พรรคมวลชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พรรคมวลชน
หัวหน้าการุณ รักษาสุข
เลขาธิการยงยุทธ รอดคล้ายขลิบ
ก่อตั้ง13 มิถุนายน พ.ศ. 2528
ยุบ27 มีนาคม พ.ศ. 2553
โฆษกธิตติวัฒน์ นันทุ์นลิน
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคมวลชน (อังกฤษ: Mass Party) เป็นพรรคการเมืองในอดีตของประเทศไทย จดทะเบียนก่อตั้งพรรคอย่างเป็นทางการกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2528[1][2] มีการยุบพรรคและจัดตั้งขึ้นใหม่อีก 2 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. 2538 และในปี พ.ศ. 2545

โดยพรรคมวลชน ถือเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็ก มีจำนวน ส.ส.ไม่มาก มีฐานเสียงอย่างหนาแน่นในพื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในพื้นที่เขตบางแค, ภาษีเจริญ, บางบอน โดยมีหัวหน้าพรรคคนสำคัญ คือ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง

ประวัติ[แก้]

พรรคมวลชน จดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2528 มี นายสมศักดิ์ ภาคีโพธิ์ เป็นหัวหน้าพรรค และ พ.ต.อ.อดุล กาญจนพันธุ์ เป็นเลขาธิการพรรค มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ส่งผู้สมัคร ส.ส.ครั้งแรกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2529 ได้รับเลือกตั้ง 3 ที่นั่ง โดยเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาส่งผู้สมัครอีกครั้งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2531 ได้รับเลือกตั้ง 5 ที่นั่ง เข้าร่วมรัฐบาลโดย ร.ต.อ.เฉลิม ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พรรคได้ยุติการดำเนินงานไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536[3] โดยได้ยุบพรรคเข้ารวมกับพรรคกิจสังคม

ต่อมาได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคมวลชนขึ้นอีกครั้งในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยมีนายสมศักดิ์ ภาคีโพธิ์ เป็นหัวหน้าพรรค และนายชิงชัย ต่อประดิษฐ์ เป็นเลขาธิการพรรค[4] ต่อมาที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคมวลชน ได้มีมติยุบรวมเข้ากับพรรคความหวังใหม่ ซึ่งนำโดย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เป็นผลให้พรรคมวลชนต้องถูกยุบเลิกตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป[5]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดตั้งพรรคมวลชนขึ้นอีกครั้ง โดยมีพลเอกวรวิทย์ พิบูลศิลป์ เป็นหัวหน้าพรรค และมีนายการุณ รักษาสุข เป็นเลขาธิการพรรค[6] กระทั่งในการประชุมสามัญประชุมจำ ครั้งที่ 1/2549 ได้มีมติเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น "พรรคทางเลือกใหม่"[7] และได้ยุบเลิกพรรคไปในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552[8]

รายนามหัวหน้าพรรค[แก้]

 1. สมศักดิ์ ภาคีโพธิ์ (13 มิถุนายน พ.ศ. 2528 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2529[9])
 2. ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง (20 ตุลาคม พ.ศ. 2529 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536)
 3. สมศักดิ์ ภาคีโพธิ์ (16 มีนาคม พ.ศ. 2538 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2538)
 4. ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2541)
 5. พลเอกวรวิทย์ วิบูลศิลป์ (30 มีนาคม พ.ศ. 2545 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547)
 6. ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง (18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2547)
 7. พันธุ์ธัช รักษาสุข (เปลี่ยนชื่อเป็น การุณ รักษาสุข) (3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคมวลชน)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ตอนที่ 84ก วันที่ 28 มิถุนายน 2528
 2. เขาชื่อ ‘เฉลิม อยู่บำรุง’
 3. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคมวลชนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 3ง วันที่ 10 มกราคม 2538
 4. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคมวลชน)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 28ง วันที่ 6 เมษายน 2538
 5. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 6/2541 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคมวลชนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 66ก วันที่ 29 กันยายน 2541
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคมวลชนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 49ง วันที่ 5 มิถุนายน 2545
 7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรคมวลชนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 50ง วันที่ 18 พฤษภาคม 2549
 8. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๒/๒๕๕๓ เรื่อง การเลิกพรรคทางเลือกใหม่ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 46ง วันที่ 25 มีนาคม 2553
 9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคมวลชน ตามนัยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที่ 127ก วันที่ 24 กรกฎาคม 2529