ประทีป กีรติเรขา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประทีป กีรติเรขา
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
อธิบดีกรมที่ดิน
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
ถัดไป ประยูร รัตนเสนีย์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ
ดำรงตำแหน่ง
27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 – 27 มกราคม พ.ศ. 2558 (3 ปี 31 วัน)
ก่อนหน้า สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ถัดไป ยุทธนา วิริยะกิตติ
ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี
ดำรงตำแหน่ง
27 มกราคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (0 ปี 246 วัน)
ก่อนหน้า เสริม ไชยณรงค์
ถัดไป สมศักดิ์ จังตระกูล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 มกราคม พ.ศ. 2501 (62 ปี)
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
คู่สมรส ศิรดา กีรติเรขา

นายกองเอก [1] ประทีป กีรติเรขา (เกิด 14 มกราคม พ.ศ. 2501) เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง อดีตอธิบดีกรมที่ดิน , อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย , อดีตผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี และอดีตผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติ[แก้]

นายประทีป กีรติเรขาเกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2501 ที่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางศิรดา กีรติเรขา

การศึกษา[แก้]

นายประทีปจบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สิงห์ทอง) และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า

รับราชการ[แก้]

นายประทีป รับราชการในสังกักกระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นรองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จนกระทั่ง คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 แต่งตั้งนายประทีปให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษแทนนาย สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 [2]

หลังจากดำรงตำแหน่งได้ 3 ปีนายประทีปก็ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแทนนายเสริม ไชยณรงค์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 [3]

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้นายประทีปมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 [4] โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ต่อมาในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งให้นายประทีปดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมที่ดิน แทนนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ที่เกษียณอายุราชการโดยมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 [5]

การเมือง[แก้]

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประทีป กีรติเรขา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอน 5 ข หน้า 10 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอน 16 ง พิเศษ หน้า 2 16 มกราคม พ.ศ. 2555
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 38 ง พิเศษ หน้า 3 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 192 ง พิเศษ หน้า 9 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๔ ง พิเศษ หน้า ๒๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  6. สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 30 กรกฎาคม 2562
  7. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๑ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐