สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 480 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 400 คน และการเลือกตั้งแบบสัดส่วน 80 คน ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และประกาศยุบสภาในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เนื้อหา

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค ประเภท และภาค[แก้]

ปี 2550 - 2 ธันวาคม 2551 23rd Thailand House of Representatives composition (Partylist).svg 23rd Thailand House of Representatives composition (Constituency).svg 23rd Thailand House of Representatives composition.svg
พรรค แบบ
สัดส่วน
แบ่งเขต รวม
กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
เพื่อไทย 27 6 38 36 75 - 2 2 186
ประชาธิปัตย์ 33 30 23 2 5 56 16 14 179
ภูมิใจไทย 3 - 3 - 25 - 1 2 34
เพื่อแผ่นดิน 6 - - 1 17 3 - - 27
ชาติไทยพัฒนา 1 - 17 - 4 - - 1 23
รวมชาติพัฒนา 1 - 1 1 6 - - - 9
ประชาราช 1 - 2 - 2 - 3 - 8
กิจสังคม 1 - 2 1 - - 1 - 5
มาตุภูมิ 1 - - - 1 - - - 2
ไม่สังกัดพรรค - - 1 - - - - - 1
รวม 74 36 87 41 135 56 26 19 474

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน[แก้]

ได้รับการเลือกตั้ง Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายนามดังนี้

กลุ่มจังหวัดที่ 1[แก้]

พรรคเพื่อไทย (4) (จากที่นั่งเดิม 5 ที่นั่ง)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png ยงยุทธ ติยะไพรัช ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2 Nuvola apps kbounce.png สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
3 Nuvola apps kbounce.png สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
4 Nuvola apps kbounce.png พันตำรวจโทกานต์ เทียนแก้ว ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
5 Nuvola apps kbounce.png สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
6 Nuvola apps kbouncey.png ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
7 Nuvola apps kbouncey.png สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
8 - บัวสอน ประชามอญ ข้าม
9 Nuvola apps kbouncey.png นิคม เชาว์กิตติโสภณ
10 - ภาคิน สมมิตร ข้าม
11 Nuvola apps kbouncey.png สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์

พรรคประชาธิปัตย์ (4)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
2 Nuvola apps kbouncey.png สามารถ ราชพลสิทธิ์
3 Nuvola apps kbouncey.png พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี
4 Nuvola apps kbouncey.png สุรสิทธิ์ ตรีทอง

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png สุรเดช ยะสวัสดิ์

กลุ่มจังหวัดที่ 2[แก้]

พรรคเพื่อไทย (5)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png สันติ พร้อมพัฒน์
2 Nuvola apps kbounce.png รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
3 Nuvola apps kbouncey.png สุนัย จุลพงศธร
4 - ทองปักษ์ เพียงเกษ ถึงแก่กรรมระหว่างช่วงก่อนวันลงคะแนน วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2550
5 Nuvola apps kbouncey.png กฤษณา สีหลักษณ์
6 Nuvola apps kbouncey.png สุชน ชามพูนท ได้รับเลื่อนขึ้นมาแทนนายทองปักษ์ เพียงเกษ
7 Nuvola apps kbouncey.png สุรชัย เบ้าจรรยา

พรรคประชาธิปัตย์ (3)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png ไพฑูรย์ แก้วทอง
2 Nuvola apps kbounce.png มาลินี สุขเวชชวรกิจ ลาออก
3 Nuvola apps kbouncey.png พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
4 Nuvola apps kbouncey.png สัญชัย อินทรสูตร

พรรคชาติไทยพัฒนา (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png อัศวิน วิภูศิริ

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png สมเกียรติ ศรลัมพ์ ลาออก
2 Nuvola apps kbouncey.png อรรถพล ชัยนันท์สมิตย์

กลุ่มจังหวัดที่ 3[แก้]

พรรคเพื่อไทย (4) (จากที่นั่งเดิม 5 ที่นั่ง)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png ศรีเมือง เจริญศิริ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2 Nuvola apps kbouncey.png ชวลิต วิชยสุทธิ์
3 Nuvola apps kbounce.png สุขุมพงศ์ โง่นคำ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
4 Nuvola apps kbouncey.png ธนเทพ ทิมสุวรรณ
5 Nuvola apps kbouncey.png กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
6 Nuvola apps kbounce.png วีระ รักความสุข เสียชีวิต (สังกัดพรรคพลังประชาชน ขณะได้รับตำแหน่ง)
7 Nuvola apps kbouncey.png ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล

พรรคประชาธิปัตย์ (2)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png สุทัศน์ เงินหมื่น
2 Nuvola apps kbouncey.png รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

พรรคกิจสังคม (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png เทวฤทธิ์ นิกรเทศ

พรรคภูมิใจไทย (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย ทำให้การเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อแผ่นดินสิ้นสุดลง
2 Nuvola apps kbouncey.png กว้าง รอบคอบ

กลุ่มจังหวัดที่ 4[แก้]

พรรคเพื่อไทย (4)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2 Nuvola apps kbouncey.png อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
3 Nuvola apps kbouncey.png พลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน
4 Nuvola apps kbouncey.png พฤฒิชัย วิริยะโรจน์
5 - มังกร ยนต์ตระกูล ข้าม
6 Nuvola apps kbouncey.png ประเกียรติ นาสิมมา

พรรคประชาธิปัตย์ (2)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png วิฑูรย์ นามบุตร
2 Nuvola apps kbouncey.png ดนัย นพสุวรรณวงศ์

พรรคภูมิใจไทย (2)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png ชัย ชิดชอบ
2 Nuvola apps kbouncey.png เพิ่มพูน ทองศรี

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png วัลลภ ไทยเหนือ

พรรคชาติไทยพัฒนา (0) (จากที่นั่งเดิม 1 ที่นั่ง)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

กลุ่มจังหวัดที่ 5[แก้]

พรรคประชาธิปัตย์ (4)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
2 Nuvola apps kbouncey.png สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
3 Nuvola apps kbouncey.png พันเอกวินัย สมพงษ์
4 Nuvola apps kbouncey.png ภุชงค์ รุ่งโรจน์

พรรคเพื่อไทย (3)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png วิรุฬ เตชะไพบูลย์
2 Nuvola apps kbouncey.png สมพล เกยุราพันธุ์
3 Nuvola apps kbouncey.png อัสนี เชิดชัย

พรรครวมชาติพัฒนา (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ลาออก
2 Nuvola apps kbouncey.png วิรัช รัตนเศรษฐ

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png ปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา

พรรคประชาราช (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png เสนาะ เทียนทอง

กลุ่มจังหวัดที่ 6[แก้]

พรรคประชาธิปัตย์ (5)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2 Nuvola apps kbouncey.png เจริญ คันธวงศ์
3 Nuvola apps kbounce.png หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ลาออก
4 Nuvola apps kbouncey.png ผุสดี ตามไท
5 Nuvola apps kbounce.png ประกอบ จิรกิติ ลาออก
6 Nuvola apps kbouncey.png บุรณัชย์ สมุทรักษ์
7 Nuvola apps kbouncey.png อานิก อัมระนันทน์

พรรคเพื่อไทย (4)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png สมัคร สุนทรเวช ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2 Nuvola apps kbounce.png ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
3 Nuvola apps kbouncey.png มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
4 Nuvola apps kbouncey.png จตุพร พรหมพันธุ์
5 Nuvola apps kbouncey.png มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ไชยันต์ พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล
2 Nuvola apps kbounce.png ถิรชัย วุฒิธรรม ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย ทำให้การเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อแผ่นดินสิ้นสุดลง
3 - จิรายุ วสุรัตน์ ข้าม
4 - ปาน พึ่งสุจริต ข้าม
5 Nuvola apps kbouncey.png[1] พฤฒิชัย ดำรงรัตน์

กลุ่มจังหวัดที่ 7[แก้]

พรรคประชาธิปัตย์ (5)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png พลตรีมนูญกฤต รูปขจร ลาออก
2 Nuvola apps kbouncey.png นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
3 Nuvola apps kbouncey.png สุวโรช พะลัง
4 Nuvola apps kbouncey.png อรรถพร พลบุตร
5 Nuvola apps kbouncey.png ปัญญวัฒน์ บุญมี
6 Nuvola apps kbouncey.png บรรพต ต้นธีรวงศ์

พรรคเพื่อไทย (3)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png ไชยา สะสมทรัพย์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2 Nuvola apps kbouncey.png พลตรีศรชัย มนตริวัต
3 Nuvola apps kbouncey.png ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ
4 Nuvola apps kbouncey.png เรวัต สิรินุกุล

พรรคชาติไทยพัฒนา (0) (จากที่นั่งเดิม 2 ที่นั่ง)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png กัญจนา ศิลปอาชา ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2 Nuvola apps kbounce.png ประภัตร โพธสุธน ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

กลุ่มจังหวัดที่ 8[แก้]

พรรคประชาธิปัตย์ (8)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png ชวน หลีกภัย
2 Nuvola apps kbouncey.png บัญญัติ บรรทัดฐาน
3 Nuvola apps kbouncey.png ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
4 Nuvola apps kbouncey.png จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
5 Nuvola apps kbouncey.png ชำนิ ศักดิเศรษฐ์
6 Nuvola apps kbouncey.png นิพนธ์ บุญญามณี
7 Nuvola apps kbouncey.png รองศาสตราจารย์พีรยศ ราฮิมมูลา
8 Nuvola apps kbouncey.png เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png มานพ ปัตนวงศ์

พรรคมาตุภูมิ (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

มีรายนามดังนี้ [2]

กรุงเทพมหานคร[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 กรณ์ จาติกวาณิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล
อภิรักษ์ โกษะโยธิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
อนุชา บูรพชัยศรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธนา ชีรวินิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สรรเสริญ สมะลาภา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 บุญยอด สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สกลธี ภัททิยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 อนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
การุณ โหสกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 สมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทิวา เงินยวง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
พนิช วิกิตเศรษฐ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ดนุพร ปุณณกันต์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สามารถ มะลูลีม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 นันทพร วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
10 ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สากล ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
11 อรอนงค์ คล้ายนก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
โกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุธา ชันแสง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก
วัชระ เพชรทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
12 องอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชนินทร์ รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
รัชดา ธนาดิเรก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุขวิชชาญ มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สำราญ ศรีแปงวงค์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อนันต์ ผลอำนวย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 นันทนา สงฆ์ประชา พรรคชาติไทยพัฒนา Red card.svg ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคชาติไทยพัฒนา Red card.svg ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
พรทิวา นาคาศัย พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นครนายก 1 ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 สมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา Red card.svg ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
มารุต บุญมี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
อนุชา สะสมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
รัฐกร เจนกิจณรงค์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 สมควร โอบอ้อม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงกรานต์ จิตสุทธิภากร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมชัย เจริญชัยฤทธิ์ พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png
2 นิโรธ สุนทรเลขา พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สัญชัย วงษ์สุนทร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทนุกูล แสงศิริ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นิทัศน์ ศรีนนท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สมบัติ สิทธิกรวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ณรงค์ จันทนดิษฐ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ทศพล เพ็งส้ม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 เอกพจน์ ปานแย้ม พรรคชาติไทยพัฒนา Red card.svg ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ชนากานต์ ยืนยง พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุทิน นพขำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พรพิมล ธรรมสาร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 สุรเชษฐ์ ชัยโกศล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พ้อง ชีวานันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา บุรณศิริ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 นราพัฒน์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วินัย ภัทรประสิทธิ์ พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 วรงค์ เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นิยม ช่างพินิจ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นคร มาฉิม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 จักรัตน์ พั้วช่วย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สุทัศน์ จันทร์แสงศรี พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg
ณรงค์กร ชวาลสันตติ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 เอี่ยม ทองใจสด พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคเพื่อไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทยพัฒนา Red card.svg ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ผ่องศรี ธาราภูมิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ ลายน้ำเงิน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 อำนวย คลังผา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นิยม วรปัญญา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 อนุสรา ยังตรง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ พรรคเพื่อไทย Red card.svg ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สรชา วีรชาติวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ Red card.svg เลือกตั้งใหม่
อรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นที สุทินเผือก พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ประชา ประสพดี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นฤมล ธารดำรงค์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 ครรชิต ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png เดิมสังกัดพรรคเพื่อไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 วีระพล อดิเรกสาร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
องอาจ วงษ์ประยูร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุโขทัย 1 สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิรัตน์ วิริยะพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อารยะ ชุมดวง พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นิติวัฒน์ จันทร์สว่าง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
วราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นพดล มาตรศรี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 เสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
เจรจา เที่ยงธรรม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ยุทธนา โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
พัชรี โพธสุธน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ภคิน ปริศนานันทกุล Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ภราดร ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 ชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นพดล พลเสน พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
อดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 สามารถ แก้วมีชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ละออง ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อิทธิเดช แก้วหลวง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญทรง เตริยาภิรมย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา ทรงคำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นพคุณ รัฐผไท พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไกร ดาบธรรม พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ วุฒินันชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นรพล ตันติมนตรี พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
สุรพล เกียรติไชยากร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สิรินทร รามสูต พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อรุณี ชำนาญยา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไพโรจน์ ตันบรรจง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นิยม วิวรรธนดิฐกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปานหทัย เสรีรักษ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 สมบัติ ยะสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อดุลย์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 กิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สมโภช สายเทพ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ธนาธร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
วาสิต พยัคฆบุตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ขยัน วิพรหมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สถาพร มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
วารุจ ศิริวัฒน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
กนก ลิ้มตระกูล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 บุญรื่น ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
คมเดช ไชยศิวามงคล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พีระเพชร ศิริกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
จักริน พัฒน์ดำรงจิตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ภูมิ สาระผล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ดวงแข อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เรืองเดช สุพรรณฝ่าย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นวัธ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปัญญา ศรีปัญญา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
จตุพร เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุชาย ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 เจริญ จรรย์โกมล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
มานะ โลหะวณิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย พรรคชาติไทยพัฒนา Yellow card.svg
ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 ปาริชาติ ชาลีเครือ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุนทรี ชัยวิรัตนะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 ศุภชัย โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สุริยา พรหมดี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อลงกต มณีกาศ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 วัชรพล โตมรศักดิ์ พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ บุญชัยสุข พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 ประนอม โพธิ์คำ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 บุญเลิศ ครุฑขุนทด พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลินดา เชิดชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
อนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
5 ภิรมย์ พลวิเศษ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
6 มีชัย จิตต์พิพัฒน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Yellow card.svg
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
พลพีร์ สุวรรณฉวี พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 ประกิจ พลเดช พรรคเพื่อไทย Red card.svg
ณัฐวุฒิ สุขเกษม พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
พรชัย ศรีสุริยันโยธิน พรรคเพื่อไทย Red card.svg
มาโนช เฮงยศมาก พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
รุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคเพื่อไทย Red card.svg
สมนึก เฮงวาณิชย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 รังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
จักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
มนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
โสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 สุทิน คลังแสง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรจิตร ยนต์ตระกูล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สรรพภัญญู ศิริไปล์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไชยวัฒน์ ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 วิทยา บุตรดีวงค์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
วรศุลี เชาว์ศิริกุล พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พิกิฏ ศรีชนะ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
พีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 ฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
วราวงษ์ พันธุ์ศิลา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นิสิต สินธุไพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
กิตติ สมทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ศักดา คงเพชร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปิยะรัช หมื่นแสน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นพดล พลซื่อ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
รัชนี พลซื่อ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พัฒนา สังขทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นันทนา ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 ธเนศ เครือรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ปวีณ แซ่จึง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
จิรวดี จึงวรานนท์ พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 อุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
ธีระ ไตรสรณกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 เฉลิมชาติ การุญ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เสรี สาระนันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
จุมพฏ บุญใหญ่ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 พงษ์ศักดิ์ บุญศล พรรคเพื่อไทย Red card.svg
อนุรักษ์ บุญศล Nuvola apps kbouncey.png เลิอกตั้งใหม่
เกษม อุประ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 ฟาริดา สุไลมาน พรรคมาตุภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
กิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
ปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
กรรณิการ์ เจริญพันธ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
มลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล
ศุภรักษ์ ควรหา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
เลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชมภู จันทาทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมคิด บาลไธสง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ยุทธพงษ์ แสงศรี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2554 เป็น ส.ส. ของจังหวัดบึงกาฬ
เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไตรรงค์ ติธรรม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองบัวลำภู 1 ไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิชัย สามิตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุ หัตถสงเคราะห์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 พันตำรวจโทสุรทิน พิมานเมฆินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชิดชัย วิเชียรวรรณ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
อนันต์ ศรีพันธุ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ธีระชัย แสนแก้ว พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
เกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ทองดี มนิสสาร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ต่อพงษ์ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ประสพ บุษราคัม พรรคเพื่อไทย Red card.svg
ไชยยศ จิรเมธากร พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
จักรพรรดิ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วิเชียร ขาวขำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ศุภชัย ศรีหล้า พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุทธิชัย จรูญเนตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
รัฐกิตต์ ผาลีพัฒน์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
อุดร ทองประเสริฐ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ตุ่น จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ศักดิ์ชัย จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
อุดร จินตะเวช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
4 สุพล ฟองงาม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจเจริญ 1 อภิวัฒน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิเชียร อุดมศักดิ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สาคร เกี่ยวข้อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 ชุมพล จุลใส พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุกิจ อัถโถปกรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สมชาย โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นริศา อดิเทพวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 แวมาฮาดี แวดาโอะ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
เจะอามิง โตะตาหยง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วัชระ ยาวอหะซัน พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 กูเฮง ยาวอหะซัน พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นิอาริส เจตาภิวัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นัจมุดดีน อูมา พรรคมาตุภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 อันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นิมุคตาร์ วาบา พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
ยุซรี ซูสารอ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุพัชรี ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 เรวัต อารีรอบ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทศพร เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อับดุลการิม เด็งระกีนา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ซูการ์โน มะทา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 ประพร เอกอุรุ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
เจือ ราชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิรัตน์ กัลยาศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นาราชา สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 ฮอชาลี ม่าเหร็ม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อสิ มะหะมัดยังกี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประพนธ์ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ธานี เทือกสุบรรณ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 เชน เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พงศ์เวช เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 พิเชษฐ์ ตันเจริญ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ณัชพล ตันเจริญ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 วุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ฐิติมา ฉายแสง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 ประมวล เอมเปีย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บรรจบ รุ่งโรจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มานิตย์ ภาวสุทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พจนารถ แก้วผลึก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ไมตรี สอยเหลือง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจตรีวีระ อนันตกูล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 ธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 ชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุนทร วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย Red card.svg ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
เกียรติกร พากเพียรศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งใหม่/ศาลสั่งให้พ้นสมาชิกภาพ
อำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
คงกฤช หงษ์วิไล พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 สาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิชัย ล้ำสุทธิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ธารา ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บัญญัติ เจตนจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สระแก้ว 1 ฐานิสร์ เทียนทอง พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png
ตรีนุช เทียนทอง พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png
สรวงศ์ เทียนทอง พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลโทมะ โพธิ์งาม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อัฏฐพล โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ปารเมศ โพธารากุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สันทัต จีนาภักดิ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธนิตพล ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 เฉลิมชัย ศรีอ่อน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 อลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อภิชาติ สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
กัมพล สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 บุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ยศศักดิ์ ชีววิญญู พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ปารีณา ปาจรียางกูร พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ปรีชญา ขำเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 มานิต นพอมรบดี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
สามารถ พิริยะปัญญาพร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธาน รองประธาน คนที่ 1 รองประธาน คนที่ 2
ชัย ชิดชอบ Nuvola apps kbouncey.png 15 พฤษภาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ Nuvola apps kbounce.png 22 มกราคม 2551 - 13 สิงหาคม 2551 พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย Nuvola apps kbouncey.png 22 มกราคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554
สามารถ แก้วมีชัย Nuvola apps kbouncey.png 13 สิงหาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554

ประธานคณะกรรมาธิการ[แก้]

 1. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (ประชา ประสพดี ประธานคณะกรรมาธิการ)
 2. คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร (ศักดา คงเพชร ประธานคณะกรรมาธิการ)
 3. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน (เฉลิมชาติ การุญ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 4. คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย (อิทธิเดช แก้วหลวง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 5. คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ (สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 6. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ (สามารถ ราชพลสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 7. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (ชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 8. คณะกรรมาธิการการคมนาคม (ปัญญา ศรีปัญญา ประธานคณะกรรมาธิการ)
 9. คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ (เจะอามิง โตะตาหยง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 10. คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค (อภิชาติ สุภาแพ่ง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 11. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน (สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการ)
 12. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (ต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานคณะกรรมาธิการ)
 13. คณะกรรมาธิการการตำรวจ (สาธิต ปิตุเตชะ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 14. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ (เจริญ จรรย์โกมล ประธานคณะกรรมาธิการ)
 15. คณะกรรมาธิการการทหาร (พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 16. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา (นิโรธ สุนทรเลขา ประธานคณะกรรมาธิการ)
 17. คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วารุจ ศิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 18. คณะกรรมาธิการการปกครอง (ภุชงค์ รุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 19. คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น (วิรัช ร่มเย็น ประธานคณะกรรมาธิการ)
 20. คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (วิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 21. คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย (สรวงศ์ เทียนทอง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 22. คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (วิลาศ จันทร์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 23. คณะกรรมาธิการการพลังงาน (สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 24. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 25. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ (นราพัฒน์ แก้วทอง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 26. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา (พฤฒิชัย วิริยะโรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 27. คณะกรรมาธิการการแรงงาน (ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี ประธานคณะกรรมาธิการ)
 28. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ้อง ชีวานันท์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 29. คณะกรรมาธิการการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม (พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 30. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ประธานคณะกรรมาธิการ)
 31. คณะกรรมาธิการการศึกษา (อภิชาต การิกาญจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 32. คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม (สมัย เจริญช่าง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 33. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 34. คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม (คงกฤช หงษ์วิไล ประธานคณะกรรมาธิการ)
 35. คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม (สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ)

ข้อมูลอื่นๆ[แก้]

การสิ้นสุดลงของสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

สภาผู้แทนราษฎรคณะนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เมื่อนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าฯพระราชกฤษฎีกายุบสภา และได้โปรดเกล้าฯลงมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ปีเดียวกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[4] ซึ่งเหตุผลในการยุบสภาครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้เหตุผลว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประเทศชาติอีกครั้ง ซึ่งการยุบสภาครั้งนี้ทำไปด้วยความเต็มใจ[5][6]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูล[แก้]