วัชรา ณ วังขนาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัชรา ณ วังขนาย
ม.ว.ม., ป.ช.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครราชสีมา
ดำรงตำแหน่ง
6 มกราคม พ.ศ. 2544 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
เขตเลือกตั้ง 6
เลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 (65 ปี)
พรรค ไทยรักไทย
รวมใจไทยชาติพัฒนา
เสรีรวมไทย (ปัจจุบัน)
คู่สมรส อารีวรรณ ณ วังขนาย

วัชรา ณ วังขนาย (เกิด 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเสรีรวมไทย[1] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 2 สมัย และเป็นเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย

ประวัติ[แก้]

นายวัชรา เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 เป็นบุตรของนายอารีย์ และนางหงำ ชุ้นฟุ้ง [2] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารงานบุคคลจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก[3]

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางอารีวรรณ ณ วังขนาย มีบุตรธิดาด้วยกัน 4 คน

การทำงาน[แก้]

นายวัชรา เคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท นํ้าตาลวังขนาย จำกัด ในปี 2558 - 2562 และปัจจุบันเป็นผู้จัดการบริษัท เกษตรพัทธิรัตน์ จำกัด

งานการเมือง[แก้]

นายวัชรา เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมือง โดยได้ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 2 ครั้ง ในนามพรรคไทยรักไทย และได้รับการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้ง

ระหว่างการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม และรองโฆษกและกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

ต่อมาได้สังกัดพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา และได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและรองเลขาธิการพรรค[4] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง 2 ครั้ง[5] และในปี 2562 ได้ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 ในนามพรรคเสรีรวมไทย และได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยที่ 3

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

นายวัชรา ณ วังขนาย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคไทยรักไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเสรีรวมไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-10-17. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายวัชรา ณ วังขนาย[ลิงก์เสีย]
  3. ประวัตินายวัชรา ณ วังขนาย, ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2562)
  4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง แก้ไขประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
  5. 'เสรี'สะอื้น น้ำตาหรือจะสู้น้ำตาล
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๗, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๓๘, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗