ประสพสุข บุญเดช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประสพสุข บุญเดช
ประธานวุฒิสภา
ดำรงตำแหน่ง
14 มีนาคม พ.ศ. 2551 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
(2 ปี 341 วัน)
ก่อนหน้า สุชน ชาลีเครือ
ถัดไป พลเอก ธีรเดช มีเพียร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 (77 ปี)
จังหวัดพิจิตร ประเทศไทย
คู่สมรส ธัญญวดี บุญเดช
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช (เกิด 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2488) เป็นนักกฎหมายชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ และประธานวุฒิสภา[1]

ประวัติ[แก้]

ประสพสุขเกิดวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย[2] สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2509 รุ่นเดียวกับบัญญัติ บรรทัดฐาน ไตรรงค์ สุวรรณคีรี และประจวบ ไชยสาส์น[ต้องการอ้างอิง] จากนั้นสำเร็จเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ก่อนศึกษาเนติบัณฑิตอังกฤษ (Lincoln's Inn, Barrister-at-Law) ที่ประเทศอังกฤษ[ต้องการอ้างอิง]

ประสพสุขสมรสกับธัญญวดี บุญเดช[3]

การทำงาน[แก้]

หลังจากสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตอังกฤษในปี พ.ศ. 2515 กลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปี ก่อนโอนย้ายไปเป็นผู้พิพากษา[ต้องการอ้างอิง]

ประสพสุขเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา, ผู้พิพากษาศาลฎีกา, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5, ประธานศาลอุทธรณ์, อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รวมถึงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัย ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย[ต้องการอ้างอิง]

ประสพสุขรับตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547[4] นอกจากนี้ได้เป็นกรรมการกฤษฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2551[ต้องการอ้างอิง] แล้วดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา และได้เป็นกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน[ต้องการอ้างอิง]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา
  2. "ประสพสุข บุญเดช - ThaiPoliticsGovernment". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-12-30. สืบค้นเมื่อ 2011-05-04.
  3. เปิดขุมทรัพย์ส.ว.รวย1.3 หมื่นล.
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ (นายประสพสุข บุญเดช)
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 114 ตอนที่ 27 ข หน้า 4, 3 ธันวาคม 2540
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 109 ตอนที่ 154 ง ฉบับพิเศษ หน้า 10, 4 ธันวาคม 2535
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558, เล่ม 132 ตอนที่ 32 ข หน้า 28, 4 ธันวาคม 2558
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม 115 ตอนที่ 2 ข หน้า 408, 18 มกราคม 2541
ก่อนหน้า ประสพสุข บุญเดช ถัดไป
สุชน ชาลีเครือ 2leftarrow.png Seal of the Parliament of Thailand.svg
ประธานวุฒิสภา
(14 มีนาคม พ.ศ. 2551 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554)
2rightarrow.png พลเอก ธีรเดช มีเพียร