เครื่องอิสริยาภรณ์คุณธรรมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
German order merit with special sash.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ชั้นพิเศษ
ประเภทชั้นสายสร้อย (สำหรับสมเด็จพระราชาธิบดีและประมุขรัฐต่างประเทศ)
ประถมาภรณ์ (สายสะพาย+ดารา6แฉก)
ทุติยาภรณ์ (สายสะพาย+ดารา4แฉก)
ตติยาภรณ์ (ดวงตราห้อยแพรแถบสวมคอ)
จตุรถาภรณ์ (ดวงตรา)
เบญจมาภรณ์ (ดวงตรา)
วันสถาปนา7 กันยายน ค.ศ. 1951
ประเทศ เยอรมนี
ผู้สถาปนารัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประธานประธานาธิบดี
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าไม่มี
รองมา[[]]

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์เยอรมนี สถาปนาเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2494 โดยประธานาธิบดีเยอรมนีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ให้แก่ข้าราชการ, ประชาชน, ทหาร, และชาวต่างชาติ

ประวัติ[แก้]

ลำดับชั้น[แก้]

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้:[1]

 • Großkreuz
  • ชั้นสายสร้อย (Sonderstufe des Großkreuzes); มีลำดับเกียรติสูงที่สุด
  • ชั้นสายสร้อย (Großkreuz in besonderer Ausführung); มีลำดับเกียรติเท่ากับชั้นประถมาภรณ์, ประดับช่อรอเรล
  • ชั้นประถมาภรณ์ (Großkreuz)
 • Großes Verdienstkreuz
  • ชั้นทุติยาภรณ์ (Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband)
  • ชั้นตติยาภรณ์ (Großes Verdienstkreuz mit Stern)
  • ชั้นจตุรถาภรณ์ (Großes Verdienstkreuz)
 • Verdienstkreuz
  • ชั้นเบญจมาภรณ์ (Verdienstkreuz 1. Klasse)
  • กางเขน (Verdienstkreuz am Bande)
 • Verdienstmedaille
  • เหรียญ (Verdienstmedaille)

เครื่องหมาย[แก้]

ชั้นของจตุรถาภรณ์, เบญจมาภรณ์, เหรียญ มีลักษณะเหมือนกัน ยกเว้นชั้นสายสะพายมีขนาดที่แตกต่างของผู้ชาย และ ผู้หญิง (รวมถึงดาราอิสริยาภรณ์):

ดวงตรา ลักษณะเป็นกางเขนสีทองลงยาสีแดงมีเครื่องหมายอินทรีเยอรมันสีดำที่กลางจุดตัดของกางเขน.

ดารา มีลักษณะแตกต่างตามลำดับเกียรติของอิสริยาภรณ์.

 • 8 แฉก: ชั้นสายสร้อย
 • 6 แฉก: ชั้นประถมาภรณ์ (และ ชนิดพิเศษ รองรับด้วยช่อโอ๊กภายใต้มงกุฎรอบกางเขน)
 • 4 แฉก: ชั้นทุติยาภรณ์ (สายสะพาย+ดารา)
 • สี่เหลี่ยมจตุรัส : Grand Komtur (ชั้นตติยาภรณ์). (ดารา)

แถบแพร แพรแถบสีแดงขอบทอง-ดำ-ทอง ตามสีของธงชาติเยอรมนี.

แถบเครื่องอิสริยาภรณ์[แก้]

แถบรัฐอิสริยาภรณ์
GER Bundesverdienstkreuz 9 Sond des Grosskreuzes.svgGrand Cross Special Class GER Bundesverdienstkreuz 8 Grosskreuz bes Ausf.svgGrand Cross 1st Class (special design) GER Bundesverdienstkreuz 7 Grosskreuz.svgGrand Cross 1st Class GER Bundesverdienstkreuz 6 GrVK Stern Band.svgGrand Cross 2nd Class GER Bundesverdienstkreuz 5 GrVK Stern.svgGrand Officer's Cross GER Bundesverdienstkreuz 4 GrVK.svgCommander's Cross GER Bundesverdienstkreuz 3 BVK 1Kl.svgOfficer's Cross GER Bundesverdienstkreuz 2 BVK.svgKnight's Cross GER Bundesverdienstkreuz 1 BVM.svgMerit Medal

อ้างอิง[แก้]