ชูวงศ์ ฉายะบุตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ชูวงศ์ ฉายะบุตร
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2539 – 30 กันยายน 2540
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 สิงหาคม พ.ศ. 2480
เสียชีวิต 6 มิถุนายน พ.ศ. 2549 (68 ปี)
พรรคการเมือง ชาติไทย

ชูวงศ์ ฉายะบุตร เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคชาติไทย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตอธิบดีกรมการปกครอง และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด

ประวัติ[แก้]

ชูวงศ์ ฉายะบุตร เกิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2480 จบการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตบัณฑิต (เกียรตินิยม) และปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขา MS.C (Econ) จาก LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE ปริญญาเอก PHD.POLITICAL SCIENCE จากมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2508

ชูวงศ์ ฉายะบุตร ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2549[1]

การทำงาน[แก้]

งานราชการ[แก้]

ชูวงศ์ ฉายะบุตร เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนโอนย้ายเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ได้รับแต่งตั้งเป็นนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดอีกหลายจังหวัด เป็นอธิบดีกรมการปกครอง[2] ตำแหน่งสุดท้ายคือ ปลัดกระทรวงมหาดไทยจนเกษียณอายุราชการ

ชูวงศ์ ฉายะบุตร มีผลงานแต่งหนังสือชื่อ "การปกครองท้องถิ่นไทย" จัดพิมพ์โดย สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2539[3]

งานการเมือง[แก้]

ในปี พ.ศ. 2516 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4] หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน[5] ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 340 คน ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และ พ.ศ. 2539 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 7[6]

ชูวงศ์ ฉายะบุตร เริ่มทำงานการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกโดยการสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7 พรรคชาติไทย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 และได้รับการเลื่อนเป็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อแทนผู้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. อดีตปลัด มท. ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคไต เตรียมอัญเชิญน้ำศพบ่ายนี้
  2. ปลัดมหาดไทยจาก ไทยรัฐ
  3. ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. พิมพ์ครั้งที่ 3, 389 หน้า
  4. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญํติแห่งชาติ
  5. รายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (แต่งตั้งขึ้นใหม่ทั้งคณะ จำนวน 260 ราย)
  7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/214/1.PDF
  8. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  9. รายนามผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๒ จากเว็บไชต์ thaiscouts