ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี)"

== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{คณะราษฎร}}
{{รัฐมนตรีของไทยที่ไม่ได้ประจำกระทรวง}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 9 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 10 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 15 ของไทย}}
{{อธิบดีกรมที่ดิน}}
58,495

การแก้ไข