ผ่องศรี ธาราภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผ่องศรี ธาราภูมิ
นายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์
ดำรงตำแหน่ง
17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ก่อนหน้า อัญชลี วานิช เทพบุตร
ถัดไป วิรัช ร่มเย็น
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 มกราคม พ.ศ. 2502 (63 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
ศาสนา พุทธ

ผ่องศรี ธาราภูมิ กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์[1] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เป็นพี่น้องกับนายนิพนธ์ ธาราภูมิ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ และ นางดรุณี รุ่งศรีทอง อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี 3 สมัย

ประวัติการศึกษา[แก้]

ผ่องศรี ธาราภูมิ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวินิตศึกษาฯ อ.เมือง จ.ลพบุรี ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร สำเร็จปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)ศึกษาศาสตร์–เกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU.37) และปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) เกษตรศาสตร์ (โรคพืช) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน[แก้]

ก่อนเข้าสู่วงการเมือง ผ่องศรี ธาราภูมิ รับราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลครูดีเด่นหลายครั้งก่อนจะลาออกจากราชการเมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อทำงานการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2550 ต่อมาในการเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2554 ผ่องศรีพ่ายให้กับพิชัย เกียรติวินัยสกุลจากพรรคเพื่อไทย[2]

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ในการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ ผ่องศรี ธาราภูมิได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค[3][4] ต่อมาในปลายปี พ.ศ. 2556 เธอได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของพรรค ให้ดำรงตำแหน่งนายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์[5]

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

 • ครูเกษตรดีเด่นจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2531
 • ครูเกษตรดีเด่น เขตการศึกษา 6 ปี พ.ศ. 2532
 • ข้าราชการครูดีเด่น โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2536,2537 และ 2538
 • ครูคุรุสภาดีเด่น กรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2539

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. เปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 39 คน
 2. รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดลพบุรี (อย่างไม่เป็นทางการ)[ลิงก์เสีย]กกต. จังหวัดลพบุรี
 3. เลือกกรรมการปชป.ขานคะแนนผิด
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ (จำนวน ๑๙ คน), เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๕๑ง หน้า ๕๓ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
 5. ผ่องศรี รับ ทาบ"สมชัย"ซบ ปชป.เป็นสมาชิกพรรค ยังไม่ชัดลง ส.ส.หรือไม่
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๗๓, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๑๓๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒