วิชิต ปลั่งศรีสกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 ตุลาคม พ.ศ. 2494 (68 ปี)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พรรคการเมือง พลังธรรม (2535-2544)
ไทยรักไทย (2544-2549)
พลังประชาชน (2550-2551)
เพื่อไทย (2551-ปัจจุบัน)

นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล รองประธานคณะอนุกรรมมาธิการฝ่ายค้าน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะทำงานของพรรคไทยรักไทย และเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง และทีมกฎหมายของพรรคไทยรักไทย และทนายความของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ปัจจุบันเป็นเลขาธิการมูลนิธิ 111 ไทยรักไทย[1] และที่ปรึกษากฎหมายพรรคเพื่อไทย

ประวัติ[แก้]

นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล (Wichit Plangsriskul) เกิด 13 ตุลาคม พ.ศ. 2494 บ้านเกิดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

งานการเมือง[แก้]

นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรค ในปี พ.ศ. 2548 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองอาทิ - กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ,เลขานุการคณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคไทยรักไทย,กรรมาธิการการแรงงาน,ประธานอนุกรรมการวิปรัฐบาล ด้านกฎหมายอาญา,กรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค,ประธานอนุกรรมาธิการการแรงงาน ด้านกฎหมายแรงงาน,ประธานอนุกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค,ผู้อำนวยการโครงการอาสาสมัครที่ปรึกษากฎหมายประจำเลือกตั้ง พรรคไทยรักไทย,เลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล),ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงพานิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร สภาผู้แทนราษฎร และต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคพลังประชาชน

นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ได้ทำกิจกรรมในด้านการสาธารณะกุศล และการอบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่บุคคลทั่วไปทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยร่วมงานกับคณะผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตยของมูลนิธิ 111 ไทยรักไทย เคยเข้าร่วมชุมนุมกับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ร่วมกับ วีระกานต์ มุสิกพงศ์ พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุลได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 79[2]

เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคเพื่อไทย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิ ๑๑๑ ไทยรักไทย”
  2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
  3. พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562.
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ชั้นสายสะพาย]
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]