รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ
Seal of the Thai Ministry of Foreign Affairs.png
ตราราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ว่าง
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระไม่ได้กำหนดไว้
ผู้ประเดิมตำแหน่งดิเรก ชัยนาม
สถาปนา14 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 1. นายดิเรก ชัยนาม - (14 กรกฎาคม 2482 - 22 สิงหาคม 2484, 15 ธันวาคม 2484 - 5 มกราคม 2485)
 2. หลวงวิจิตรวาทการ - (31 ตุลาคม 2484 - 7 มีนาคม 2485, 10 มีนาคม 2485 - 19 มิถุนายน 2485 )
 3. พระสุทธิอรรถนฤมนตร์ (สุข เลขยานนท์) - (2 กุมภาพันธ์ 2489 - 24 มีนาคม 2489)
 4. หม่อมเจ้านนทิยาวัต สวัสดิวัตน์ - (30 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490)
 5. นายพจน์ สารสิน - (8 เมษายน 2491 - 25 มิถุนายน 2492, 25 มิถุนายน 2492 - 13 ตุลาคม 2492)
 6. นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ - (28 มีนาคม 2495 - 1 มิถุนายน 2497)
 7. พันตรี รักษ์ ปันยารชุน - (23 มิถุนายน 2497 - 26 กุมภาพันธ์ 2500, 31 มีนาคม 2500 - 16 กันยายน 2500)
 8. นายวิสูตร อรรถยุกติ - (23 กันยายน 2500 - 26 ธันวาคม 2500, 1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501)
 9. นายจิตติ สุจริตกุล - (9 มีนาคม 2512 - 24 มิถุนายน 2513)
 10. พลตำรวจตรีสง่า กิตติขจร (24 มิถุนายน 2513 - 17 พฤศจิกายน 2514)
 11. พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ (19 ธันวาคม 2515 - 14 ตุลาคม 2516, 16 ตุลาคม 2516 - 22 พฤษภาคม 2517, 30 พฤษภาคม 2517 - 20 มกราคม 2518)
 12. นายเล็ก นานา - (15 กุมภาพันธ์ 2518 - 13 มีนาคม 2518, 21 เมษายน 2519 - 23 กันยายน 2519, 5 ตุลาคม 2519 - 6 ตุลาคม 2519)
 13. นายประเทือง คำประกอบ - (8 มกราคม 2519 - 12 มกราคม 2519)
 14. นายวงศ์ พลนิกร - (12 พฤศจิกายน 2520 - 21 ธันวาคม 2521)
 15. นายอรุณ ภาณุพงศ์ - (24 พฤษภาคม 2522 - 3 มีนาคม 2523, 21 มีนาคม 2523 - 19 มีนาคม 2526, 15 มกราคม 2529 - 5 สิงหาคม 2529)
 16. ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธ์ - (7 พฤษภาคม 2526 - 5 สิงหาคม 2529, 11 สิงหาคม 2529 - 3 สิงหาคม 2531, 9 สิงหาคม 2531 - 26 สิงหาคม 2533)
 17. นายอำนวย ยศสุข (26 สิงหาคม 2533 - 9 ธันวาคม 2533)
 18. นายจรัส พั้วช่วย (14 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ์ 2534, 28 กุมภาพันธ์ 2539 - 24 พฤษภาคม 2539, 28 พฤษภาคม 2539 - 1 กรกฎาคม 2539)
 19. นายวิเชียร วัฒนคุณ - (6 มีนาคม 2534 - 22 มีนาคม 2535)
 20. นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ - (17 เมษายน 2535 - 10 มิถุนายน 2535)
 21. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ - (29 กันยายน 2535 - 19 พฤษภาคม 2538)
 22. นายประชา คุณะเกษม - (3 กรกฎาคม 2539 - 14 สิงหาคม 2539)
 23. หม่อมราชวงศ์ เทพ เทวกุล - (27 กันยายน 2539 - 24 พฤศจิกายน 2539)
 24. นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ - (29 พฤศจิกายน 2539 - 24 ตุลาคม 2540)
 25. นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ - (24 ตุลาคม 2540 - 8 พฤศจิกายน 2540)
 26. หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร - (14 พฤศจิกายน 2540 - 6 มกราคม 2544)
 27. นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ - (11 มีนาคม 2548 - 2 สิงหาคม 2548)
 28. นายสวนิต คงสิริ (9 ตุลาคม 2549 - 23 ธันวาคม 2550)
 29. นายดอน ปรมัตถ์วินัย (30 สิงหาคม 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
 30. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล (16 ธันวาคม 2559 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

ดูเพิ่ม[แก้]