คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 58

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีสมชาย
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 58 แห่งราชอาณาจักรไทย
กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2551
Somchai Wongsawat 15112008.jpg
วันแต่งตั้ง 24 กันยายน พ.ศ. 2551
วันสิ้นสุด 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(0 ปี 86 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสดิ์
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล ปฏิบัติหน้าที่แทน
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด 35
พรรคร่วมรัฐบาล พรรคพลังประชาชน
พรรคชาติไทย
พรรคเพื่อแผ่นดิน
พรรคมัชฌิมาธิปไตย
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
พรรคประชาราช
พรรคเพื่อไทย
พรรคฝ่ายค้าน พรรคประชาธิปัตย์
ผู้นำฝ่ายค้าน อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประวัติ
การเลือกตั้ง
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี 17 กันยายน พ.ศ. 2551
สภานิติบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23
วาระสภานิติบัญญัติ 4 ปี
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 57
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 59

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 58 ( 24 กันยายน พ.ศ. 2551 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551) หรือที่รู้จักกันในชื่อ คณะรัฐมนตรีสมชาย (ครม.สมชาย 1)

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ โดยมีนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดยมี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เป็นคณะรัฐมนตรีคณะแรกที่ไม่เคยทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลเลย เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ยึดทำเนียบรัฐบาล โดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

LACMTA Circle L Line.svg รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Arrow Blue Right 001.svg ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี LineColor Joban.svg ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
Circle Ash-grey Solid.svg รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue UpperRight 001.svg เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
Circle Burgundy Solid.svg รัฐมนตรีลอย Arrow Blue LowerRight 001.svg ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น Red x.svg ออกจากตำแหน่ง
      พรรคพลังประชาชน       พรรคชาติไทย       พรรคเพื่อแผ่นดิน

      พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา       พรรคมัชฌิมาธิปไตย       พรรคประชาราช


คณะรัฐมนตรีคณะที่ 58 ของไทย
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี * สมชาย วงศ์สวัสดิ์ Arrow Blue Right 001.svg 18 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Red x.svg ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล Arrow Blue Down 001.svg 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี 1 ชวรัตน์ ชาญวีรกูล Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
2 ชวลิต ยงใจยุทธ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
3 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Red x.svg ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
4 โอฬาร ไชยประวัติ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
5 สนั่น ขจรประศาสน์ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
สำนักนายกรัฐมนตรี LACMTA Circle L Line.svg 7 สุขุมพงศ์ โง่นคำ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Red x.svg ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
LACMTA Circle L Line.svg 8 นายสุพล ฟองงาม Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
กลาโหม LACMTA Circle L Line.svg 8 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Red x.svg ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
(ให้ปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทน)
การคลัง LACMTA Circle L Line.svg 9 นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
Circle Ash-grey Solid.svg 10 นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
Circle Ash-grey Solid.svg 11 ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
การต่างประเทศ LACMTA Circle L Line.svg 12 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Red x.svg ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
การท่องเที่ยวและกีฬา LACMTA Circle L Line.svg 13 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Red x.svg ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
Circle Ash-grey Solid.svg 14 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ Arrow Blue Down 001.svg 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ LACMTA Circle L Line.svg 15 นายอุดมเดช รัตนเสถียร Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
เกษตรและสหกรณ์ LACMTA Circle L Line.svg 16 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
Circle Ash-grey Solid.svg 17 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ Arrow Blue Down 001.svg 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
Circle Ash-grey Solid.svg 18 นายธีระชัย แสนแก้ว Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Red x.svg ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
Circle Ash-grey Solid.svg 19 นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Red x.svg ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
คมนาคม LACMTA Circle L Line.svg 20 นายสันติ พร้อมพัฒน์ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
LACMTA Circle L Line.svg 21 นายโสภณ ซารัมย์ Arrow Blue Down 001.svg 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
Circle Ash-grey Solid.svg 22 นายวราวุธ ศิลปอาชา Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Red x.svg ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม LACMTA Circle L Line.svg 23 อนงค์วรรณ เทพสุทิน Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Red x.svg ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
LACMTA Circle L Line.svg 24 พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก Arrow Blue Down 001.svg 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร LACMTA Circle L Line.svg 25 นายมั่น พัธโนทัย Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
พลังงาน LACMTA Circle L Line.svg 26 นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
พาณิชย์ LACMTA Circle L Line.svg 27 นายไชยา สะสมทรัพย์ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Red x.svg ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
LACMTA Circle L Line.svg 28 นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Red x.svg ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
Circle Ash-grey Solid.svg 29 พันตำรวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Red x.svg ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
Circle Ash-grey Solid.svg 30 นายโอฬาร ไชยประวัติ Arrow Blue Down 001.svg 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
มหาดไทย LACMTA Circle L Line.svg 31 พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
Circle Ash-grey Solid.svg 32 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
Circle Ash-grey Solid.svg 33 นายประสงค์ โฆษิตานนท์ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
ยุติธรรม LACMTA Circle L Line.svg 34 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
แรงงาน LACMTA Circle L Line.svg 35 นางอุไรวรรณ เทียนทอง Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
วัฒนธรรม LACMTA Circle L Line.svg 36 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี LACMTA Circle L Line.svg 37 นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
ศึกษาธิการ LACMTA Circle L Line.svg 38 นายศรีเมือง เจริญศิริ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Red x.svg ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
LACMTA Circle L Line.svg 39 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล Arrow Blue Down 001.svg 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
สาธารณสุข LACMTA Circle L Line.svg 40 ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
Circle Ash-grey Solid.svg 41 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg
อุตสาหกรรม LACMTA Circle L Line.svg 42 พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก Arrow Blue Right 001.svg 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 LineColor Joban.svg

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี[แก้]

นโยบายและผลงาน[แก้]

  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ความมั่นคง[แก้]

  • แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาและสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีในภูมิภาค
  • จัดตั้งสภาเกษตรกรและสร้างระบบประกันความเสี่ยง

เศรษฐกิจ[แก้]

  • แก้ไขปัญหาวิกฤติสถาบันการเงินในประเทศ
  • เร่งรัดการลงทุนที่สำคัญของประเทศ
  • สร้างกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากวิกฤติการเงินของโลกที่ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  • เดินหน้าโครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน ช่วยคนจน

สิทธิมนุษยชน[แก้]

  • เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด ปราบปรามผู้มีอิทธิพล อบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน

อื่นๆ[แก้]

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี[แก้]

เมื่อเวลา 12.30 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย อันเนื่องมาจากกรณีทุจริตการเลือกตั้งของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ภายหลังนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย และนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน หัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย แถลงด้วยวาจาเสร็จสิ้นแล้ว โดยไม่รอพรรคพลังประชาชนไม่ได้ส่งตัวเข้าแถลงปิดคดีแต่อย่างใด

ต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยในส่วนของพรรคพลังประชาชน ด้วยมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ให้ยุบพรรคพลังประชาชน และตัดสิทธิทางการเมืองหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค 5 ปี (รวม 37 คน) เท่ากับว่านายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยปริยาย โดยคณะกรรมการบริหารพรรคที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี และที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ให้รักษาการต่อไปเรื่อย ๆ โดย แต่งตั้งให้นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ทั้งคณะ ต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการลงมติเลือกนายกคนใหม่ และจนกระทั่งได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่

จากนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยในส่วนของพรรคมัชฌิมาธิปไตย โดยมีมติให้ยุบพรรคมัฌชิมาฯ และตัดสิทธิทางการเมืองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค 5 ปี (รวม 43 คน)

ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 ให้ยุบพรรคชาติไทยตามไปอีกพรรค โดยศาลฯได้วินิจฉัยว่ามีความผิดตามมาตรา 237 วรรค 2 และมาตรา 68 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ และกฎหมายได้เอาไว้เป็นเด็ดขาด แม้จะมีการโต้แย้งว่าหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่นฟังไม่ขึ้น (รวม 29 คน) [1]

คำชื่นชม[แก้]

คำวิจารณ์[แก้]

หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ใช้แก๊สน้ำตาในการสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่หน้าอาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม คณาจารย์ส่วนหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ตั้งสมญานามแก่รัฐบาลชุดนี้ว่า รัฐบาลมือเปื้อนเลือด[2]

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 อาจารย์ธีรยุทธ บุญมี อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวถึงสถานการณ์ทางการเมือง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมทั้ง ตั้งฉายารัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ว่าเป็น "รัฐบาลชายกระโปรง"[3]

อ้างอิง[แก้]