อนันตพร กาญจนรัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลเอก
อนันตพร กาญจนรัตน์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ถัดไป จุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ถัดไป ศิริ จิระพงษ์พันธ์
ประะธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ดำรงตำแหน่ง
3 มิถุนายน พ.ศ. 2557[1] – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559[2]
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ถัดไป พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
ราชองครักษ์พิเศษ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
30 ธันวาคม พ.ศ. 2557[3]
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 สิงหาคม พ.ศ. 2498
คู่สมรส ธิดารัตน์ กาญจนรัตน์
ศาสนา พุทธ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัด กองทัพบกไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ใน คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ อดีตราชองครักษ์พิเศษ [4] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[5] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กประถมวัย[6] และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประวัติ[แก้]

พล.อ. อนันตพร เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2498[7] สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 73 (รุ่นเดียวกับ วิทยา แก้วภราดัย) โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26 (รุ่นเดียวกับ พล.อ. ปรีชา จันทร์โอชา พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง และพล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 13 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 (รุ่นเดียวกับ พล.อ.อุดมเดช และพล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์) หลักสูตรโครงการพัฒนาและเตรียมผู้บริหารรัฐกิจ รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยมหิดล [7] และหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19 ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางธิดารัตน์ กาญจนรัตน์ มีบุตร 2 คน[8]

พล.อ. อนันตพร เริ่มชีวิตราชการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 จังหวัดนครราชสีมา[9] ก่อนจะย้ายเข้าสู่สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก และดำรงตำแหน่งปลัดบัญชีทหารบกในปี 2556[10] ต่อมาหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แต่งตั้งพลเอกอนันตพรให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ[8] กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ[11] ต่อมาไดัรับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558[12] และในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[13]

พล.อ. อนันตพร ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2557 รวมถึงยังเคยเป็นผู้จัดการทั่วไป สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด อีกด้วย เขาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดำรงตำแหน่งในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ซึ่งแต่เดิม พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ เป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่แล้ว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

รายชื่อด้านล่างคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พลเอกอนันตพรได้รับพระราชทาน[14]

อ้างอิง[แก้]

 1. "คำสั่งคณะรักษาความสงบที่ 45/2557" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-07-18. สืบค้นเมื่อ 2016-12-08.
 2. "คำสั่งคณะรักษาความสงบที่ 4/2559" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-06-21. สืบค้นเมื่อ 2016-12-08.
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/063/2.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
 5. ราชกิจจานุเบกษา, รัฐมนตรีลาออก, เล่มที่ ๑๓๖, ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0005.PDF
 7. 7.0 7.1 "ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-08-21.
 8. 8.0 8.1 ทำความรู้จัก บิ๊กโย่ง รมว.พลังงานคนล่าสุด
 9. วีดิทัศน์ งานเลี้ยงส่ง พล.อ.อนันตพรฯ
 10. "พล.ท.อนันตพร กาญจนรัตน์ ปช.ทบ. ท่านใหม่ เข้ารับตำแหน่ง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-02-27. สืบค้นเมื่อ 2022-05-14.
 11. คำสั่งคสช.ตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
 12. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (ครม. ประยุทธ์ 3)
 13. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (ครม. ประยุทธ์ 5)
 14. บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๖, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๘๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๓
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๖๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๙, ๑ เมษายน ๒๕๓๐
 19. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งควาทสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓
ก่อนหน้า อนันตพร กาญจนรัตน์ ถัดไป
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 2leftarrow.png กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ครม. 61)

(23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
2rightarrow.png จุติ ไกรฤกษ์
ณรงค์ชัย อัครเศรณี 2leftarrow.png Min of energy.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ครม. 61)
(19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
2rightarrow.png ศิริ จิระพงษ์พันธ์