เชียด อภัยวงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เชียด อภัยวงศ์
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
12 มีนาคม พ.ศ. 2488 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
ก่อนหน้า ทองเปลว ชลภูมิ
ถัดไป หม่อมหลวงขาบ กุญชร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446
จังหวัดพระตะบอง
เสียชีวิต 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 (68 ปี)
คู่สมรส ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์

เชียด อภัยวงศ์[1] เป็นอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของไทยถึง 4 คน คือ นายควง อภัยวงศ์ นายทวี บุณยเกตุ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช และนายปรีดี พนมยงค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2488 ถึงปี พ.ศ. 2489

ประวัติ[แก้]

เชียด อภัยวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 ที่ตำบลพระตะบอง เป็นบุตรของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ กับนางริ้ว อภัยภูเบศร์ สำเร็จการศึกษา Diplome de Pharmacie จากมหาวิทยาลัยปารีส

นายเชียด สมรสกับหม่อมหลวงพวงร้อย สนิทวงศ์[2] มีบุตรธิดา 3 คน เขาเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2515 โดยมีการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดธาตุทอง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2515

การทำงาน[แก้]

เชียด เริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนวิสามัญชั่วคราวตำแหน่งเภสัชกรโท สังกัดกองเภสัชกรรม กรมวิทยาศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2481 จนถึงปี พ.ศ. 2488 (เคยเป็นผู้จัดการองค์การเภสัชกรรม ในปี พ.ศ. 2484[3]) จึงลาออกจากราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. 2488 ถึงปี พ.ศ. 2489

ต่อมาเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานเทคนิค โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2490 และได้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เอก กองการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2497 และได้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาให้กับบริษัท ส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด ซึ่งขณะนั้นมี เสริม วินิจฉัยกุล เป็นผู้อำนวยการ มีส่วนในการประสานงานกับช่างชาวฝรั่งเศสในด้านการติดตั้งทดลองเครื่องจักรและการผลิตเคมีภัณฑ์โรงงานกระดาษบางปะอิน จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2507

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. เชียด อภัยวงศ์. จัดพิมพ์เป็นบรรณาการเนื่องในการพระราชทานเพลิงศพ นายเชียด อภัยวงศ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง 29 สิงหาคม 2515. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม. 2515
  2. ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์
  3. จัดการองค์การเภสัชกรรม
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๑๗, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๑๐๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๖๘, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๔