การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564

← พ.ศ. 2562 7 มีนาคม พ.ศ. 2564

เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงทะเบียน152,020
ผู้ใช้สิทธิ69.38%
  First party Second party
 
ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พงษ์สินธุ์ เสนพงศ์
พรรค พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์
การเลือกตั้งล่าสุด 28,742 33,310
คะแนนเสียง 48,701
(เพิ่มขึ้น23,305)
44,632
(เพิ่มขึ้น11,322)
ร้อยละ 46.18 42.32

สส. เขตก่อนการเลือกตั้ง

เทพไท เสนพงศ์
ประชาธิปัตย์

ว่าที่สส. เขตหลังการเลือกตั้ง

อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
พลังประชารัฐ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชแทนที่นายเทพไท เสนพงศ์ ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564[1]

ที่มา[แก้]

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติรับคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของนายเทพไทเนื่องจากถูกศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชตัดสินจำคุก 2 ปีและตัดสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี โดยศาลได้มีคำสั่งให้นายเทพไทหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่น[2] และในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้นายเทพไทพ้นจากความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[3] จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วันนับตั้งแต่มีคำวินิจฉัย

ผู้สมัคร[แก้]

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสส. แทนตำแหน่งที่ว่างลงตั้งแต่วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้สมัครดังต่อไปนี้[4][5]

พรรค ผู้สมัคร หมายเลข
กล้า นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์
1
เสรีรวมไทย ว่าที่ร.ต.อภิรัฐ รัตนพันธุ์
2
ประชาธิปัตย์ นายพงษ์สินธุ์ เสนพงศ์
3
พลังประชารัฐ นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
4

ผลการเลือกตั้ง[แก้]

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง[6][7]
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ (4) 48,701 46.18 +18.50
ประชาธิปัตย์ พงษ์สินธุ์ เสนพงศ์ (3) 44,632 42.32 +10.24
กล้า สราวุฒิ สุวรรณรัตน์ (1) 6,216 5.89 -
เสรีรวมไทย อภิรัฐ รัตนพันธุ์ (2) 2,302 5.61 +4.29
ผลรวม 101,851 100.00
บัตรดี 101,851 96.57
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,865 1.77
บัตรเสีย 1,752 1.66
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 105,468 69.38
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 152,020 100.00
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

อ้างอิง[แก้]

  1. "กกต. เคาะแล้ว 7 มี.ค. เลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 แทน "เทพไท"". www.thairath.co.th. 2021-02-02.
  2. "ศาลรธน. สั่ง 'เทพไท' หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส." bangkokbiznews. 2020-09-16.
  3. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายเทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๔) และมาตรา ๙๖ (๒) หรือไม่ (ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายเทพไท เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้อง)
  4. "สมัครแล้ว 3 คนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช แทน "เทพไท" ที่ศาลสั่งพ้นตำแหน่ง". mgronline.com. 2021-02-11.
  5. "อาญาสิทธิ์ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม นครศรีธรรมราช จับสลากได้เบอร์ 4". INN News. 2021-02-12.
  6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ลำดับที่ ๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๓ (นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ)
  7. กกต.เผยผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ ส.ส.เขต3นครศรีธรรมราช