มณเฑียร บุญตัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มณเฑียร บุญตัน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2541
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 (57 ปี)
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
คู่สมรส ยูมิ ชิราอิชิ

มณเฑียร บุญตัน (2 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 - ) สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) วาระปี ค.ศ. 2013-2016 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ[1]สมัยคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 ภายหลังรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหา พ.ศ. 2550 เป็นวุฒิสมาชิกคนแรกของไทยที่เป็นคนพิการมาตั้งแต่กำเนิด[ต้องการอ้างอิง]

ประวัติ[แก้]

มณเฑียร บุญตัน เป็นลูกชาวนาจากบ้านน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตาบอดมาตั้งแต่เกิด [2] แต่บิดามารดาทราบว่าตาบอดเมื่ออายุได้สามเดือน [3] และเข้าศึกษาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ เรียนต่อที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และสำเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับทุนการศึกษา ไปศึกษาต่อด้านศิลปศาสตร์การดนตรี ที่มหาวิทยาลัยเซนโอลาฟ และมหาวิทยาลัยมินนิโซตา รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา[4]

มณเฑียร สมรสกับ ยูมิ ชิราอิชิ เพื่อนนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ที่พบรักกันตั้งแต่สมัยเรียนที่สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2533 ทั้งคู่สมรสกันเมื่อ พ.ศ. 2540 ปัจจุบัน ยูมิ ชิราอิชิ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

การทำงาน[แก้]

มณเฑียร บุญตัน เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิของคนตาบอดไทย เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการเดซีสากล (Digital Accessible Information System - DAISy เป็นเทคโนโลยีการผลิตหนังสือเสียงแบบดิจิตัล (en)) และเป็นนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2541

ในปี พ.ศ. 2550 มณเฑียร บุญตัน ได้รับเป็นสมาชิกวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
  2. รายการธรรมภิวัฒน์, ASTV News1, 15 กุมภาพันธ์ 2552, สัมภาษณ์มณเฑียร บุญตัน
  3. คนตาบอด ต่อสู้กับคนตาดี “สว.มณเฑียร บุญตัน” จาก WhO? Magazine, สิงหาคม 2551
  4. ประวัตินายมณเฑียร บุญตัน จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๔, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗