ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 สิงหาคม พ.ศ. 2493 (70 ปี)
จังหวัดเพชรบุรี
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์
คู่สมรส บุปผา อ่อนละมัย

นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย (เกิด 15 สิงหาคม พ.ศ. 2493) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร 6 สมัย

ประวัติ[แก้]

นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2493 เป็นบุตรของนายศักดิ์สิทธิ์ กับ นางกรองแก้ว อ่อนละมัย มีพี่น้อง 10 คน [1]

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จาก สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมรสกับ นางบุปผา อ่อนละมัย

มีบุตร-ธิดา รวม 6 คน คือ นางศิริพร บัวเลิศ , นายสราวุธ อ่อนละมัย , นางศิริเพ็ญ อ่อนละมัย , นางสาวศิริลักษณ์ อ่อนละมัย (ถึงแก่กรรม) , นายสิทธิศักดิ์ อ่อนละมัย และ นางสาวศิริพรรณ อ่อนละมัย

การทำงาน[แก้]

นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย เริ่มทำงานครั้งแรกด้วยการทำหน้าที่จองคิวภาพยนตร์เพื่อมาป้อนให้กับโรงภาพยนตร์ และเป็นผู้จัดการโรงภาพยนตร์ตามลำดับ

หลังจากทำงานเป็นผู้จัดการโรงภาพยนตร์ได้ 2 ปี จึงตัดสินใจหันมาทำธุรกิจหนังกลางแปลงรับจัดงานสวนสนุกตามวัดต่างๆ จนประสบความสำเร็จในอาชีพ จนเป็นที่รู้จักของคนทั้งจังหวัดชุมพร ในนาม "พรมาลัย"

งานการเมือง[แก้]

นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ในปี พ.ศ. 2533 ก่อนที่จะได้เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

และได้รับการเลือกตั้งติดต่อกันรวม 6 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 6 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดชุมพร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดชุมพร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดชุมพร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดชุมพร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดชุมพร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดชุมพร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

ประสบการณ์[แก้]

- โฆษกคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม (สภาผู้แทนราษฎร)  พ.ศ. 2535/2

-  เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  พ.ศ. 2538

-  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  พ.ศ. 2538

-  โฆษกคณะกรรมาธิการกีฬา (สภาผู้แทนราษฎร)  พ.ศ. 2538

-  กรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2540  พ.ศ. 2539

-  รองประธานคนที่ 1 คณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ (สภาผู้แทนราษฎร)  พ.ศ. 2539-2540

-  ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา (สภาผู้แทนราษฎร)  พ.ศ. 2540-2543

-  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกีฬา (สภาผู้แทนราษฎร)  พ.ศ. 2544-2548

-  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552-2554

-  ที่ปรึกษา ผู้แทนการค้าไทย  พ.ศ. 2554

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

-  ตริตาภรณ์ มงกฎไทย (ต.ม.)  5 ธ.ค. 2535

-  ทวีติยาภรณ์ มงกฎไทย (ท.ม.)  5 ธ.ค. 2536

-  ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก (ท.ช.)  5 ธ.ค. 2538

-  ประถมาภรณ์ มงกฎไทย (ป.ม.)  5 ธ.ค. 2539

-  ประถมาภรณ์ ช้างเผือก (ป.ช.)  5 ธ.ค. 2541

-  มหาวชิรมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด (ม.ว.ม.)  5 ธ.ค. 2542

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ชั้นสูงสุด (ม.ป.ช.)  5 ธ.ค. 2545

ประกาศเกียรติคุณ[แก้]

- ได้รับรางวัลพระราชทาน “เทพทอง” ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียงจากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2540

- ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่าง” สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและการกีฬา ประจำปี 2541

อ้างอิง[แก้]

  1. นักการเมืองถิ่นจังหวัดชุมพร. วัชระ ศิลป์เสวตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2556