รายนามอธิบดีกรมที่ดิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อธิบดีกรมที่ดิน
DOL Logo.jpg
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายประยูร รัตนเสนีย์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งมิสเตอร์ดับบลิว เอ. เกรแฮม
สถาปนาพ.ศ. 2444
เว็บไซต์กรมที่ดิน

ด้านล่างนี้คือรายนามเจ้ากรมทะเบียนที่ดิน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมที่ดินและโลหะกิจ และอธิบดีกรมที่ดิน[1]

รายนาม[แก้]

เจ้ากรมทะเบียนที่ดิน
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 DOL Logo.jpg มิสเตอร์ดับบลิว เอ. เกรแฮม 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 พ.ศ. 2446
2 DOL Logo.jpg พระหัตถสารศุภิกิจ
(ภู่)
พ.ศ. 2446 พ.ศ. 2447
3 DOL Logo.jpg หลวงประมวลภูมิเทศ
(เฮง วิริยะศิริ)
พ.ศ. 2447 พ.ศ. 2452
4 DOL Logo.jpg พระยาบรมบาทบำรุง
(แย้ม แสง - ชูโต)
พ.ศ. 2452
5 DOL Logo.jpg นายอาร์. ดี. เครก พ.ศ. 2456 พ.ศ. 2463
6 DOL Logo.jpg มหาอำมาตย์เอก พระยาลักษมัณสุพจน์ธรรมาภิรตเทพสภาบดี
(อู๋ ไกรฤกษ์)
พ.ศ. 2465 พ.ศ. 2467
7 DOL Logo.jpg มหาอำมาตย์ตรี พระยาสุรเกษตรโศภณ
(เจือ ชูโต)
พ.ศ. 2467 พ.ศ. 2475
อธิบดีกรมที่ดิน
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 วิมวาทิตย์ รพีพัฒน์.jpg หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2476
อธิบดีกรมที่ดินและโลหะกิจ
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 DOL Logo.jpg มหาอำมาตย์ตรี พระยาอัชราชทรงสิริ
(แม้น อรุณลักษณ์)
พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2479
2 DOL Logo.jpg หลวงประเจิดอักษรลักษณ์
(สมโภช อัศวนนท์)
พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2481
3 หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 0001.jpg หลวงเดชสหกรณ์
(หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)
พ.ศ. 2481
4 DOL Logo.jpg หลวงชำนาญนิติเกษตร
(อุทัย แสงมณี)
พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2484
อธิบดีกรมที่ดิน
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 DOL Logo.jpg พันเอก พระประจนปัจจนึก
(พุก มหาดิลก)
พ.ศ. 2484
2 DOL Logo.jpg พระผดุงทะเบียนกิจ
(หน ชูโต)
พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2492
3 DOL Logo.jpg พระนิติเกษตรสุนทร
(เชลง นิติเกษตรสุนทร)
พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2496
4
(1)
DOL Logo.jpg นายศักดิ์ ไทยวัฒน์ พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2499
5 DOL Logo.jpg นายถวิล สุนทรศารทูล พ.ศ. 2499 พ.ศ. 2501
4
(2)
DOL Logo.jpg นายศักดิ์ ไทยวัฒน์ พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2512
6 Adth 2.jpg นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2512 16 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
7 DOL Logo.jpg นายโชติ เศวตรุนทร์ พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2518
8 DOL Logo.jpg ร้อยตำรวจโท ระดม มหาศรานนท์ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2522
9 DOL Logo.jpg นายนิรุติ ไชยกุล พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2523
10 DOL Logo.jpg นายสนิท วิเศษโกสิน พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524
11 DOL Logo.jpg นายศิริ เกวลินสฤษดิ์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2530
12 DOL Logo.jpg นายทวี ชูทรัพย์ พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2533
13 Aree Vongarraya.jpg นายอารีย์ วงศ์อารยะ พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2534
14 DOL Logo.jpg นายผัน จันทรปาน พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2536
15 DOL Logo.jpg นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2537
16 ปริญญา นาคฉัตรีย์.jpg นายปริญญา นาคฉัตรีย์ พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2539
17 DOL Logo.jpg นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2543
18 Yongyoot w.png นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544
19 DOL Logo.jpg นายประวิทย์ สีห์โสภณ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545
20 DOL Logo.jpg นายจเด็จ อินสว่าง พ.ศ. 2545
21 บัญญัติ จันทน์เสนะ.jpg นายบัญญัติ จันทน์เสนะ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2548
22 DOL Logo.jpg ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
23 DOL Logo.jpg นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551
24 DOL Logo.jpg นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555
25 DOL Logo.jpg นายบุญเชิด คิดเห็น พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
26 DOL Logo.jpg นายพินิจ หาญพาณิชย์ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
27 DOL Logo.jpg นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า พ.ศ. 2557
28 DOL Logo.jpg นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
29 DOL Logo.jpg นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ พ.ศ. 2558 30 กันยายน พ.ศ. 2559
30 นายประทีป กีรติเรขา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 30 กันยายน พ.ศ. 2561
31 DOL Logo.jpg นายประยูร รัตนเสนีย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]