รัฐสภาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย
National Assembly of Thailand
Coat of arms or logo.
ประเภท
ประเภทรัฐสภา
องค์ประกอบวุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
ผู้บริหาร
ประธานรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ว่าง
รองประธานรัฐสภา
ประธานวุฒิสภา
ว่าง
โครงสร้าง
สมาชิก750
12th Senate of Thailand.svg
วุฒิสภา กลุ่มการเมือง     ทหาร (90)
     ตำรวจ (14)
     พลเรือน (146)
สภาผู้แทนราษฎร กลุ่มการเมือง     เพื่อไทย (136)

     พลังประชารัฐ (115)
     อนาคตใหม่ (80)
     ประชาธิปัตย์ (52)
     ภูมิใจไทย (51)
     เสรีรวมไทย (10)
     ชาติไทยพัฒนา (10)
     ประชาชาติ (7)
     เศรษฐกิจใหม่ (6)
     เพื่อชาติ (5)
     รวมพลังประชาชาติไทย (5)
     ชาติพัฒนา (3)
     พลังท้องถิ่นไท (3)
     รักษ์ผืนป่าประเทศไทย (2)
     พลังปวงชนไทย (1)
     พลังชาติไทย (1)
     ไทยศรีวิไลย์ (1)
     ประชานิยม (1)
     ประชาภิวัฒน์ (1)
     พลเมืองไทย (1)
     ประชาธิปไตยใหม่ (1)
     ประชาธรรมไทย (1)
     พลังธรรมใหม่ (1)
     ประชาชนปฏิรูป (1)
     ไทรักธรรม (1)
     พลังไทยรักไทย (1)
     ครูไทยเพื่อประชาชน (1)

     ว่าง (2)
การเลือกตั้ง
วุฒิสภา ระบบแต่งตั้ง
สภาผู้แทนราษฎร ระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (350)
บัญชีรายชื่อ (150)
วุฒิสภา การเลือกตั้งล่าสุด11 พฤษภาคม 2562[2]
สภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งล่าสุด24 มีนาคม 2562
ที่ประชุม
อาคารรัฐสภาไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นสภานิติบัญญัติระดับชาติของประเทศไทย เป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติอันเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการปกครองโดยใช้ระบบสองสภา โดยทั้งสองสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกันแล้วแต่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา โดยตำแหน่ง อย่างไรก็ดีตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ยังคงทำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′27″N 100°30′53″E / 13.774103°N 100.514656°E / 13.774103; 100.514656

อ้างอิง[แก้]

  1. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 200 คนตามมาตรา 107 แต่ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 269 บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรก (5 ปี) ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 250 คน
  2. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง หน้า ๑-๙ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒