พรรคพลังไทยรักไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พรรคพลังไทยรักไทย
หัวหน้าคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
เลขาธิการทองจันทร์ จันทร์เต
ก่อตั้ง30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (3 ปี)
ที่ทำการ๒๐๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 500
รองหัวหน้าณัฐธชลัยย์ มยูรศักดิ์
ปราชญ์วลี อิทธิสวัสดิ์
สมบัติ สกุลฉิม
ประธานที่ปรึกษาพลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เหรัญญิกเกวลิน บุพชาติ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคเพื่อชาติไทย (อังกฤษ: PHEU CHART THAI PARTY, ชื่อย่อ:พ.ชต.ท.) พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๑ ในชื่อ พรรคพลังไทยรักไทย มีนาย คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล และนาย วินัย ไชยบุตร เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก [1] ต่อมาทางพรรคได้เชิญ พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้มาดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรค[2]

ใน การเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พรรคพลังไทยรักไทยได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 1 คนคือนาย คฑาเทพ ผู้เป็นหัวหน้าพรรค ต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคจำนวน 4 คนได้แก่

 • นายทองจันทร์ จันทร์เต
 • ร้อยตำรวจเอก อธิโชค พุทธปิยบูชา
 • นางสาวเครือวัลย์ หงษาวงค์
 • นายอภิวิชญญ์ ทิพย์รัตน์[3]

ต่อมานาย อังกูร ไผ่แก้ว และนาย ชรัสส์ธิ ณ นคร ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคตามหนังสือลาออกลงวันที่ 25 พฤศจิกายน และ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และนาง ทิพย์ณาลิน พูลสวัสดิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งนายทะเบียนสมาชิกพรรค ตามหนังสือลาออกลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทำให้เหลือกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 10 คน [4]

จากนั้นนาง ชลธิชา ไชยบุตร ได้ลาออกจากตำแหน่งเหรัญญิกพรรคตามหนังสือลาออกลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นเหตุให้เหลือกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 9 คน [5]

ต่อมาในวันที่ 20 เมษายน ปี พ.ศ. 2564 ทางพรรคพลังไทยรักไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แก้ไขข้อบังคับพรรคเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็น พรรคเพื่อชาติไทย เปลี่ยนแปลงภาพเครื่องหมายพรรค เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างโดย นางสาวเกวลิน บุพชาติ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกพรรค[6]

บุคลากร[แก้]

หัวหน้าพรรค[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ เริ่มต้นวาระ สิ้นสุดวาระ
1 คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เลขาธิการพรรค[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ เริ่มต้นวาระ สิ้นสุดวาระ
1 วินัย ไชยบุตร 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562[7]

ประวัติการทำงานในรัฐสภา[แก้]

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2562 1 คน ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังไทยรักไทย
 2. 'ธรรมรักษ์'โผล่พลังไทยรักไทย คุมยุทธศาสตร์เลือกตั้งหวังกวาด 127 ที่นั่ง
 3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังไทยรักไทย
 4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังไทยรักไทย
 5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังไทยรักไทย
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติไทย (เดิมชื่อพรรคพลังไทยรักไทย)
 7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังไทยรักไทย