สุรสิทธิ์ ตรีทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุรสิทธิ์ ตรีทอง
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 กันยายน พ.ศ. 2503 (60 ปี)
ศาสนา พุทธ

นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง เป็น สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 ลำดับที่ 223 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นหลานชายของนายบุญชู ตรีทอง อดีต ส.ส.ลำปาง

ประวัติ[แก้]

สุรสิทธิ์ ตรีทอง เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2503 เป็นนักการเมืองชาวแม่ฮ่องสอนโดยกำเนิด เป็นผู้ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาทางการศึกษาโดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา[แก้]

ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ( การปกครองท้องถิ่น ) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการเมืองและบูรณาการ มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร

ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำงาน[แก้]

สุรสิทธิ์ ตรีทอง เป็นสมาชิกสภาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 สมัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2545 เขาได้รับตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ในปี พ.ศ. 2543 เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปี พ.ศ. 2545 และเขาได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 เขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่ม 1 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 56[1] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกตั้ง 44 ที่นั่ง

ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ลำดับที่ 223[2]

ประวัติการดำรงตำแหน่ง[แก้]

 • สมาชิกสภาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2538 - 23 ธันวาคม พ.ศ.2542
 • สมาชิกสภาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543 - 18 มีนาคม พ.ศ.2545
 • รองประธานสภาจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2540 - 27 มกราคม พ.ศ.2542
 • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2543
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 19 มีนาคม 2545 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มาจากการเลือกตั้ง วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2549
 • ที่ปรึกษากรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร
 • นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2547 - พ.ศ.2550
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2551 - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2554
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2554
 • คณะกรรมการบริหารสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - พม่า
 • กรรมาธิการ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร
 • กรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร
 • กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2548 - 30 กันยายน พ.ศ.2551
 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556
 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]