จรัสศรี ทีปิรัช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คุณหญิง
จรัสศรี ทีปิรัช
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 มีนาคม พ.ศ. 2482 (82 ปี)
จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์ (พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน)
คู่สมรส สากล ทีปิรัช
ศาสนา พุทธ

คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช (3 มีนาคม พ.ศ. 2482 -) สตรีคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดของประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นผู้ริเริ่มโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองในประเทศไทย[1]

ประวัติ[แก้]

ดร.คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช (สกุลเดิม อัตถากร) เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2482 (82 ปี) ที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็นบุตรของนายบุญช่วย กับนางอารีรัตน์ อัตถากร สมรสกับสากล ทีปิรัช (เสียชีวิต) มีบุตร-ธิดา รวม 2 คน คุณหญิงจรัสศรี ได้เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จากนั้นจึงได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2506 ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2511 ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการปกครอง จากมหาวิทยาลัยโตรอนโต ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ พ.ศ. 2552 ได้รับปริญญาการผังเมืองดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน[แก้]

คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช รับราชการในสังกัดกรมการผังเมือง[2][ต้องการอ้างอิง] จนได้รับตำแหน่งสูงสุดในกรมการผังเมือง คือ ตำแหน่งอธิบดีกรมการผังเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นับว่าเป็นสตรีคนแรกที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดของประเทศไทย และได้รับรางวัลครุฑทองคำ ในปี พ.ศ. 2540 จากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี[3] ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2541

หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช ได้สมัครเข้ารับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในปี พ.ศ. 2544[4] ได้รับการเลื่อนขึ้นมาแทนนายพรเสก กาญจนจารี[5]

ปัจจุบัน คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช ดำรงตำแหน่ง รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการ สำนักองค์ประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา 2552
  2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช โดย นายสงวน ธีระกุล และนายปิ่นสกุล มุสิกาวัน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2543 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายสมศักดิ์ ศรีวรรธณะ, คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช , นายพีรพล ไตรทศาวิทย์, นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา, นายไพโรจน์ พรหมสาสน์)
  4. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  5. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 28 ง วันที่ 10 มีนาคม 2547
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๔,๒๓๘ ราย)
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ในวโรกาสวันพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓)