คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 15

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะรัฐมนตรีปรีดี
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 15 แห่งราชอาณาจักรไทย
Pridi Panomyong (Scholar).jpg
วันแต่งตั้ง 24 มีนาคม​ 2489
วันสิ้นสุด 11 มิถุนายน​ 2489
(0 ปี 79 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี ปรีดี พนมยงค์
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 14
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 16

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 15 ของไทย (24 มีนาคม พ.ศ. 2489 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489)

นายปรีดี พนมยงค์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เป็นผู้ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ

พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 15 ของไทย[แก้]

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
Nuvola apps kbouncey.png รัฐมนตรีว่าการ
Nuvola apps kbouncegr.png รัฐมนตรีช่วยว่าการ
Nuvola apps kbounce.png รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 15 ของไทย
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี นายปรีดี พนมยงค์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงกลาโหม LACMTA Circle Gold Line.svg พลโท จิร วิชิตสงคราม 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงการคลัง LACMTA Circle Gold Line.svg นายปรีดี พนมยงค์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
Circle Ash-grey Solid.svg นายวิจิตร ลุลิตานนท์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงการต่างประเทศ LACMTA Circle Gold Line.svg นายดิเรก ชัยนาม 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงเกษตราธิการ LACMTA Circle Gold Line.svg นายทวี บุณยเกตุ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงคมนาคม LACMTA Circle Gold Line.svg นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงพาณิชย์ LACMTA Circle Gold Line.svg หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงมหาดไทย LACMTA Circle Gold Line.svg พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงยุติธรรม LACMTA Circle Gold Line.svg หลวงชำนาญนิติเกษตร
(อุทัย แสงมณี)
24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงศึกษาธิการ LACMTA Circle Gold Line.svg นายเดือน บุนนาค 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงสาธารณสุข LACMTA Circle Gold Line.svg พระยาสุนทรพิพิธ
(เชย สุนทรพิพิธ)
24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงอุตสาหกรรม LACMTA Circle Gold Line.svg นายสงวน จูฑะเตมีย์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg ขุนระดับคดี
(ปัญญา รมยานนท์)
24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg นายวิโรจน์ กมลพันธ์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg พันเอก ทวน วิชัยขัทคะ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg พันเอก พระยาสุรพันธเสนี
(อิ้น บุนนาค)
24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489

[1]

การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 15 ของไทย[แก้]

คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2489 และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2489 เล่ม 63 ตอน 16 หน้า 370

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 15 ของไทย[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ. 2489 และตามมาตรา 95 แห่งรัฐธรรมนูญนั้นบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีซึ่งบริหารราชการแผ่นดินอยู่ก่อนวันใช้รัฐธรรมนูญนี้ อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการไปจนกว่าจะได้ตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่

เมื่อได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา และเลือกซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้มีการเปิดประชุมสภาทั้งสอง ต่อจากนั้นก็จะได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีต่อไป

คณะรัฐมนตรีคณะนี้จึงได้กราบถวายบังคมลาออกตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]