รัฐสภาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย
สมัยที่ 25
Coat of arms or logo.
ประเภท
ประเภทสภาคู่
องค์ประกอบวุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
ผู้บริหาร
ประธาน
(ประธานสภาผู้แทนราษฎร)
ชวน หลีกภัย[1] (พรรคประชาธิปัตย์)
ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รองประธาน
(ประธานวุฒิสภา)
พรเพชร วิชิตชลชัย[2]
ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
โครงสร้าง
สมาชิก750
Thailand Parliament 2019 (V2).svg
กลุ่มการเมืองใน
วุฒิสภา
แต่งตั้งทั้งหมด และเป็นโดยตำแหน่ง
กลุ่มการเมืองใน
สภาผู้แทนราษฎร
รัฐบาล (277)

สนับสนุนรัฐบาล (3)

ฝ่ายค้าน (209)

ว่าง (11)

  •      ว่าง (12)
การเลือกตั้ง
ระบบการเลือกตั้งวุฒิสภาแต่งตั้ง
ระบบการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนผสม
แบ่งเขตเลือกตั้ง (350)
บัญชีรายชื่อ (150)
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่าสุด11 พฤษภาคม 2562[4]
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่าสุด24 มีนาคม 2562
ที่ประชุม
สัปปายะสภาสถาน
ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไทย
ห้องประชุมใหญ่พระสุริยัน[5] (สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร[6]และร่วมกันของรัฐสภา[7])
ห้องประชุมใหญ่พระจันทรา (สำหรับการประชุมวุฒิสภา[8])
เว็บไซต์
parliament.go.th

รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นสภานิติบัญญัติระดับชาติของประเทศไทย เป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติอันเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการปกครองโดยใช้ระบบสองสภา โดยทั้งสองสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกันแล้วแต่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา โดยตำแหน่ง

สำหรับสถานที่ประชุมนั้นเริ่มจากพระที่นั่งอนันตสมาคม ก่อนย้ายมายังอาคารรัฐสภาไทย (ถนนอู่ทองใน) และสัปปายะสภาสถานตามลำดับ

องค์ประกอบ[แก้]

วุฒิสภา[แก้]

สภาผู้แทนราษฎร[แก้]

การเลือกตั้ง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง หน้า ๑ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  2. ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง หน้า ๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  3. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 200 คนตามมาตรา 107 แต่ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 269 บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรก (5 ปี) ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 250 คน
  4. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง หน้า ๑-๙ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  5. ตรวจความพร้อมห้องประชุมพระสุริยัน เข้มมาตรการกันโควิด-19 ให้ ส.ส. ใส่เฟซชิลด์ในห้องประชุม
  6. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
  7. ประกาศรัฐสภา เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
  8. เปิดห้องประชุมสุริยัน-จันทรา พาชม “สัปปายะสภาสถาน” ก่อนใช้งานจริง ส.ค.นี้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]