ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท 5 สมัย นับว่าเป็น ส.ส.ชัยนาทที่ได้รับเลือกตั้งมากครั้งที่สุด เป็นอดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ปัญหาภัยแล้ง อดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาราคาปุ๋ย และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประวัติ[แก้]

ดร.[1]ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง เกิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2497 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยครูพระนคร และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การทำงาน[แก้]

นายชัยวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาทครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 สังกัดพรรคกิจประชาคม ซึ่งนำโดยนายบุญชู โรจนเสถียร และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคสามัคคีธรรม ต่อมาได้รับเลือกตั้งสมัยที่ 3 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 สังกัดพรรคเสรีธรรม แต่ในปี พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2544 ไม่ได้รับเลือกตั้ง

นายชัยวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 สังกัดพรรคไทยรักไทย แต่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 นายชัยวัฒน์ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 4 โดยผู้ได้รับเลือกตั้งคือ นันทนา สงฆ์ประชา และมณเฑียร สงฆ์ประชา จากพรรคชาติไทย แต่มาต่อทั้งคู่ได้ใบแดงจาก กกต. ทำให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในปี พ.ศ. 2551 ผลปรากฏว่านายชัยวัฒน์ จากพรรคพลังประชาชน ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. สมัยที่ 5

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 เขาลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง จากนั้นจึงได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล)[2]

ต่อมาได้เข้าร่วมกับพรรคเพื่อธรรม ซึ่งถูกกล่าวถึงว่าเป็นพรรคสำรองของพรรคเพื่อไทย และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพรรค[3] ในปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2561 จึงย้ายมาร่วมงานกับพรรคไทยรักษาชาติ และลงสมัครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562[4] แต่พรรคไทยรักษาชาติ ถูกยุบพรรคก่อน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]