ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:STEC)
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ทุน1,186,208,619 หุ้น [1]
เว็บไซต์http://www.stecon.co.th

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD. ชื่อย่อ:STEC) [2] เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนำเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับโครงการก่อสร้าง[3]

ประวัติ[แก้]

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2505 โดยชวรัตน์ ชาญวีรกูล[4] โดยเริ่มเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจแปรสภาพโครงสร้างเหล็กที่ใช้เทคนิคการเชื่อมและดัดแปลงขั้นพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2510 ได้เข้าสู่รูปแบบบริษัท และได้ขยายธุรกิจสู่งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ในปี 2536 เข้าสู่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน

งานก่อสร้างของบริษัทแบ่งตามประเภทการก่อสร้างได้ 5 ประเภทหลัก คือ[3]

 • งานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค
 • งานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรม
 • งานก่อสร้างด้านอาคาร
 • งานก่อสร้างด้านพลังงาน
 • งานก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ

การลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า[แก้]

จากข้อมูลวันที่ 13 มีนาคม 2562 บริษัทมีการลงทุนดังนี้[4]

บริษัทย่อย
 • บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 80.60 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • บริษัท นูเวล พร็อพเพอตี้ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ค้าที่ดิน จัดสรร จัดหาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์
 • บริษัท วิสดอม เซอร์วิสเซส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ให้เช่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • บริษัท สเตคอน เพาเวอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.97 ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงผลิตไฟฟ้าทุกประเภท
บริษัทร่วม
 • บริษัท ดีเคเค ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 35.00 ร่วมทุนกับบริษัท เดงกิ โคเงียว จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ก่อสร้างและติดตั้งเสาสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร และซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาเสาสื่อสารโทรคมนาคม
กิจการร่วมค้า
 • กิจการร่วมค้า ซิโน-ไทย-เอ.เอส. ร่วมทุนกับบริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด ดำเนินธุรกิจติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม
 • กิจการร่วมค้า เอส เอ ร่วมทุนกับบริษัท อาควาไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจก่อสร้างระบบประปาตามโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภรเทศบาลนคร นครราชสีมา

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 [5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นาง สนองนุช ชาญวีรกูล 189,845,280 16.00%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 73,335,380 6.18%
3 BS AG SINGAPORE BRANCH U57,529,500 4.85%
4 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล 55,650,100 4.69%
5 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต 49,373,020 4.16%

อ้างอิง[แก้]

 1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ รายละเอียดบริษัท
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. 3.0 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 4. 4.0 4.1 แบบฟอร์ม 56-1 (2561)
 5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม