การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531

← พ.ศ. 2529 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 มีนาคม พ.ศ. 2535 →

ทั้งหมด 357 ที่นั่งในรัฐสภาไทย
ต้องการ 179 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ63.6% เพิ่มขึ้น
  First party Second party Third party
  Chatichai Choonhavan 1976.jpg Siddhi Savetsila (1980).jpg Bhichai Rattakul 2010-04-01.jpg
หัวหน้า ชาติชาย ชุณหะวัณ สิทธิ เศวตศิลา พิชัย รัตตกุล
พรรค ชาติไทย กิจสังคม ประชาธิปัตย์
เขตของหัวหน้า ส.ส.นครราชสีมา เขต 1 ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 6
เลือกตั้งล่าสุด 64 51 99
ที่นั่งที่ชนะ 87 53 48
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 23 เพิ่มขึ้น 2 ลดลง 51
คะแนนเสียง 7,612,148 4,651,161 4,456,077
% 19.3% 11.8% 11.3%

  Fourth party Fifth party Sixth party
  Narong Wongwan.png Samak Sundaravej.JPG Tianchai Sirisampan.jpg
หัวหน้า ณรงค์ วงศ์วรรณ สมัคร สุนทรเวช เทียนชัย สิริสัมพันธ์
พรรค รวมไทย ประชากรไทย ราษฎร
เขตของหัวหน้า ส.ส.แพร่ เขต 1 ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ส.ส.ลพบุรี เขต 1
เลือกตั้งล่าสุด 19 24 20
ที่นั่งที่ชนะ 34 31 21
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 15 เพิ่มขึ้น 7 เพิ่มขึ้น 1
คะแนนเสียง 3,988,941 2,413,520 2,336,962
% 10.1% 6.1% 5.9%

  Seventh party Eighth party Ninth party
  เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์.jpg อาทิตย์ กำลังเอก.jpg Chamlong Srimuang 2008 (cropped).jpg
หัวหน้า เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ อาทิตย์ กำลังเอก จำลอง ศรีเมือง
พรรค ประชาชน ปวงชนชาวไทย พลังธรรม
เขตของหัวหน้า ส.ส.นครราชสีมา เขต 3 ส.ส.เลย เขต 1 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
เลือกตั้งล่าสุด ไม่ได้ลงเลือกตั้ง 1 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 19 17 15
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 19 เพิ่มขึ้น 16 พรรคใหม่
คะแนนเสียง 2,454,870 3,143,851 3,586,878
% 6.2% 8.0% 9.1%

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

เปรม ติณสูลานนท์
อิสระ

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

ชาติชาย ชุณหะวัณ
ชาติไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ผลการเลือกตั้งเป็นชัยชนะของพรรคชาติไทย โดยได้ 87 ที่นั่งจากทั้งหมด 357 ที่นั่ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคิดเป็น 63.6%[1]

ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า พรรคชาติไทย โดย พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรค ได้รับเลือกมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยเสียง 87 ที่นั่ง รองลงไปคือ พรรคกิจสังคม มี 54 ที่นั่ง และพรรคประชาธิปัตย์ 48 ที่นั่ง ซึ่งไม่มีพรรคการเมืองใดได้รับเสียงเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎร ที่มีทั้งหมด 357 เสียง[2]

แกนนำของพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมาเป็นลำดับแรก 5 พรรคประกอบไปด้วย ชาติไทย , กิจสังคม , ประชาธิปัตย์ , รวมไทย และ ประชากรไทย ได้หารือกันถึงการจัดตั้งรัฐบาล ทั้งหมดมีความเห็นตรงกันว่า พล.อ.เปรม มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อ จึงเข้าพบกับ พล.อ.เปรม ถึงบ้านสี่เสาเทเวศร์ ซึ่งเป็นบ้านพัก ในเวลาค่ำของวันที่ 27 กรกฎาคม แต่ พล.อ.เปรมได้ปฏิเสธที่จะดำรงตำแหน่งต่อ โดยให้เหตุผลว่า ระยะเวลารวมทั้งหมด 8 ปี 5 เดือน ที่ตนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นเพียงพอแล้ว อีกทั้งบ้านเมืองก็มีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับที่น่าพึงพอใจ พล.อ.ชาติชาย ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยที่มีคะแนนเสียงมากที่สุด จึงขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 17 ของประเทศไทย โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ปีเดียวกัน และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ปีเดียวกัน

ในส่วนของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อพ้นจากตำแหน่งนายกฯไปแล้ว ก็ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ในเวลาต่อมาไม่นาน

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีจุดที่น่าสนใจ คือ เป็นการลงเลือกตั้งครั้งแรกของ พรรคพลังธรรม โดยมี พล.ต.จำลอง ศรีเมือง หัวหน้าพรรค ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ด้วย ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อมา คือ ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 พรรคพลังธรรมได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อันเป็นเมืองหลวง และถือเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตทางการเมืองครั้งแรกของนักการเมืองสังกัดพรรคพลังธรรม ที่ต่อมามีบทบาททางการเมืองและสังคมที่สำคัญหลายคน เช่น นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์, นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์, ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นต้น[3] [4]

ผลการเลือกตั้ง[แก้]

สัญลักษณ์ ชื่อพรรค หัวหน้าพรรค จำนวน ส.ส.
โลโก้พรรคชาติไทย พ.ศ. 2517.png พรรคชาติไทย พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 87 คน
พรรคกิจสังคม พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา 53 คน
Democrat TH Logo.svg พรรคประชาธิปัตย์ นายพิชัย รัตตกุล 48 คน
พรรครวมไทย.jpg พรรครวมไทย นายณรงค์ วงศ์วรรณ 34 คน
TCPLogo.png พรรคประชากรไทย นายสมัคร สุนทรเวช 31 คน
พรรคราษฎร.jpg พรรคราษฎร พลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์ 21 คน
พรรคประชาชน 2530.jpg พรรคประชาชน นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ 19 คน
พรรคปวงชนชาวไทย 2525.jpg พรรคปวงชนชาวไทย พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก 17 คน
253121 พรรคพลังธรรม (2531).png พรรคพลังธรรม พลตรีจำลอง ศรีเมือง 15 คน
พรรคกิจประชาคม.jpg พรรคกิจประชาคม นายบุญชู โรจนเสถียร 9 คน
พรรคก้าวหน้า 2526.jpg พรรคก้าวหน้า นายอุทัย พิมพ์ใจชน 8 คน
พรรคสหประชาธิปไตย พันเอก (พิเศษ) พล เริงประเสริฐวิทย์ 6 คน
252820 พรรคมวลชน (2528).png พรรคมวลชน ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง 5 คน
252512 พรรคเสรีนิยม (2525).png พรรคเสรีนิยม พันเอกณรงค์ กิตติขจร 3 คน
พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย นายชัชวาลย์ ชมภูแดง 1 คน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Dieter Nohlen, Florian Grotz & Christof Hartmann (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume II, p286 ISBN 0-19-924959-8
  2. "ประวัติพรรคประชาธิปัตย์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-01-15. สืบค้นเมื่อ 2012-06-28.
  3. ชาติชายดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พล.อ.เปรมได้รับการเสนอชื่อเป็นองคมนตรี หน้า 207, กาลานุกรมสยามประเทศไทย 2485-2554 โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ISBN 978-974-228-070-3
  4. สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร. ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539. 632 หน้า. ISBN 974-599-876-4