ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 สิงหาคม พ.ศ. 2493 (72 ปี)
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
พรรค พรรคประชาธิปัตย์ (2535-2564)
พรรคพลังประชารัฐ (2565-ปัจจุบัน)
คู่สมรส บุปผา อ่อนละมัย

นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย (เกิด 15 สิงหาคม พ.ศ. 2493) เป็นนักการเมืองชาวไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร 6 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

ประวัติ[แก้]

นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2493 เป็นบุตรของนายศักดิ์สิทธิ์ กับ นางกรองแก้ว อ่อนละมัย มีพี่น้อง 10 คน [1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จาก สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิริศักดิ์ สมรสกับนางบุปผา อ่อนละมัย มีบุตร-ธิดา รวม 6 คน คือ นางศิริพร บัวเลิศ นายสราวุธ อ่อนละมัย นางศิริเพ็ญ อ่อนละมัย นางสาวศิริลักษณ์ อ่อนละมัย (ถึงแก่กรรม) นายสิทธิศักดิ์ อ่อนละมัย และ นางสาวศิริพรรณ อ่อนละมัย

การทำงาน[แก้]

นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย เริ่มทำงานครั้งแรกด้วยการทำหน้าที่จองคิวภาพยนตร์เพื่อมาป้อนให้กับโรงภาพยนตร์ และเป็นผู้จัดการโรงภาพยนตร์ตามลำดับ หลังจากทำงานเป็นผู้จัดการโรงภาพยนตร์ได้ 2 ปี จึงตัดสินใจหันมาทำธุรกิจหนังกลางแปลง รับจัดงานสวนสนุกตามวัดต่างๆ จนประสบความสำเร็จในอาชีพ จนเป็นที่รู้จักของคนทั้งจังหวัดชุมพร ในนาม "พรมาลัย"

งานการเมือง[แก้]

นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ในปี พ.ศ. 2533 ก่อนที่จะได้เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับการเลือกตั้งติดต่อกันรวม 6 สมัย

ศิริศักดิ์ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการหลายคณะ อาทิ โฆษกคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม (สภาผู้แทนราษฎร) พ.ศ. 2535 เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการกีฬา (สภาผู้แทนราษฎร) พ.ศ. 2538 รองประธานคนที่ 1 คณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ (สภาผู้แทนราษฎร) พ.ศ. 2539-2540 ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา (สภาผู้แทนราษฎร) พ.ศ. 2540-2543 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกีฬา (สภาผู้แทนราษฎร) พ.ศ. 2544-2548 และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552-2554

ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2538 และเป็นที่ปรึกษา ผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2554

ในปี พ.ศ. 2564 ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย ได้ขอลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อไปสนับสนุนนายชวลิต อาจหาญ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2565[2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 6 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดชุมพร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดชุมพร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดชุมพร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดชุมพร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดชุมพร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดชุมพร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

ประกาศเกียรติคุณ[แก้]

ศิริศักดิ์ เคยได้รับรางวัลพระราชทาน “เทพทอง” ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียงจากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2540 และได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่าง” สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและการกีฬา ประจำปี 2541

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. นักการเมืองถิ่นจังหวัดชุมพร. วัชระ ศิลป์เสวตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2556
  2. ปชป.เลือดไหลไม่หยุด! ‘ศิริศักดิ์’ อดีตส.ส.6สมัยไขก๊อกหนุน ‘ทนายแดง’ สู้ลต.ซ่อม