โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sawananan Wittaya School
อักษรย่อ ส.อ. / SW
ประเภท รัฐ
ก่อตั้ง พ.ศ. 2438
รหัส 1007640701
เพลง มาร์ชลูกสวรรค์-อนันต์
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ตั้งอยู่ริมถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสวรรคโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 128 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา เป็นโรงเรียนสหศึกษา ซึ่งเกิดจากการรวมโรงเรียนสวรรคโลก "สวรรควิทยา" โรงเรียนชายประจำจังหวัดสวรรคโลก กับโรงเรียนสตรีสวรรคโลก "อนันตนารี" โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสวรรคโลก เข้าด้วยกันตามนโยบายและ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 โดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2513 ณ อาคารเลขที่ 89 หมู่ 3 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายฉลวย บุญครอบ เป็นอาจารย์ใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 กรมวิสามัญศึกษา ได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือชั้น ม.ศ. 4 - 5 แผนวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ชั้น ม.1- ม.3 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือชั้น ม.4 - ม.6


โรงเรียนสวรรคโลก "สวรรควิทยา" เดิมชื่อ "โรงเรียนบัณฑิตสภา" ก่อตั้งโดยสมุหเทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. 2438 หรือ ร.ศ. 113 ในระยะแรกได้อาศัยอาคาร "ศาลาบัณฑิต" สันนิษฐานว่าใช้เป็นที่ประชุมบัณฑิต หรือคณะกรรมการการเมือง ซึ่งเป็นอาคารไม้ตั้งอยู่ข้างศาลากลางจังหวัดสวรรคโลก สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมี หลวงศาสนนิเทศก์เป็นครูใหญ่ท่านแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2440 ได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนสร้างใหม่ บริเวณเหนือวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร และเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสวรรควิทยา" โดยถือนามเมืองสวรรคโลกเป็นมงคลและปี พ.ศ. 2513 ก็ย้ายมาอยู่ที่อาคารเลขที่ 89 หมู่ 3 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ส่วนโรงเรียนสตรีสวรรคโลก "อนันตนารี" เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 โดยใช้พลับพลาเป็นที่จัดการเรียนการสอน มีนางสาวเนื่อง บิณฑดิษฐ์ เป็นครูใหญ่ท่านแรก ปลายปี พ.ศ. 2466 ได้ย้ายไปเรียนรวมกับโรงเรียนสวรรควิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดสวรรคโลก ปี พ.ศ. 2467 ได้ย้ายไปเรียนโรงเรียนสร้างใหม่ และปี พ.ศ. 2513 ได้ย้ายไปเรียนรวมกับโรงเรียนสวรรควิทยา โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา" ปัจจุบันอาคารเรียนของโรงเรียนอนันตนารีเป็นอาคารร้าง ส่วนที่ดินของโรงเรียนได้จัดเป็นนิคมบ้านพักอาจารย์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยามีเนื้อที่อยู่ 3 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา [1]


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • คำขวัญ ได้แก่ เรียนดี ประพฤติดี การงานดี
  • คติพจน์ ได้แก่ สุวิชาโน ภวํ โหติ แปลว่า ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ
  • สีประจำสถาบัน ได้แก่ น้ำเงิน-ชมพู
  • ต้นไม้ประจำสถาบัน

ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน เมื่อก่อนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา มีต้นคูนอยู่เต็มโรงเรียนเมื่อถึงฤดูแล้ง ก็ออกดอกเหลืองทั้งต้นทั่วโรงเรียน ดังตอน หนึ่งของเพลง สวรรค์สามัคคี หนึ่งในเพลงประจำโรงเรียนซึ่งประพันธ์โดยอาจารย์ ระพีพรรณ ฤทธิ์น้ำ ว่า "ร่มคูนร่มรื่นชื่นสราญ ดังทิพย์วิมาน อบอุ่นสุขสันต์ ทั้งกายใจ" ปัจจุบันต้นคูนส่วนใหญ่ ถูกน้ำท่วมตายจนแทบไม่เหลือร่องรอยให้เห็นแล้วในปีการศึกษา 2544 ได้มีโครงการปลูกต้นคูน เพื่อคืนความร่มรื่นชื่นสราญ ให้แก่โรงเรียนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรกรรมเป็นแกนนำในการปลูก

  • พระพุทธรูป

ศาลาบัณฑิต หรือที่เรียกกันในนาม "ศาลหลวงปู่" สืบเนื่องมาจากการจัดงานฉลองครบรอบ 76 ปี ของโรงเรียนสวรรควิทยา และอายุครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียน อนันตนารี คณะกรรมการจัดงานจึงมีมติตั้งศาลที่ระลึกขึ้น สำหรับผู้ก่อตั้งและผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียนสวรรควิทยา ได้แก่ "พระสวรรค์วรนายก (ทองคำ จิตรธร)" (พ.ศ. 2420-2508)อดีตเจ้าคณะจังหวัดสวรรคโลกและสุโขทัย เพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชาแก่ครู และนักเรียน ศาลาที่จัดสร้างขึ้นนี้จึงให้ชื่อว่า "ศาลาบัณฑิต" ตามชื่อเดิมของโรงเรียนสวรรควิทยา อันได้แก่ โรงเรียนบัณฑิตสภา "ศาลาบัณฑิต" แห่งนี้ นอกจากจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคณะนักเรียน และครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจของศิษย์เก่า สวรรควิทยา อนันตนารี และสวรรค์อนันต์วิทยาอีกด้วย[2]


เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

เพลง ลูกสวรรค์ - อนันต์

คำร้อง/ทำนอง อาจารย์ทวี สุทธิอาภาพงศ์ จังหวะ มาร์ช

ลูกสวรรค์ อนันต์วิทยา
ลูกสวรรค์ อนันต์วิทยา
(สร้อย) มาเถิดมา เรามาร่วมกัน พี่น้องชาวสวรรค์ ร่วมกันสมานไมตรี
ลูกสวรรค์ มา มา มา มา (ฮัม)
มาร่วมพี่ร่วมน้อง ที่เกิดจากท้องเดียวกัน ลูกสวรรค์อนันต์ หมายมั่นผดุงไทย
ลูกสวรรค์ อนันต์วิทยา
ลูกสวรรค์ อนันต์วิทยา
(สร้อย) มาเถิดมา เรามาร่วมกัน พี่น้องชาวสวรรค์ ร่วมกันสมานไมตรี
ลูกสวรรค์ มาซิพวกเรา (ฮัม)
เรามาร่วมสามัคคี มาร่วมยินดีพบกัน ลูกสวรรค์อนันต์ รักกันอย่าจืดจาง
ลูกสวรรค์ อนันต์วิทยา
ลูกสวรรค์ อนันต์วิทยา
(สร้อย) มาเถิดมา เรามาร่วมกัน พี่น้องชาวสวรรค์ ร่วมกันสมานไมตรี
ลูกสวรรค์ น้ำเงินชมพู (ฮัม)
เรามาร่วมรวมจิต มาร่วมผูกมิตรกันไว้ ต่างพร้อมใจ เธอลูกใคร ?
ลูกสวรรค์..... อนันต์วิทยา[3]


ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

  • โรงเรียนสวรรคโลก "สวรรควิทยา" (ตั้งแต่เป็นโรงเรียนบัณฑิตสภา)
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 หลวงศาสนนิเทศ์ พ.ศ. 2438
2 พระวินัยธรจ่าง
3 พรสมุห์น่วม
4 พระมหาเจริญ
5 พระใบฎีกาเชย
6 พระภิกษุแก้ว ปิณฑดิษฐ์
7 พระภิกษุชม
8 นายแย้ม สีตะสุด พ.ศ. 2446 - 2461
9 นายจำปา เวชบุตร พ.ศ. 2461 - 2463
10 นายแตงกวย บูรณะเกียรติ พ.ศ. 2463 - 2467
11 นายเหรียญ วงศ์มณี พ.ศ. 2467 - 2471
12 นายสอด กล่ำประเสริฐ พ.ศ. 2471 - 2475
13 นายด้าย บูรณะกร พ.ศ. 2475 - 2479
14 นายงาม สีตะธาณี พ.ศ. 2479 - 2482
15 นายเจริญ ฐิตาภาวิทยศักดิ์ พ.ศ. 2482 - 2494
16 นายสุด สุวรรณาคินทร์ พ.ศ. 2494 - 2506
17 นายพจน์ จิตต์ภักดี พ.ศ. 2506 - 2510
  • โรงเรียนสตรีสวรรคโลก "อนันตนารี"
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางสาวเนื่อง บิณฑดิษฐ์ พ.ศ. 2465 - 2480
2 นางสาวฝัน แสนโกศิก พ.ศ. 2480 - 2486
3 นางสาวเจียมจิตต์ บุญญานุรักษ์ พ.ศ. 2486 - 2491
4 นางทวีศิริ ง้าวสุวรรณ พ.ศ. 2491 - 2494
5 นางเฉลิมลักษณ์ บุณเกตุ พ.ศ. 2494 - 2498
6 นางนันทิยา งามขำ พ.ศ. 2498 - 2502
7 นางลำดวน กำปั่นทอง พ.ศ. 2502 - 2513
  • โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายฉลวย บุญครอบ พ.ศ. 2513 - 2528
2 นายเขจร เปรมจิตต์ พ.ศ. 2528 - 2529
3 นายปรีชา จาดศรี พ.ศ. 2529 - 2539
4 นายไพวัน คงกระพันธ์ พ.ศ. 2539 - 2540
5 นายไพรัตน์ ใยดี พ.ศ. 2540 - 2542
6 นายสมศักดิ์ จงรู้ธรรม พ.ศ. 2542 - 2547
7 นายประมวล ลอยฟ้า พ.ศ. 2547 - 2549
8 นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิต พ.ศ. 2549 - 2551
9 นายถวิล หิรัญศรี พ.ศ. 2551 - 2556
10 นายสมชาย ธรรมปรีชา พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน[4]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]