ 1 ในหม่อมกลีบ 29 ธันวาคม 2426 7 เมษายน 2483 หม่อมหลวงคลอง (สนิทวงศ์)
หม่อมเจ้าประสมสงค์ ไชยันต์.jpg 3. หม่อมเจ้าหญิงประสงค์สม ที่ 2 ในหม่อมกลีบ 12 ธันวาคม 2429 21 มิถุนายน 2499 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
หม่อมเจ้าภิรมย์สงวน.JPG 4. หม่อมเจ้าหญิงภิรมย์สงวน ที่ 2 ในหม่อมน้อย 25 สิงหาคม 2430 15 ตุลาคม 2520
หม่อมเจ้าประมวญทรัพย์.JPG 5. หม่อมเจ้าหญิงประมวญทรัพย์ ที่ 3 ในหม่อมน้อย 26 พฤศจิกายน 2435 19 ธันวาคม 2467
หม่อมเจ้าประดับศักดิ์.JPG 6. หม่อมเจ้าหญิงประดับศักดิ์ ที่ 3 ในหม่อมกลีบ 5 มกราคม 2435 1 พฤษภาคม 2526
หม่อมเจ้าตระหนักนิธิผล.JPG 7. หม่อมเจ้าตระนักนิธิผล ที่ 1 ในหม่อมเฮียะ 12 มิถุนายน 2439 12 มิถุนายน 2473 หม่อมเจ้าประโลมจิตร (จิตรพงศ์)
หม่อมเจ้าวิมลอรรถ.JPG 8. หม่อมเจ้าหญิงวิมลอรรถ ที่ 2 ในหม่อมเฮียะ 1 มีนาคม 2441 9 กันยายน 2518
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย.jpg 9. หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย
(พ.ศ. 2493: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย)
หม่อมส้วน 29 เมษายน 2442 22 สิงหาคม 2509 หม่อมราชวงศ์หญิงชวลิต (สนิทวงศ์)
หม่อมเจ้าหญิงพัฒน์คณนา (กิติยากร)
Emblem of the House of Chakri.svg 10. หม่อมเจ้าหญิงอำไพสุวรรณ ที่ 1 ในหม่อมเจ้าสุภางค์หญิงภักตร์ 7 กรกฎาคม 2444 24 กุมภาพันธ์ 2476
หม่อมเจ้าจันทรจุฑา.JPG 11. หม่อมเจ้าจันทรจุฑา ที่ 2 ในหม่อมเจ้าหญิงสุภางค์ภักตร์ 11 สิงหาคม 2445 2 พฤษภาคม 2462
Emblem of the House of Chakri.svg 12. หม่อมเจ้ามหาฤกษ์ ที่ 3 ในหม่อมเจ้าหญิงสุภางค์ภักตร์ 16 พฤศจิกายน 2446 กรกฎาคม 2449
หม่อมเจ้าสุขาวดี.JPG 13. หม่อมเจ้าหญิงสุขาวดี ที่ 4 ในหม่อมเจ้าหญิงสุภางค์ภักตร์ 17 พฤศจิกายน 2448 พ.ศ. 2487

พระเกียรติยศ[แก้]

พระอิสริยยศ[แก้]

 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล (30 มกราคม พ.ศ. 2409 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - 5 เมษายน พ.ศ. 2438)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (5 เมษายน พ.ศ. 2438 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - ปัจจุบัน)
ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
Male Royalty's Standard of Thailand.svg
ธงประจำพระอิสริยยศ
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

พระสมัญญานาม[แก้]

 • พระบิดาแห่งการธนาคารไทย[27]

พระยศ[แก้]

 • พ.ศ. 2431 ร้อยเอก
 • 16 กันยายน พ.ศ. 2435 พันโท[28]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/006/45.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/006/47.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2438/031/286.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/023/239.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/031/349_3.PDF
 6. พระราชทานสัญญาบัตรฝ่ายทหาร (หน้า ๓๒๐)
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศการสถาปนา พระเจ้าน้องยาเธอ พระวรวงษ์เธอ เปนต่างกรม แลสถาปนา หม่อมเจ้าเปนพระองคเจ้า แลเลื่อนตำแหน่งยศข้าราชการผู้ใหญ่, เล่ม 13, ตอน 1, 5 เมษายน พ.ศ. 2438, หน้า 16
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/047/414_2.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2437/044/367.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/032/353.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2438/032/293.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/030/338.PDF
 13. พระบิดาแห่งธนาคารไทย จาก เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/003/61.PDF
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธี ศรีสัจปานกาลพระราชทานพระไชยวัฒน์ องค์เล็กและเครื่องราชอิสริยาภรณ์และตั้งองคมนตรี, เล่ม ๙, ตอน ๒๖, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๓ ๑๙๙
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ถวายบังคมพระบรมรูปและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๑๘๙๓, หน้า ๓๖๗
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/038/414_1.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2434/033/281_1.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/032/258.PDF
 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2435/040/348.PDF
 21. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2433/043/390_1.PDF
 22. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/037/403.PDF
 23. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/037/403.PDF
 24. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๔, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๒, ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๕๖๔
 25. พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน
 26. "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 12 (ตอน 36): หน้า 328. 8 ธันวาคม 2439. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562.
 27. http://www.thaibankmuseum.or.th/museum204.php
 28. พระราชทานสัญญาบัตรทหาร
ก่อนหน้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ถัดไป
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ 2leftarrow.png เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
(26 สิงหาคม พ.ศ. 2439 – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2449)
2rightarrow.png พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค)