ข้ามไปเนื้อหา

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 44

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีเปรม 3
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 44 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2529 - 2531
วันแต่งตั้ง5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
วันสิ้นสุด4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
(1 ปี 364 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีเปรม ติณสูลานนท์
พรรคร่วมรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ (99)
พรรคชาติไทย (64)
พรรคกิจสังคม (51)
พรรคราษฎร (20)
พรรคก้าวหน้า (7)
พรรคพลังใหม่ (1)
สถานะในสภานิติบัญญัติรัฐบาลผสม
242 / 347
พรรคฝ่ายค้านพรรคสหประชาธิปไตย (38)
พรรคประชากรไทย (25)
พรรครวมไทย (19)
พรรคกิจประชาคม (14)
พรรคมวลชน (3)
พรรคชาติประชาธิปไตย (3)
พรรคเสรีนิยม (1)
พรรคปวงชนชาวไทย (1)
พรรคแรงงานประชาธิปไตย (1)
ประวัติ
วาระสภานิติบัญญัติ4 ปี
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 43
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 45

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 44 ของไทย (5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531)

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายอุกฤษ มงคลนาวิน เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 44 ของไทย

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 44 ของไทย
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ พรรคการเมือง
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 29 เมษายน พ.ศ. 2531 มีพระบรมราชโองการ
ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกตั้งใหม่
ทหาร
30 เมษายน พ.ศ. 2531 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 รักษาการ(ทั้งคณะ)เพื่อรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับตำแหน่ง ทหาร
รองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
นายพงส์ สารสิน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
พลเรือเอก สนธิ บุณยะชัย 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ทหาร
พลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคราษฎร
สำนักนายกรัฐมนตรี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 อิสระ
เรืออากาศไท ศุลี มหาสันทนะ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ทหาร
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ลาออกจากตำแหน่ง อิสระ
นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
นายอำนวย สุวรรณคีรี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
นายวิชิต แสงทอง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
นายอรุณ ภานุพงศ์ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 อิสระ
กระทรวงกลาโหม พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ทหาร
กระทรวงการคลัง นายสุธี สิงห์เสน่ห์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 อิสระ
นายศุภชัย พานิชภักดิ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
นายประภัตร โพธสุธน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
กระทรวงการต่างประเทศ พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
พลเอก หาญ ลีลานนท์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
นายเสนาะ เทียนทอง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 อิสระ
กระทรวงคมนาคม นายบรรหาร ศิลปอาชา 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
พันตรีสนั่น ขจรประศาสน์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
นายสุรพันธ์ ชินวัตร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
กระทรวงพาณิชย์ ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ลาออกจากตำแหน่ง พรรคกิจสังคม
นายมนตรี พงษ์พานิช 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
นายประจวบ ไชยสาส์น 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
กระทรวงมหาดไทย พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ทหาร
นายวีระ มุสิกพงศ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
นายมนตรี พงษ์พานิช 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พรรคกิจสังคม
นายเฉลียว วัชรพุกก์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคราษฎร
นายสันติ ชัยวิรัตนะ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
นายไสว พัฒโน 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
กระทรวงยุติธรรม นายสะอาด ปิยวรรณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
นายพิจิตต รัตตกุล 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
กระทรวงศึกษาธิการ นายมารุต บุนนาค 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
นายมานะ รัตนโกเศศ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคราษฎร
กระทรวงสาธารณสุข นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
นายวัชรินทร์ เกตะวันดี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
กระทรวงอุตสาหกรรม นายประมวล สภาวสุ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
นายสมบูรณ์ จีระมะกร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
นายกร ทัพพะรังสี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
ทบวงมหาวิทยาลัย นายสุบิน ปิ่นขยัน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม

การปรับปรุงคณะรัฐมนตรี

  • วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้[1]
  1. นายมนตรี พงษ์พานิช พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สืบแทนร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2529
  2. นายสันติ ชัยวิรัตนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายไสว พัฒโน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย[2]
  • วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายอรุณ ภานุพงศ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สืบแทนนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง[3]

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 44 ของไทย

คณะรัฐมนตรีคณะนี้ สิ้นสุดลงเพราะมีพระบรมราชโองการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารงานอยู่ต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น