กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
ไทย
← ตุลาคม 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 2554 →

36 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party
  Democrat TH Logo.svg
พรรค พลังประชาชน ประชาธิปัตย์
การเลือกตั้งล่าสุด ไม่ได้ลงรับเลือกตั้ง

Bangkok general election results 2007.svg
       พรรคพลังประชาชน 3 ที่นั่ง
       พรรคพลังประชาชน 2 ที่นั่ง, พรรคประชาธิปัตย์ 1 ที่นั่ง
       พรรคประชาธิปัตย์ 2 ที่นั่ง, พรรคพลังประชาชน 1 ที่นั่ง
       พรรคประชาธิปัตย์ 3 ที่นั่ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งการเลือกตั้งออกเป็นแบบแบ่งเขตและแบบสัดส่วน การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนั้นแบ่งออกเป็น 12 เขตเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน ส่วนการเลือกตั้งแบบสัดส่วนนั้น กรุงเทพมหานครอยู่ในกลุ่มที่ 6 ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 10 คน

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประเภทแบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์กวาดที่นั่งไปทั้งสิ้น 27 ที่นั่ง ในขณะที่พรรคพลังประชาชนได้ 9 ที่นั่ง ส่วนพรรคอื่นๆ ไม่ได้รับแม้แต่ที่นั่งเดียว สำหรับผลการเลือกตั้งที่รวบรวมในบทความนี้ เป็นการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) [1]

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย เขตสัมพันธวงศ์ ดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางรัก ปทุมวันและราชเทวี

# ผู้สมัครเลือกตั้ง หมายเลข พรรค คะแนน
1 หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล 4 ประชาธิปัตย์ 116,707
2 นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ 5 ประชาธิปัตย์ 112,270
3 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ 6 ประชาธิปัตย์ 109,974
4 นางสาวลีลาวดี วัชโรบล 13 พลังประชาชน 61,324
5 นายกมล บันไดเพชร 14 พลังประชาชน 58,437
6 นางสาวยุวลักษณ์ อภิธนาคุณ 15 พลังประชาชน 55,524
7 นายบุญสิทธิ์ ธรรมโรจน์พินิจ 8 มัชฌิมาธิปไตย 11,590
8 นายประจวบ อึ้งภากรณ์ 7 มัชฌิมาธิปไตย 9,065
9 นายอรัญ พันธุมจินดา 12 ชาติไทย 8,881
10 นายกฤษฎา สัจจกุล 9 มัชฌิมาธิปไตย 7,865
11 นางสาวโพยมราษี ฤกษ์สำราญ 1 เพื่อแผ่นดิน 3,579
12 นายชาติพร อัสสรัตน์ 2 เพื่อแผ่นดิน 2,899
13 นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ 3 เพื่อแผ่นดิน 2,893
14 นายมโน เมตตานันโท เลาหวณิช 10 ชาติไทย 2,811
15 นางสาวกุสุมามาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ 11 ชาติไทย 2,245
16 หม่อมหลวงณัฏฐพล เทวกุล 25 รวมใจไทยชาติพัฒนา 1,403
17 นายสมโภช พุ่มน้อย 16 ประชากรไทย 1,225
18 ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 19 ประชาราช 1,039
19 นายกิตติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา 27 รวมใจไทยชาติพัฒนา 879
20 นายเอกพัฒน์ วิเชียรแพทยาคม 26 รวมใจไทยชาติพัฒนา 855
21 จ.อ. สุนันชัย บุญรอด 17 ประชากรไทย 724
22 นายถวิล พรตเจริญ 18 ประชากรไทย 621
23 นางสาววิภาดา เต็มชำนาญ 21 ประชาราช 515
24 นายพงษ์พจน์ หิรัญพฤกษ์ 20 ประชาราช 465
25 ด.ต. วิชัย กุลโพนเมือง 23 ประชามติ 374
26 นายชัยยะเกียรติ ธนาทรัพย์เจริญ 22 ประชามติ 289
27 นายอนันต์ บุญเดช 29 ไทยร่ำรวย 258
28 นายเศรษฐ์ธนาฒย์ วัศยานันท์ 24 ประชามติ 249
29 ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญจมา หนูโหยบ 28 ไทยร่ำรวย 194
30 นางสาวตั่ว แซ่โล้ว 32 ความหวังใหม่ 132
31 นายธนวัฒน์ สรลักษณ์ลิขิต 30 ไทยร่ำรวย 132
32 นางธัญญารัตน์ พรพงศ์ศุภสิน 31 ความหวังใหม่ 130
33 นางประภาพร ประสมพันธ์ 33 ความหวังใหม่ 87
ผลรวม 219,694
บัตรดี (ประสงค์ลงคะแนน) 219,694 91.03%
บัตรดี (ไม่ประสงค์ลงคะแนน) 16,783 7.64%
บัตรเสีย 2,932 1.33%
จำนวนผู้ออกเสียงเลือกตั้ง 219,694 66.23%
จำนวนผู้งดออกเสียงเลือกตั้ง 112,037 33.77%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 331,731 100%

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย เขตบางคอแหลม สาทร ยานนาวา คลองเตยและวัฒนา

# ผู้สมัครเลือกตั้ง หมายเลข พรรค คะแนน
1 นายกรณ์ จาติกวณิช 13 ประชาธิปัตย์ 126,566
2 นายสมเกียรติ ฉันทวานิช 14 ประชาธิปัตย์ 124,808
3 นายอนุชา บูรพชัยศรี 15 ประชาธิปัตย์ 122,534
4 นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ 16 พลังประชาชน 63,857
5 นายวิกรานต์ ศุภมงคล 17 พลังประชาชน 58,842
6 พ.ต.อ. พณาเจือเพ็ชร์ กฤษณะราช 18 พลังประชาชน 56,171
7 นายชูวิทย์ เหล่าวรวิทย์ 12 ชาติไทย 7,167
8 นายนิทิต พุกกะณะสุต 4 เพื่อแผ่นดิน 6,617
9 พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ 1 มัชฌิมาธิปไตย 4,334
10 นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง 2 มัชฌิมาธิปไตย 4,154
11 นายอภิเกียรติ เจนพณิช 10 ชาติไทย 3,941
12 นายอายุทธ์ จิรชัยประวิตร 3 มัชฌิมาธิปไตย 3,426
13 นายชัยพรพศิน ธนถาวรกิตติ์ 6 เพื่อแผ่นดิน 2,944
14 นางสาวพงศ์สุธิดา โตเทียนศรี 5 เพื่อแผ่นดิน 2,815
15 นายชาญวุฒิ ศุภพาณิชวงศ์ 11 ชาติไทย 2,413
16 นายกรด โรจนเสถียร 19 รวมใจไทยชาติพัฒนา 1,955
17 ร.อ.ม.ล. เกียรติเกษม เกษมสันต์ 20 รวมใจไทยชาติพัฒนา 1,854
18 นายพิชัย กฤชไมตรี 21 รวมใจไทยชาติพัฒนา 1,331
19 นายโอฬาร ตู้จินดา 7 ประชากรไทย 1,164
20 นายพิศาล เทพศิริ 9 ประชากรไทย 1,121
21 นายบุญร่วม สร้อยศรี 8 ประชากรไทย 1,005
22 นายจรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน 22 ประชามติ 270
23 นายเอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ 23 ประชามติ 248
24 นายธนัย ศักดิ์เทวินทร์ 24 ประชามติ 187
25 นายศุภวิทย์ โอวรารินท์ 25 ไทยร่ำรวย 182
26 นายสมเดช เชาวน์ดี 27 ไทยร่ำรวย 172
27 นายยุทธ ยุทธนา 26 ไทยร่ำรวย 149
ผลรวม 221,806
บัตรดี (ประสงค์ลงคะแนน) 221,806 93.39%
บัตรดี (ไม่ประสงค์ลงคะแนน) 14,656 6.61%
บัตรเสีย 3,208 1.45%
จำนวนผู้ออกเสียงเลือกตั้ง 221,806 65.02%
จำนวนผู้งดออกเสียงเลือกตั้ง 119,310 34.98%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 341,116 100%

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 3

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย เขตลาดพร้าว ดินแดง ห้วยขวางและวังทองหลาง

# ผู้สมัครเลือกตั้ง หมายเลข พรรค คะแนน
1 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 7 ประชาธิปัตย์ 113,146
2 นายธนา ชีรวินิจ 8 ประชาธิปัตย์ 111,866
3 นายสรรเสริญ สมะลาภา 9 ประชาธิปัตย์ 108,492

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 4

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย เขตพญาไท บางซื่อ หลักสี่และจตุจักร

# ผู้สมัครเลือกตั้ง หมายเลข พรรค คะแนน
1 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 10 ประชาธิปัตย์ 113,280
2 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 11 ประชาธิปัตย์ 111,726
3 นายสกลธี ภัททิยกุล 12 ประชาธิปัตย์ 110,413

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 5

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย เขตบางเขน สายไหมและดอนเมือง

# ผู้สมัครเลือกตั้ง หมายเลข พรรค คะแนน
1 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง 14 พลังประชาชน 112,876
2 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 13 พลังประชาชน 110,963
3 นายการุณ โหสกุล 15 พลังประชาชน 105,367

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 6

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย เขตคลองสามวา หนองจอก คันนายาวและบึงกุ่ม

# ผู้สมัครเลือกตั้ง หมายเลข พรรค คะแนน
1 นายสมัย เจริญช่าง 2 ประชาธิปัตย์ 108,944
2 นายทิวา เงินยวง 1 ประชาธิปัตย์ 107,058
3 นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ 12 พลังประชาชน 102,126

เขตเลือกตั้งที่ 7[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 7

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย เขตมีนบุรี บางกะปิ สะพานสูงและลาดกระบัง

# ผู้สมัครเลือกตั้ง หมายเลข พรรค คะแนน
1 นายดนุพร ปุณณกันต์ 20 พลังประชาชน 108,613
2 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ 19 พลังประชาชน 102,247
3 นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ 8 ประชาธิปัตย์ 101,007

เขตเลือกตั้งที่ 8[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 8

เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย เขตประเวศ สวนหลวง บางนาและพระโขนง

# ผู้สมัครเลือกตั้ง หมายเลข พรรค คะแนน
1 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 7 ประชาธิปัตย์ 105,457
2 นายสามารถ มะลูลีม 8 ประชาธิปัตย์ 104,236
3 นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ 9 ประชาธิปัตย์ 98,111

เขตเลือกตั้งที่ 9[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 9

เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วย เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกใหญ่ จอมทอง

# ผู้สมัครเลือกตั้ง หมายเลข พรรค คะแนน
1 นางนันทพร วีรกุลสุนทร 14 ประชาธิปัตย์ 111,134
2 นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ 13 ประชาธิปัตย์ 108,440
3 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ 15 ประชาธิปัตย์ 107,762

เขตเลือกตั้งที่ 10[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 10

เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วย เขตบางขุนเทียน ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุและบางบอน

# ผู้สมัครเลือกตั้ง หมายเลข พรรค คะแนน
1 นายถวิล ไพรสณฑ์ 4 ประชาธิปัตย์ 92,401
2 นายสากล ม่วงศิริ 15 พลังประชาชน 87,019
3 นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล 13 พลังประชาชน 86,359

เขตเลือกตั้งที่ 11[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 11

เขตเลือกตั้งที่ 11 ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ บางแคและหนองแขม

# ผู้สมัครเลือกตั้ง หมายเลข พรรค คะแนน
1 นางอรอนงค์ คล้ายนก 8 ประชาธิปัตย์ 99,745
2 นายโกวิทย์ ธารณา 7 ประชาธิปัตย์ 98,561
3 นายสุธา ชันแสง 1 พลังประชาชน 94,946

เขตเลือกตั้งที่ 12[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 12

เขตเลือกตั้งที่ 12 ประกอบด้วย เขตทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อยและตลิ่งชัน

# ผู้สมัครเลือกตั้ง หมายเลข พรรค คะแนน
1 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 10 ประชาธิปัตย์ 110,636
2 นายชนินทร์ รุ่งแสง 12 ประชาธิปัตย์ 109,992
3 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก 11 ประชาธิปัตย์ 107,901

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ect.go.th/newweb/upload/cms07/download/401-5753-0.rar สรุปข้อมูลสถิติการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 23 ธันวาคม 2550

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]