วัชระ ยาวอหะซัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัชระ ยาวอหะซัน
ม.ว.ม., ป.ช.
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 (59 ปี)
พรรค พลังประชารัฐ
คู่สมรส นางสาวทรายนูบ๊ะห์ ยาวอหะซัน

นายวัชระ ยาวอหะซัน (เกิด 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส 2 สมัย

ประวัติ[แก้]

วัชระ ยาวอหะซัน เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 เป็นบุตรของนายกูเซ็ง และ นางแมเนาะ ยาวอหะซัน และเป็นพี่ชายของนายกูเฮง ยาวอหะซัน สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี[1] และ ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน จาก สถาบันราชภัฏยะลา[2] สมรสกับ นางสาวทรายนูบ๊ะห์ ยาวอหะซัน มีบุตร-ธิดา 4 คน

การทำงาน[แก้]

หลังจากจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วัชระเริ่มทำงานในตำแหน่งนายช่างโยธาส่วนอำเภอ ซึ่งทำงานราชการประมาณ 20 ปี โดยตำแหน่งสุดท้าย คือ นักบริหารงานช่าง ระดับ 7

งานการเมือง[แก้]

วัชระ เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคชาติไทย และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2562 รวม 2 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

วัชระ ยาวอหะซัน ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนา
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. นักการเมืองถิ่นจังหวัดนราธิวาส. รุจน์จาลักษณ์รายา คณานุรักษ์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2558
  2. นายวัชระ ยาวอหะซัน
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๗, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๓๙, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๘, ๗ ธันวาคม ๒๕๓๔