อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤศจิกายน 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 ตุลาคม พ.ศ. 2526 (36 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กรรมการบริหารธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ และอาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน อดีตเลขานุการประธานรัฐสภา (นายชวน หลีกภัย)[1][2] เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ที่กรุงเทพมหานคร มีชื่อเล่นว่า “บิล”  เป็นบุตรคนโตในจำนวน 3 คน ครอบครัวประกอบธุรกิจด้านชิ้นส่วนยานยนต์โดยร่วมทุนกับบริษัททั้งในภาคพื้นเอเชียและยุโรป[3]

การศึกษา[แก้]

นอกจากนี้ ดร. อิสระ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรความรู้เฉพาะด้าน ได้แก่

การทำงาน[แก้]

ดร.อิสระมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมในต่างประเทศ อาทิ International Test Centre for CO2 Capture ประเทศแคนาดา และ MET Evonik ภายใต้กรอบความร่วมมือแห่งสหภาพยุโรป ประเทศสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังผ่านการทดสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพในระดับสามัญวิศวกร สาขาอุตสาหการ จากสภาวิศวกรไทย

ในด้านธุรกิจ ดร. อิสระ รับช่วงบริหารธุรกิจของครอบครัว ได้ขยายกิจการและการลงทุนไปยังภาคพื้นยุโรป และตัดสินใจย้ายฐานการผลิตจากประเทศอิตาลีและประเทศโรมาเนียมายังประเทศไทย ปัจจุบัน ดร. อิสระดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือฯ

ด้วยประสบการณ์ทำงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคยุโรป ส่งผลให้ประเทศมอลโดวาเสนอแต่งตั้งให้เขาดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์และหัวหน้าคณะผู้แทนทางการกงสุลของสาธารณรัฐมอลโดวาประจำประเทศไทยคนแรก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกอนุมัติบัตรรับรองให้ ดร. อิสระ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ[4] และเขายังได้รับเชิญให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) ด้วย

สำหรับงานด้านวิชาการ ดร. อิสระ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งรับเชิญเป็นกองบรรณาธิการบริหารของการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีผลงานทั้งรูปแบบหนังสือและบทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติชั้นนำต่าง ๆ ได้แก่

 • Sereewatthanawut, et al. (2020) "Environmental Evaluation of Pavement System Incorporating Recycled Concrete Aggregate", International Journal of Pavement Research and Technology. DOI: https://doi.org/10.1007/s42947-020-0002-7
 • Sereewatthanawut, et al. (2019) “Dissolution, Nucleation, and Crystal Growth Mechanism of Calcium Aluminate Cement, Journal of Sustainable Cement-Based Materials, 8(3), 180-197. DOI:10.1080/21650373.2018.1558132
 • Sereewatthanawut, et al. (2018) "Mathematical Modelling of Molecular Separation Processes in Aggressive Solvent Systems”, Chemical Product and Process Modeling,14. DOI: https://doi.org/10.1515/cppm-2018-0024
 • Sereewatthanawut, et al. (2018) “Effects of Seeding Nucleation Agenton Geopolymerization Process of Fly-Ash Geopolymer”, Frontiers of Structural and Civil Engineering, 12(1), 16.
 • Sereewatthanawut, et al. (2018) “Advances in Green Engineering for Natural Products Processing”, Journal of Engineering Science and Technology Review, 11(2), 196.
 • Sereewatthanawut, et al. (2016) “The Effect of Pulsed Microwave Power on Transesterification of Chloerlla sp. for Biodiesel Production” Chemical Engineering Communications, 203(5), 575.
 • Sereewatthanawut, et al. (2011) “Nanofiltration Process for the Nutritional Enrichment and Refining of Rice Bran Oil”, Journal of Food Engineering, 102, 16.
 • Sereewatthanawut, et al. (2010) “Demonstration of Molecular Purification in Polar Aprotic Solvents by Organic Nanofiltration”, Organic Process Research & Development, 14(3), 600.
 • Sereewatthanawut, et al. (2010) “Enantiosepartion via Eic-Osn: Process Design and Improvements of Enantiomers Resolvability and Separation Performance”, American Institute of Chemical Engineers Journal, 56(4),893.
 • Sereewatthanawut, et al. (2010) “Spiral-Wound Polyaniline Membrane Modules for Organic Solvent Nanofiltration (Osn)”, Journal of Membrane Science, 349, 123.
 • Sereewatthanawut, et al. (2008) “Polymeric Membrane Nanofiltration and Its Application to Separations in the Chemical Industries”, Marco Molecular Symposia, 264,184.
 • Sereewatthanawut, et al. (2006) “Extraction of Protein and Amino Acids Form Deoiled Rice Bran by Subcritical Water Hydrolysis”, Bioresource Technology, 99(3), 555.

นอกจากงานด้านการศึกษา ดร. อิสระ ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งด้านตุลาการ เช่น ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง[5] และด้านนิติบัญญัติซึ่งได้รับการเชิญให้เป็นที่ปรึกษาและอนุกรรมาธิการในวงงานหลายคณะ ได้แก่ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและแรงงาน[6] คณะกรรมาธิการการพลังงาน[7] คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ [8] คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจในคณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ เป็นต้น

การทำงานการเมือง[แก้]

ดร.อิสระ สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์[9] และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามข้อบังคับพรรค เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายพรรคการเมืองฉบับใหม่ ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์จากที่กำหนดในข้อบังคับ ดร.อิสระได้รับการยกเว้นในคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคฯ ครบ 5 ปีจึงจะมีสิทธิ์เป็นกรรมการบริหารพรรคฯ[10] ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ดร.อิสระลงสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และได้รับการจัดให้อยู่ในลำดับที่ 23 ของพรรคประชาธิปัตย์[11]

ในการเข้ารับตำแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรของนายชวน หลีกภัย ได้แต่งตั้ง ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองระดับบริหาร ในตำแหน่ง “เลขานุการประธานรัฐสภา” (Chief Presidential Secretary)

กระทั่งวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ก่อนการประชุมสภานาย จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อนาย ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยให้มีผลทันทีส่งผลให้ ดร. อิสระ ขยับขึ้นมาทำหน้าที่แทน [12]

นอกจากดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์แล้ว ดร.อิสระ ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งในระดับนานาชาติและภายในประเทศดังนี้

 • กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า(Inter-Parliamentary Union : IPU Committee on Sustainable Development, Finance and Trade)
 • สมาชิกคณะมนตรีบริหารด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้แห่งอาเซียนร่วมกับองค์การอนามัยโลก (Leadership Council ASEAN-WHO South-East Asia for Road Safety Network)
 • โฆษกคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ...
 • โฆษกคณะอนุกรรมาธิการติดตามระบบการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-โรมาเนีย
 • รองประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-โปรตุเกส
 • เลขานุการและคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม
 • สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักร
 • สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ลิทัวเนีย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 2. 'อิสระ'รายงานตัวส.ส. ระบุลาออกเลขาประธานรัฐสภาแล้ว
 3. ศิริโรจน์ ศิริแพทย์. ““ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ” วาดหวัง “ประชาธิปไตยกินได้”” เดลินิวส์. 24 มิถุนายน 2561: 21. https://www.dailynews.co.th/article/650945   
 4. “ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมอลโดวาประจำประเทศไทย,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 209 ง (19 กันยายน 2559): 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/20.PDF 
 5. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 97 ง (4 เมษายน 2560): 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/097/7.PDF
 6. "รายนามคณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน". http://web.senate.go.th/w3c/senate/comm.php?comm_id=1558&sub_id=21112&url=committee_sub
 7. https://www.senate.go.th/view/5/หน้าหลัก/TH-TH/
 8. "รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการต่างประเทศ".http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/1552/รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการ_4.pdf
 9. ศนภา มยุรภาส. “ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ นักการเมืองพลังใหม่พรรคประชาธิปัตย์” โพสต์ทูเดย์. 28 ตุลาคม 2561: A7.
 10. ขิง เอกนัฏ-ตั้น จิตภัสร์' ร่วมทีมรองเลขาฯ พรรคประชาธิปัตย์. หนังสือพิมพ์แนวหน้า, วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561. หน้าแรก จากเว็บไซต์ https://www.naewna.com/politic/376144   
 11. "เปิด 150 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ปาร์ตี้ลิส พรรคประชาธิปัตย์"https://www.thaipost.net/main/detail/28545
 12. 'จุติ' ลาออกพ้นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 'อิสระ' ขยับเสียบแทน
 13. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๘ ข ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ หน้า ๑๘