การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544
ไทย
← พ.ศ. 2539 6 มกราคม พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2548 →

ทั้งหมด 500 ที่นั่งในรัฐสภาไทย
  First party Second party Third party
  Thaksin crop.jpg ชวน หลีกภัย1.jpg บรรหาร ศิลปอาชา1.jpg
ผู้นำ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายชวน หลีกภัย บรรหาร ศิลปอาชา
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ ชาติไทย
เขตของหัวหน้า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
(รักษาการนายกรัฐมนตรี)
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
การเลือกตั้งล่าสุด ไม่ได้ลงรับเลือกตั้ง 123 39
ที่นั่งที่ชนะ 248 128 41
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase 248 Increase 5 Increase 2
คะแนนเสียง 11,634,495 (บัญชีรายชื่อ) 7,610,789 (บัญชีรายชื่อ) 1,523,807 (บัญชีรายชื่อ)
ร้อยละ 40.6% 26.1 % 6.0%

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ชวน หลีกภัย

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 โดยสาเหตุมาจากที่ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยุบสภา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543[1] นับว่าเป็น การเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรกในระบบใหม่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งแบ่งเป็นระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน และแบบแบ่งเขตเลือกตั้งอีก 400 คน ภายใต้การกำกับดูแลและจัดการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.

การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนผลการเลือกตั้ง ก่อนประกาศรับรอง และมีการประกาศให้จัดการเลือกตั้งใหม่ โดยในการรับรองผลการเลือกตั้งในรอบแรก มีการรับรองจำนวนทั้งสิ้น 338 คน และประกาศให้เลือกตั้งใหม่ 62 เขตเลือกตั้ง

รูปแบบการเลือกตั้ง[แก้]

ระบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

หมายเลข พรรคการเมือง[2]
1 พรรคเสรีประชาธิปไตย
2 พรรคชาวไทย
3 พรรคกสิกรไทย
4 พรรคนิติมหาชน
5 พรรคความหวังใหม่
6 พรรครักสามัคคี
7 พรรคไทยรักไทย
8 พรรคชาติประชาธิปไตย
9 พรรคชาติไทย
10 พรรคสันติภาพ
11 พรรคถิ่นไทย
12 พรรคพลังประชาชน
13 พรรคราษฎร
14 พรรคสังคมใหม่
15 พรรคเสรีธรรม
16 พรรคประชาธิปัตย์
17 พรรคอำนาจประชาชน
18 พรรคประชากรไทย
19 พรรคไท
20 พรรคก้าวหน้า
21 พรรคชาติพัฒนา
22 พรรคแรงงานไทย
23 พรรคเผ่าไทย
24 พรรคสังคมประชาธิปไตย
25 พรรคชีวิตที่ดีกว่า
26 พรรคพัฒนาสังคม
27 พรรคไทยช่วยไทย
28 พรรคไทยมหารัฐ
29 พรรคศรัทธาประชาชน
30 พรรควิถีไทย
31 พรรคไทยประชาธิปไตย
32 พรรคำลังธรรม
33 พรรคชาวนาพัฒนาประเทศ
34 พรรคกิจสังคม
35 พรรคเกษตรมหาชน
36 พรรคพลังเกษตรกร
37 พรรคสยาม

ผลการเลือกตั้ง[แก้]

การรับรองผลการเลือกตั้งครั้งแรก[แก้]

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2544 จำนวน 338 เขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน รวมทั้งสิ้น 438 คน ดังนี้

ชื่อพรรค หัวหน้าพรรค บัญชีรายชื่อ (คน)[3] แบ่งเขต (คน) รวม (คน)
ไทยรักไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 48 176 224
ประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย 31 90 121
ชาติไทย นายบรรหาร ศิลปอาชา 6 29 35
ความหวังใหม่ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 8 19 27
ชาติพัฒนา นายกร ทัพพะรังสี 7 12 19
เสรีธรรม นายพินิจ จารุสมบัติ 0 10 10
ราษฎร พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ 0 0 0
กิจสังคม นายพยุง นพสุวรรณ 0 1 1
ถิ่นไทย ดร.พิจิตต รัตตกุล 0 0 0

การรับรองผลการเลือกตั้งครั้งที่ 2[แก้]

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 จำนวน 61 เขตเลือกตั้ง และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 จำนวน 1 เขตเลือกตั้ง รวมกับการรับรองในครั้งแล้ว รวมทั้งสิ้น 500 คน ดังนี้

ชื่อพรรค หัวหน้าพรรค บัญชีรายชื่อ (คน) แบ่งเขต (คน) รวม (คน)
ไทยรักไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 48 200 248
ประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย 31 97 128
ชาติไทย นายบรรหาร ศิลปอาชา 6 34 40
ความหวังใหม่ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 8 28 36
ชาติพัฒนา นายกร ทัพพะรังสี 7 22 29
เสรีธรรม นายพินิจ จารุสมบัติ 0 14 14
ราษฎร พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ 0 2 2
กิจสังคม นายพยุง นพสุวรรณ 0 1 1
ถิ่นไทย ดร.พิจิตต รัตตกุล 0 1 1

การเลือกตั้งใหม่[แก้]

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่

  • ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544 จำนวน 7 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ กาญจนบุรี เขต 5 ขอนแก่น เขต 10 นครนายก เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 5 สุรินทร์ เขต 4 อุบลราชธานี เขต 1 และเขต 10 ซึ่งผลการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย ได้ 3 ที่นั่ง ชาติไทย 2 ที่นั่ง ความหวังใหม่ 1 ที่นั่ง และราษฎร 1 ที่นั่ง
  • ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2545 จำนวน 14 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เขต 4 และเขต 26 กาฬสินธุ์ เขต 2 จันทบุรี เขต 1 นครพนม เขต 3 นนทบุรี เขต 3 เพชรบูรณ์ เขต 4 มหาสารคาม เขต 2 มุกดาหาร เขต 2 ลพบุรี เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 1 และเขต 5 สิงห์บุรี เขต 2 และอุทัยธานี เขต 1 ซึ่งผลการเลือกตั้งพรรคชาติพัฒนา และไทยรักไทย พรรคละ 4 ที่นั่ง ความหวังใหม่ ประชาธิปัตย์ และชาติไทย พรรคละ 2 ที่นั่ง
  • ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2545 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เขต 10 ผลการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้ง
  • ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ที่จังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 ผลการเลือกตั้ง นายธเนศ เครือรัตน์ จากพรรคไทยรักไทยได้รับเลือกตั้ง
  • ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ที่จังหวัดนนทบุรี เขต 3 ผลการเลือกตั้ง นางพิมพา จันทร์ประสงค์ จากพรรคไทยรักไทยได้รับเลือกตั้ง
  • ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ที่จังหวัดสงขลา เขต 3 ผลการเลือกตั้ง นายวิรัตน์ กัลยาศิริ จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง
  • ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2547 ที่จังหวัดนครปฐม เขต 3 ผลการเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ์ จากพรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้ง

สรุปรวมจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ

ชื่อพรรค หัวหน้าพรรค บัญชีรายชื่อ (คน) แบ่งเขต (คน) รวม (คน)
ไทยรักไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 48 202 250
ประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย 31 98 129
ชาติไทย นายบรรหาร ศิลปอาชา 6 33 39
ความหวังใหม่ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 8 27 35
ชาติพัฒนา นายกร ทัพพะรังสี 7 22 29
เสรีธรรม นายพินิจ จารุสมบัติ 0 14 14
ราษฎร พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ 0 2 2
กิจสังคม นายพยุง นพสุวรรณ 0 1 1
ถิ่นไทย ดร.พิจิตต รัตตกุล 0 1 1

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]