อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤศจิกายน 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 ตุลาคม พ.ศ. 2526 (35 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภาไทย[1] รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กรรมการบริหารธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ และอาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ที่กรุงเทพมหานคร มีชื่อเล่นว่า “บิล”  เป็นบุตรคนโตในจำนวน 3 คน ครอบครัวประกอบธุรกิจด้านชิ้นส่วนยานยนต์โดยร่วมทุนกับบริษัททั้งในภาคพื้นเอเชียและยุโรป[2]

การศึกษา[แก้]

นอกจากนี้ ดร. อิสระ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรความรู้เฉพาะด้าน ได้แก่

การทำงาน[แก้]

ดร.อิสระมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมในต่างประเทศ อาทิ International Test Centre for CO2 Capture ประเทศแคนาดา และ MET Evonik ภายใต้กรอบความร่วมมือแห่งสหภาพยุโรป ประเทศสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังผ่านการทดสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพในระดับสามัญวิศวกร สาขาอุตสาหการ จากสภาวิศวกร

ในด้านธุรกิจ ดร. อิสระ รับช่วงบริหารธุรกิจของครอบครัว ได้ขยายกิจการและการลงทุนไปยังภาคพื้นยุโรป และตัดสินใจย้ายฐานการผลิตจากประเทศอิตาลีและประเทศโรมาเนียมายังประเทศไทย ปัจจุบัน ดร. อิสระดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือฯ

ด้วยประสบการณ์ทำงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคยุโรป ส่งผลให้ประเทศมอลโดวาเสนอแต่งตั้งให้เขาดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์และหัวหน้าคณะผู้แทนทางการกงสุลของสาธารณรัฐมอลโดวาประจำประเทศไทยคนแรก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกอนุมัติบัตรรับรองให้ ดร. อิสระ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ[3] และเขายังได้รับเชิญให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) ด้วย

สำหรับงานด้านวิชาการ ดร. อิสระ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งรับเชิญเป็นกองบรรณาธิการบริหารของการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีผลงานทั้งรูปแบบหนังสือและบทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติชั้นนำต่าง ๆ ได้แก่

 • Sereewatthanawut, et al. (2019) "Mathematical Modelling of Molecular Separation Processes in Aggressive Solvent Systems”, Chemical Product and Process Modelling, DOI: https://doi.org/10.1515/cppm-2018-0024
 • Sereewatthanawut, et al.(2018) “Effects of Seeding Nucleation Agenton Geopolymerization Processof Fly-Ash Geopolymer”, Frontiers of Structural and Civil Engineering, 12(1), 16.
 • Sereewatthanawut, et al. (2018) “Advances in Green Engineering for Natural Products Processing”, Journal of Engineering Science and Technology Review, 11(2), 196.
 • Sereewatthanawut, et al. (2016) “The Effect of Pulsed Microwave Power on Transesterification of Chloerlla sp. for Biodiesel Production” Chemical Engineering Communications, 203(5), 575.
 • Sereewatthanawut, et al. (2011) “Nanofiltration Process for the Nutritional Enrichment and Refining of Rice Bran Oil”, Journal of Food Engineering, 102, 16.
 • Sereewatthanawut, et al.(2010) “Demonstration of Molecular Purification in Polar Aprotic Solvents by Organic Nanofiltration”, Organic Process Research & Development, 14(3), 600.
 • Sereewatthanawut, et al. (2010) “Enantiosepartion via Eic-Osn: Process Design and Improvements of Enantiomers Resolvability and Separation Performance”, American Institute of Chemical Engineers Journal, 56(4),893.
 • Sereewatthanawut, et al.(2010) “Spiral-Wound Polyaniline Membrane Modules for Organic Solvent Nanofiltration (Osn)”, Journal of Membrane Science, 349, 123.
 • Sereewatthanawut, et al.(2008) “Polymeric Membrane Nanofiltrationand Its Application to Separations in the Chemical Industries”, Marco Molecular Symposia, 264,184.
 • Sereewatthanawut, et al. (2006) “Extraction of Protein and Amino Acids Form Deoiled Rice Bran by Subcritical Water Hydrolysis”, Bioresource Technology, 99(3), 555.

นอกจากงานด้านการศึกษา ดร. อิสระ ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งด้านตุลาการ เช่น ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง[4] และด้านนิติบัญญัติซึ่งได้รับการเชิญให้เป็นที่ปรึกษาและอนุกรรมาธิการในวงงานหลายคณะ ได้แก่ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและแรงงาน[5] คณะกรรมาธิการการพลังงาน[6] คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ [7] คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจในคณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ เป็นต้น

การทำงานการเมือง[แก้]

ดร.อิสระ สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์[8] และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามข้อบังคับพรรค เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายพรรคการเมืองฉบับใหม่ ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์จากที่กำหนดในข้อบังคับ ดร.อิสระได้รับการยกเว้นในคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคฯ ครบ 5 ปีจึงจะมีสิทธิ์เป็นกรรมการบริหารพรรคฯ[9] ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ดร.อิสระลงสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และได้รับการจัดให้อยู่ในลำดับที่ 23 ของพรรคประชาธิปัตย์[10]

ในการเข้ารับตำแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรของนายชวน หลีกภัย ได้แต่งตั้ง ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองระดับบริหาร ในตำแหน่ง “เลขานุการประธานรัฐสภา” (Chief Presidential Secretary)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 2. ศิริโรจน์ ศิริแพทย์. ““ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ” วาดหวัง “ประชาธิปไตยกินได้”” เดลินิวส์. 24 มิถุนายน 2561: 21. https://www.dailynews.co.th/article/650945   
 3. “ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมอลโดวาประจำประเทศไทย,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 209 ง (19 กันยายน 2559): 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/20.PDF 
 4. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 97 ง (4 เมษายน 2560): 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/097/7.PDF
 5. "รายนามคณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน". http://web.senate.go.th/w3c/senate/comm.php?comm_id=1558&sub_id=21112&url=committee_sub
 6. https://www.senate.go.th/view/5/หน้าหลัก/TH-TH/
 7. "รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการต่างประเทศ".http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/1552/รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการ_4.pdf
 8. ศนภา มยุรภาส. “ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ นักการเมืองพลังใหม่พรรคประชาธิปัตย์” โพสต์ทูเดย์. 28 ตุลาคม 2561: A7.
 9. ขิง เอกนัฏ-ตั้น จิตภัสร์' ร่วมทีมรองเลขาฯ พรรคประชาธิปัตย์. หนังสือพิมพ์แนวหน้า, วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561. หน้าแรก จากเว็บไซต์ https://www.naewna.com/politic/376144   
 10. "เปิด 150 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ปาร์ตี้ลิส พรรคประชาธิปัตย์"https://www.thaipost.net/main/detail/28545
 11. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (48 ข): 43. 28 กันยายน 2560. สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561.