ฐิตินันท์ แสงนาค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฐิตินันท์ แสงนาค เป็นนักการเมืองชาวไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวของพรรคอนาคตใหม่ที่ชนะการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันสังกัดพรรคภูมิใจไทย

ประวัติ[แก้]

ฐิตินันท์ แสงนาค เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2504 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศ​ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา/การประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน[แก้]

ฐิตินันท์ แสงนาค เคยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในปี 2557 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาได้เข้าร่วมงานกับพรรคอนาคตใหม่ และลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยแรก[1] โดยเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวของพรรคอนาคตใหม่ที่ชนะการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในเดือนตุลาคม 2562 เขาเป็นหนึ่งในกลุ่มสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ที่ออกมาแสดงความไม่พอใจกับการบริหารงานของพรรค ซึ่งไม่เห็นความสำคัญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [2]กระทั่งต่อมาหลังพรรคอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาสั่งยุบพรรค เขาจึงย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย[3][4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. เปิดประวัติ “ฐิตินันท์ แสงนาค” ว่าที่ ส.ส.อนาคตใหม่ แจ็กผู้ล้มยักษ์! เขต 1 ขอนแก่น
  2. อนค.ส่อร้าว ส.ส.เขตบางส่วนน้อยใจ เป็นแค่ตัวประกอบ อึดอัด แกนนำพรรค ไม่ประนีประนอม
  3. “นันนี่” ถูกติ่งพ่อของฟ้าด่าเละหลังซบอ้อมกอดภูมิใจไทย
  4. 'ฐิตินันท์' สส.ขอนแก่น เขต 1 อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายซบอก 'ภูมิใจไทย'
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๕, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๕, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๐, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔