รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg
ตราราชการของกระทรวงการคลัง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สันติ พร้อมพัฒน์

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยามไหสวรรค์
สถาปนาพ.ศ. 2478
เว็บไซต์กระทรวงการคลัง

รายนาม[แก้]

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระยามไหสวรรย์ (กอ สมบัติสิริ หรือ กวย สมบัติสิริ).jpg พระยามไหสวรรย์ (กวย สมบัติศิริ) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
2
(1,2)
Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
3 หลวงนฤเบศร์มานิต.jpg สงวน จูฑะเตมีย์ 13 เมษายน พ.ศ. 2482 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
4 กาจ กาจสงคราม.jpg พลโท กาจ กาจสงคราม 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 20 ตุลาคม พ.ศ. 2486
5
Phot and Tojo.jpg
วนิช ปานะนนท์ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2486 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487
6 เล้ง ศรีสมวงศ์.jpg เล้ง ศรีสมวงศ์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
7 อุดม สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 19 มีนาคม พ.ศ. 2488 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
8
(1,2)
สว-วิจิตร(ล).jpg ศาสตราจารย์ วิจิตร ลุลิตานนท์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
9
(1)
สส-เสวตร.jpg เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
10 วรการบัญชา-สภาผู้แทนราษฎร.jpg พันเอก นายวรการบัญชา 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 1 มีนาคม พ.ศ. 2493
11
(1,2)
Prayoon Pamornmontri 1920s.jpg พลโท ประยูร ภมรมนตรี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
28 มีนาคม พ.ศ. 2495 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498
12 เผ่า ศรียานนท์.jpg พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498
9
(2)
สส-เสวตร.jpg เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
13 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg พลโท เจียม ญาโณทัย 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
9
(3)
สส-เสวตร.jpg เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 8 เมษายน พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
14 Thongthang Thongtham.jpg หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
15 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg สมหมาย ฮุนตระกูล 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
16 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg เยื่อ สุสายัณห์ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
17 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg สนั่น เกตุทัต 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
18 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ประมุท บุรณศิริ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
19
(1)
นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี.jpg นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
20 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg รองศาสตราจารย์ ประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
19
(2,3)
นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี.jpg นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
21 นายฉลอง ปึงตระกูล.jpg ฉลอง ปึงตระกูล 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
22 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ชาญชัย ลี้ถาวร 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
23
(1)
Suthe singha.jpg ศาตราจารย์ สุธี สิงห์เสน่ห์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
24 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg จำรัส จตุรภัทร 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
25 บรม ตันเถียร.jpg บรม ตันเถียร 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
26 Paichit E.jpg ศาสตราจารย์ ไพจิตร เอื้อทวีกุล 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 22 มิถุนายน พ.ศ. 2525
23
(2,3)
Suthe singha.jpg ศาตราจารย์ สุธี สิงห์เสน่ห์ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2525 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
27 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg อำนวย ยศสุข 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529
28 Subin.jpg สุบิน ปิ่นขยัน 15 มกราคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
29 Supachai Panitchpakdi.jpg ศาสตราจารย์พิเศษ ศุภชัย พานิชภักดิ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
30
(1)
Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ประภัตร โพธสุธน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
31
(1)
สุชน ชามพูนท.jpg สุชน ชามพูนท 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
32 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
31
(2)
สุชน ชามพูนท.jpg สุชน ชามพูนท 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
33 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ชวลิต ธนะชานันท์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
34 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg วีรพงษ์ รามางกูร 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
35 ชวลิต โอสถานุเคราะห์.jpg ชวลิต โอสถานุเคราะห์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
36 Trairong Suwankiri.jpg ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 29 กันยายน พ.ศ. 2535 13 ธันวาคม พ.ศ. 2537
37 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg บุญชู ตรีทอง 29 กันยายน พ.ศ. 2535 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
38 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg อำนวย ปะติเส 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
39
(1)
Chaovarat Chanweerakul (cropped).jpg ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
30
(2)
Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ประภัตร โพธสุธน 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
40 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg เนวิน ชิดชอบ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
39
(2)
Chaovarat Chanweerakul (cropped).jpg ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
41 เสริมศักดิ์ การุญ.jpg เสริมศักดิ์ การุญ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
42 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
43 ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่.jpg ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
44 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg จาตุรนต์ ฉายแสง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
45 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg สุรศักดิ์ นานานุกูล 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
46 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg มารวย ผดุงสิทธิ์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
47 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
48 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ศาสตราภิชาน พิสิฐ ลี้อาธรรม 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
49
(1)
Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg วราเทพ รัตนากร 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
50 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
49
(2)
Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg วราเทพ รัตนากร 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
51 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ไชยยศ สะสมทรัพย์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
52 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg สมหมาย ภาษี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550
53
(1)
Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
54
(1)
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี.jpg ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
55 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ศาสตราจารย์ สุชาติ ธาดาธำรงเวช 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
56 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg พิชัย นริพทะพันธุ์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
53
(2)
Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
55
(2)
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี.jpg ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
53
(3)
Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
57 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg นายแพทย์ พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
58 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg มั่น พัธโนทัย 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
59 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg บุญทรง เตริยาภิรมย์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
60 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg วิรุฬ เตชะไพบูลย์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
61 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย 18 มกราคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
62 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg เบญจา หลุยเจริญ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
63 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
64 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg สันติ พร้อมพัฒน์ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]