วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
ชุดที่ 11
Thai parliament.jpg
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมสัปปายะสภาสถาน
วาระ11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562[a] –
การเลือกตั้งการสรรหา
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2
วุฒิสภา
Thailand Parliament 2019 (V2).svg
สมาชิก250
ประธานพรเพชร วิชิตชลชัย
รองประธานคนที่ 1พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
รองประธานคนที่ 2ศุภชัย สมเจริญ
พรรคครอง     สรรหาและเป็นโดยตำแหน่ง (250)
สมัยประชุม
ที่ 122 พฤษภาคม – 19 กันยายน พ.ศ. 2562
ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ที่ 322 พฤษภาคม – 25 กันยายน พ.ศ. 2563
ที่ 41 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สมัยประชุมวิสามัญ
ที่ 117 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ที่ 226 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน) เป็นสภาสูงของรัฐสภาไทย เป็นวุฒิสภาชุดแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร

วุฒิสภามีสมาชิก 250 คน ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา 244 คนมาจากการสรรหา สมาชิก 6 คนเป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง บทเฉพาะกาลมาตรา 269 ในรัฐธรรมนูญกำหนดให้สมาชิกภาพเริ่มนับตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คือ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562[1] วุฒิสภาชุดดังกล่าวมีอำนาจเพิ่มเติมตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญให้ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรีตลอดจนพิจารณากฎหมายที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง

ได้มีการประชุมวุฒิสภาสมัยครั้งที่หนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ภายหลังจากรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาอีก 2 คนซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย อดีต ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานวุฒิสภา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ดำรงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และนาย ศุภชัย สมเจริญ อดีต ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2

โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 [2]

ที่มา[แก้]

สมาชิกวุฒิสภามีจำนวน 250 คน เป็นโดยตำแหน่ง 6 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาจากการคัดเลือกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 194 คน และมาจากการสรรหาใน 10 กลุ่มอาชีพ จำนวน 50 คน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 พลเอก ธีรชัย นาควานิช เลขาธิการ คสช.ในขณะนั้น เคยส่งหนังสือถึง มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ว่า "ไม่มีอำนาจเลือกหรือกำหนดตัวนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แต่มีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ" และ "อย่าได้หวาดระแวงว่าจะมีการสืบทอดอำนาจ คสช. ยินดีจะพ้นจากตำแหน่ง และยุติอำนาจหน้าที่ทั้งปวงตามกำหนดเวลาในโรดแมปและในร่างรัฐธรรมนูญ และจะไม่เข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงการจัดการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่"[3]

อำนาจ[แก้]

บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาพิจารณาบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องได้เสียงเห็นชอบเกิน 376 เสียงขึ้นไป นอกจากนี้ สมาชิกวุฒิสภายังมีอำนาจพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เช่น การเมือง การศึกษา กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม เศรษฐกิจ การถือครองที่ดิน และระบบหลักประกันสุขภาพ ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยที่คณะรัฐมนตรีต้องระบุว่ากฎหมายฉบับใดเข้าข่ายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ถ้าสมาชิกวุฒิสภา 50 คนขึ้นไปเห็นว่ากฎหมายใดที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ แต่ตนเห็นว่าเกี่ยวข้อง สามารถยื่นให้ประธานรัฐสภาวินิจฉัยได้ ซึ่งหากเกี่ยวข้องก็จะสามารถร่วมพิจารณากฎหมายดังกล่าวได้[4]

การดำเนินงาน[แก้]

ในรอบ 1 ปีของวุฒิสภาชุดนี้ ไอลอว์ตั้งข้อสังเกตว่าสมาชิกลงมติผ่านทั้งหมด 145 มติที่เข้าสู่วุฒิสภา พบว่ามีค่าเฉลี่ยการลงมติเห็นชอบร้อยละ 96.1 ที่สมาชิกทั้งหมดออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน และพบว่าสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพออกเสียงไม่แตกต่างจากสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้ง[5]

ในรอบ 3 ปีของวุฒิสภาชุดนี้ พบว่าใช้งบประมาณไปแล้ว 2 พันล้านบาท ผ่านกฎหมาย 35 ฉบับ แต่ในปีแรกวุฒิสภาพิจารณากฎหมายเพียง 5 ฉบับ[6] ในช่วง 3 ปี วุฒิสภาตีกลับร่างกฎหมาย 4 ฉบับรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม ซึ่งทำให้ต้องตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อปรับแก้ไขและทำให้การผ่านกฎหมายล่าช้าออกไป[6]

ไอลอว์รายงานว่า เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 วุฒิสภาชุดนี้ผ่านกฎหมายกว่า 40 ฉบับ และออกเสียงไปในทิศทางเดียวกันถึงร้อยละ 98 โดยเฉพาะร่างกฎหมายที่พรรคฝ่ายรัฐบาลเสนอ[7]

ในปี 2565 วุฒิสภาชุดนี้ไม่เห็นชอบให้อารยะ ปรีชาเมตตา นักวิชาการดีเด่นแห่งชาติ เป็นกรรมการ ป.ป.ช. และยังมีมติไม่ให้เปิดเผยบันทึกการประชุมกับรายงานลับ แต่แหล่งข่าวระบุว่า เป็นเพราะเขามีแนวคิดตรงข้ามกับอนุรักษนิยม[8]

สมาชิก[แก้]

สมาชิกวุฒิสภา 250 คน ประกอบด้วยทหารและตำรวจรวม 104 คน สมาชิกเกือบครึ่งมาจากองค์การตามรัฐธรรมนูญที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติจัดตั้งขึ้น (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 1 และสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) ทั้งยังมีอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐ และเครือญาตินักการเมืองพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์[9]

พบสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้แต่งตั้งญาติเป็นคณะทำงาน 50 คน บางส่วนใช้วิธีการ "ฝากเลี้ยง" คือสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งให้ญาติของตนเป็นคณะทำงานสมาชิกคนอื่น นอกจากนี้ยังพบว่ามีทหาร-ตำรวจอยู่ในชื่อคณะทำงานอีก 493 คนจากทั้งหมด 1,830 คน ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีการจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนให้กับ ส.ว. และคณะทำงานไปแล้วอย่างน้อย 2.2 พันล้านบาท[10]

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา[แก้]

มีรายชื่อดังนี้

ดำรงตำแหน่ง รายนาม หมายเหตุ
สมาชิกวุฒิสภา พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา Nuvola apps kbouncey.png
กรรณภว์ ธนภรรคภวิน Nuvola apps kbouncey.png
พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ Nuvola apps kbouncey.png
กล้านรงค์ จันทิก Nuvola apps kbouncey.png
กษิดิศ อาชวคุณ Nuvola apps kbouncey.png
กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา Nuvola apps kbouncey.png
กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ Nuvola apps kbouncey.png
กำพล เลิศเกียรติดำรงค์ Nuvola apps kbouncey.png
กิตติ วะสีนนท์ Nuvola apps kbouncey.png
กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ Nuvola apps kbouncey.png
กูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา Nuvola apps kbouncey.png
เกียว แก้วสุทอ Nuvola apps kbouncey.png
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ Nuvola apps kbouncey.png
ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ Nuvola apps kbouncey.png
คำนูณ สิทธิสมาน Nuvola apps kbouncey.png
จเด็จ อินสว่าง Nuvola apps kbouncey.png
จรินทร์ จักกะพาก Nuvola apps kbouncey.png
พลโท จเรศักณ์ อานุภาพ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง Nuvola apps kbouncey.png
จินตนา ชัยยวรรณาการ Nuvola apps kbouncey.png
จิรชัย มูลทองโร่ย Nuvola apps kbouncey.png
จิรดา สงฆ์ประชา Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ Nuvola apps kbouncey.png
นายแพทย์ เจตน์ ศิรธรานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
เจน นำชัยศิริ Nuvola apps kbouncey.png
ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ Nuvola apps kbouncey.png
เฉลา พวงมาลัย Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม Nuvola apps kbouncey.png
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมชัย เฟื่องคอน Nuvola apps kbouncey.png
เฉลียว เกาะแก้ว Nuvola apps kbouncey.png
ชยุต สืบตระกูล Nuvola apps kbounce.png ถูกศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุกระหว่างดำรงตำแหน่ง
พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ Nuvola apps kbouncey.png
ชลิต แก้วจินดา Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร Nuvola apps kbouncey.png
ดร. ชาญวิทย์ ผลชีวิน Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ Nuvola apps kbounce.png ถึงแก่อนิจกรรม 8 ส.ค. พ.ศ. 2565[11]
พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย Nuvola apps kbouncey.png
ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ Nuvola apps kbouncey.png
เชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ Nuvola apps kbouncey.png
ซากีย์ พิทักษ์คุมพล Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือเอก ฐนิฐ กิตติอำพน Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย Nuvola apps kbouncey.png
ณรงค์ รัตนานุกูล Nuvola apps kbouncey.png
นายแพทย์ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
ณรงค์ อ่อนสอาด Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ดนัย มีชูเวท Nuvola apps kbouncey.png
ดวงพร รอดพยาธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง Nuvola apps kbouncey.png
ตวง อันทะไชย Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช Nuvola apps kbouncey.png
ถนัด มานะพันธุ์นิยม Nuvola apps kbouncey.png
ถวิล เปลี่ยนศรี Nuvola apps kbouncey.png
ถาวร เทพวิมลเพชรกุล Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ Nuvola apps kbouncey.png
ทรงเดช เสมอคา Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ทวีป เนตรนิยม Nuvola apps kbouncey.png
ทวีวงษ์ จุลกมนตรี Nuvola apps kbouncey.png
ทัศนา ยุวานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ศาสตราจารย์ ดร. ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ธงชัย สาระสุข Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร Nuvola apps kbouncey.png
ธานี สุโชดายน Nuvola apps kbouncey.png
ธานี อ่อนละเอียด Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ธีรเดช มีเพียร Nuvola apps kbouncey.png
นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
พลเรือเอก นพดล โชคระดา Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก นพดล อินทปัญญา Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก นาวิน ดาริกาญจน์ Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ นาคสมภพ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน Nuvola apps kbouncey.png
ศาสตราจารย์ นิสดารก์ เวชยานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
นิอาแซ ซีอุเซ็ง Nuvola apps kbouncey.png
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ Nuvola apps kbouncey.png
บรรชา พงศ์อายุกูล Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก บุญธรรม โอริส Nuvola apps kbouncey.png
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง ไข่เกษ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง Nuvola apps kbouncey.png
ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม Nuvola apps kbouncey.png
ประภาศรี สุฉันทบุตร Nuvola apps kbouncey.png
ประมนต์ สุธีวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
ประมาณ สว่างญาติ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์ Nuvola apps kbouncey.png
ประยูร เหล่าสายเชื้อ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ประสาท สุขเกษตร Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา Nuvola apps kbouncey.png
ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ Nuvola apps kbouncey.png
ปัญญา งานเลิศ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ Nuvola apps kbouncey.png
ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ Nuvola apps kbouncey.png
ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม Nuvola apps kbouncey.png
ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก โปฎก บุนนาค Nuvola apps kbouncey.png
ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ Nuvola apps kbouncey.png
คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ Nuvola apps kbouncey.png
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย Nuvola apps kbouncey.png
นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ Nuvola apps kbouncey.png
พิทักษ์ ไชยเจริญ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พิศาล มาณวพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร Nuvola apps kbouncey.png
พีระศักดิ์ พอจิต Nuvola apps kbouncey.png
เพ็ญพักตร์ ศรีทอง Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ Nuvola apps kbouncey.png
ไพฑูรย์ หลิมวัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ไพโรจน์ พ่วงทอง Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย Nuvola apps kbouncey.png
ภัทรา วรามิตร Nuvola apps kbouncey.png
นายกองเอก ภาณุ อุทัยรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
มณเฑียร บุญตัน Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศเอก มนัส รูปขจร Nuvola apps kbounce.png ลาออก 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
มหรรณพ เดชวิทักษ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน Nuvola apps kbouncey.png
ยุทธนา ทัพเจริญ Nuvola apps kbouncey.png
รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล Nuvola apps kbouncey.png
ระวี รุ่งเรือง Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ[12]
เรณู ตังคจิวางกูร Nuvola apps kbouncey.png
ลักษณ์ วจนานวัช Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ Nuvola apps kbouncey.png
วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร Nuvola apps kbouncey.png
วรารัตน์ อติแพทย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก วลิต โรจนภักดี Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก วสันต์ สุริยมงคล Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก วัฒนา สรรพานิช Nuvola apps kbouncey.png
วันชัย สอนศิริ Nuvola apps kbouncey.png
วัลลภ ตังคณานุรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก วิชิต ยาทิพย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา ผิวผ่อง Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก วินัย สร้างสุขดี Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ Nuvola apps kbouncey.png
วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png
วิรัตน์ เกสสมบูรณ์ Nuvola apps kbouncey.png
วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ Nuvola apps kbouncey.png
วิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร Nuvola apps kbouncey.png
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ Nuvola apps kbounce.png ลาออก 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วีระศักดิ์ ฟูตระกูล Nuvola apps kbouncey.png
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
วีระศักดิ์ ภูครองหิน Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล Nuvola apps kbouncey.png
วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล Nuvola apps kbouncey.png
ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย Nuvola apps kbouncey.png
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร Nuvola apps kbouncey.png
ศิรินา ปวโรฬารวิทยา Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
ศุภชัย สมเจริญ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก สกล ชื่นตระกูล Nuvola apps kbounce.png ถึงแก่อนิจกรรม 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
หม่อมหลวง สกุล มาลากุล Nuvola apps kbouncey.png
สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก สนธยา ศรีเจริญ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ศาสตราจารย์ สม จาตุศรีพิทักษ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม Nuvola apps kbouncey.png
สมชาย ชาญณรงค์กุล Nuvola apps kbouncey.png
สมชาย เสียงหลาย Nuvola apps kbouncey.png
สมชาย แสวงการ Nuvola apps kbouncey.png
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) สมชาย หาญหิรัญ Nuvola apps kbouncey.png
สมเดช นิลพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา Nuvola apps kbouncey.png
สมบูรณ์ งามลักษณ์ Nuvola apps kbouncey.png
สมพล เกียรติไพบูลย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก สมหมาย เกาฏีระ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ สมัครพงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก สสิน ทองภักดี Nuvola apps kbouncey.png
รองศาสตราจารย์ สังศิต พิริยะรังสรรค์ Nuvola apps kbouncey.png
สัญชัย จุลมนต์ Nuvola apps kbouncey.png
สาธิต เหล่าสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
สำราญ ครรชิต Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก สำเริง ศิวาดารงค์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย Nuvola apps kbouncey.png
สุชัย บุตรสาระ Nuvola apps kbouncey.png
นายกองเอก สุธี มากบุญ Nuvola apps kbouncey.png
สุนี จึงวิโรจน์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรเดช จิรัฐิติเจริญ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรสิทธิ์ ตรีทอง Nuvola apps kbouncey.png
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ Nuvola apps kbouncey.png
สุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ Nuvola apps kbouncey.png
สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
เสรี สุวรรณภานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
อนุมัติ อาหมัด Nuvola apps kbounce.png ลาออก 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
อนุศักดิ์ คงมาลัย Nuvola apps kbouncey.png
อนุศาสน์ สุวรรณมงคล Nuvola apps kbouncey.png
อภิรดี ตันตราภรณ์ Nuvola apps kbouncey.png
อมร นิลเปรม Nuvola apps kbouncey.png
ออน กาจกระโทก Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก อักษรา เกิดผล Nuvola apps kbouncey.png
อับดุลฮาลิม มินซาร์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก อาชาไนย ศรีสุข Nuvola apps kbouncey.png
พลโท อำพน ชูประทุม Nuvola apps kbouncey.png
นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต Nuvola apps kbouncey.png
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร Nuvola apps kbounce.png ลาออก 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [13]
อุดม วรัญญูรัฐ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ Nuvola apps kbouncey.png
อุปกิต ปาจรียางกูร Nuvola apps kbouncey.png
พลเอก อู้ด เบื้องบน Nuvola apps kbouncey.png
พลตรี โอสถ ภาวิไล Nuvola apps kbouncey.png
ดอน ปรมัตถ์วินัย ข้าม
อภิชาติ โตดิลกเวชช์ Nuvola apps kbouncey.png แทนนายแพทย์ธีระเกียรติ[14]เริ่มดำรงตำแหน่ง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562[15]
จัตุรงค์ เสริมสุข Nuvola apps kbouncey.png เริ่มดำรงตำแหน่ง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (แทนนายชยุต)[16]
ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ Nuvola apps kbouncey.png เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (แทนศ.เกียรติคุณนายแพทย์อุดม)[17]
วิวัฒน์ ศัลยกำธร ข้าม
วิชัย ทิตตภักดี Nuvola apps kbouncey.png เริ่มดำรงตำแหน่ง 5 กันยายน พ.ศ. 2563 (แทนนายระวี)[18]
สุวัฒน์ จิราพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (แทนพล.อ.อ.มนัส) [19]
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ข้าม
พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา Nuvola apps kbouncey.png เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (แทนนายอนุมัติ) [20]
ลือชา การณ์เมือง ข้าม
อนุสิษฐ คุณากร Nuvola apps kbouncey.png เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (แทนนายวิสุทธิ์)

สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง[แก้]

สำหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง 6 คน มีรายชื่อดังนี้

ดำรงตำแหน่ง รายนาม หมายเหตุ
ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง 30 กันยายน พ.ศ. 2564
พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ Nuvola apps kbounce.png 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565
พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ Nuvola apps kbouncey.png เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง 30 กันยายน 2563
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png เริ่มดำรงตำแหน่ง 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563[21][b]
ผู้บัญชาการทหารบก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง 30 กันยายน พ.ศ. 2563
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ Nuvola apps kbouncey.png เริ่มดำรงตำแหน่ง 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563[c]
ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง 30 กันยายน พ.ศ. 2563
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน Nuvola apps kbounce.png 6​ ธันวาคม​ ​พ.ศ. 2563 -​ 30​ กันยายน​ พ.ศ. 2564
พลเรือเอก สมประสงค์​ นิ​ลสมัย​ Nuvola apps kbounce.png 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565
พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ Nuvola apps kbouncey.png เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง 30 กันยายน พ.ศ. 2562[d]
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ Nuvola apps kbounce.png 30​ ตุลาคม ​พ.ศ. 2562​ -​ 30​ กันยายน​ พ.ศ. 2563[e]
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ Nuvola apps kbounce.png 6​ ธันวาคม​ ​พ.ศ. 2563 -​ 30​ กันยายน​ พ.ศ. 2564​
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ Nuvola apps kbounce.png 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565
พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ Nuvola apps kbouncey.png เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง 30 กันยายน พ.ศ. 2563
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข Nuvola apps kbounce.png 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565
พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ Nuvola apps kbouncey.png เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565[f]

รายชื่อสำรอง[แก้]

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561[22] หรือ "สว.สำรอง กลุ่มอาชีพ" ได้ประกาศรายชื่อสำรอง ดังนี้

 1. จัตุรงค์ เสริมสุข --> ได้รับแต่งตั้ง 19 พ.ย. พ.ศ. 2562
 2. กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล
 3. วรินทร์ เทียมจรัส
 4. พัชรินทร์ ดีสวัสดิ์
 5. พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
 6. มงคล สุขเจริญคณา
 7. นฤมล โกวิน
 8. แดน ปรีชา
 9. รังสรรค์ หันสันเทียะ
 10. พิชัย อุตมาภินันท์
 11. ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม
 12. สุรจิต ชิรเวทย์
 13. ภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ
 14. สุรชัย ปิตุเตชะ
 15. สากล ภูลศิริกุล
 16. เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา
 17. อำนวย แหยมยินดี
 18. ว่าที่ร้อยตรี วัลลภ วัชรอำมาตย์
 19. ณรงค์ ดวงจันทร์
 20. กัณฐัศ กุลวานิช
 21. บุญพา ลิมปะพันธุ์
 22. สุภาภรณ์ นิรมาณการย์
 23. ศิริชัย ปิติเจริญ
 24. วิเชียร รุจิธำรงกุล
 25. สุนทร วัฒนาพร
 26. สวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์
 27. สุกฤษฎิ์ชวิศ สฤษฎ์คุณัชญ์
 28. เมฆินทร์ เมธาวิกูล
 29. ถาวร มงคลเคหา
 30. องค์กร อมรสิรินันท์
 31. เติมศักดิ์ บุญชื่น
 32. ปรีชา เมืองพรหม
 33. โกวิทย์ ทรงคุณ
 34. ศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ
 35. วสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์
 36. ดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์
 37. ชลธิชา ศรีสุข
 38. ชาลี ตั้งจีรวงษ์
 39. กิตติ โกสินสกุล
 40. ประเสริฐ หวังรัตนปราณี
 41. พลตรี พงษ์ศักดิ์ วงษ์สวรรค์
 42. ยุพา วงศ์ไชย
 43. โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์
 44. พงศ์พันธ์ สินผดุง
 45. ณัฏฐ์พัฒน์ ปัตตายะโก
 46. รศ. ดร.เสรี ศุภราทิตย์
 47. ภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล
 48. อรุณี ลิ้มมณี
 49. พิเชฐ คูหาทอง
 50. รุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560[23] หรือ "สว.สำรอง กลุ่มที่ คสช.คัดเลือก" ได้ประกาศรายชื่อสำรอง ดังนี้

 1. ดอน ปรมัตถ์วินัย
 2. อภิชาติ โตดิลกเวชช์ --> ได้รับแต่งตั้งแล้ว
 3. ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ --> ได้รับแต่งตั้งแล้ว
 4. วิวัฒน์ ศัลยกำธร
 5. วิชัย ทิตตภักดี --> ได้รับแต่งตั้งแล้ว
 6. สุวัฒน์ จิราพันธ --> ได้รับแต่งตั้งแล้ว
 7. ชัยชาญ ช้างมงคล
 8. จรุงวิทย์ ภุมมา --> ได้รับแต่งตั้งแล้ว
 9. ลือชา การณ์เมือง
 10. อนุสิษฐ คุณากร --> ได้รับแต่งตั้งแล้ว
 11. สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
 12. ประพันธ์ คูณมี
 13. อำนวย นิ่มมะโน
 14. อนุพร อรุณรัตน์
 15. พหล สง่าเนตร
 16. ประสาน สุขเกษตร
 17. สุนทร ขำคมกุล
 18. เพิ่มพงษ์ เชาวลิต
 19. โสภณ เมฆธน
 20. ชิดชัย วรรณสถิตย์
 21. สมชาย มีเสน
 22. ถวิลวดี บุรีกุล
 23. วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
 24. สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
 25. อโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
 26. ภาณุวัชร นาควงษม์
 27. สุรชัย ภู่ประเสริฐ
 28. อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
 29. เอกชัย จันทร์ศรี
 30. นพปฎล สุนทรนนท์
 31. ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล
 32. พิสิษฐ์ เปาอินทร์
 33. วันชัย ศารทูลทัต
 34. เสาวณี สุวรรณชีพ
 35. อนุศิษฐ์ ศุภธนิต
 36. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
 37. ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
 38. สัญชัย จงวิศาล
 39. จักรชัย ภู่เจริญยศ
 40. นำชัย พรหมมีชัย
 41. เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
 42. ชนะ อยู่สถาพร
 43. องอาจ พงษ์ศักดิ์
 44. พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
 45. บุญเลิศ คชายุทธเดช
 46. พิไลพรรณ สมบัติศิริ
 47. ไชยา ยิ้มวิไล
 48. ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
 49. ธวัชชัย ฟักอังกูร
 50. บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์

คณะกรรมาธิการ[แก้]

คณะกรรมาธิการสามัญ[แก้]

ชื่อ ประธาน
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า สังศิต พิริยะรังสรรค์
คณะกรรมาธิการการกีฬา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
คณะกรรมาธิการคมนาคม พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
คณะกรรมาธิการการพลังงาน พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน เสรี สุวรรณภานนท์
คณะกรรมาธิการการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วัลลภ ตังคณานุรักษ์
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
คณะกรรมาธิการแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม มหรรณพ เดชวิทักษ์
คณะกรรมาธิการการศึกษา ตวง อันทะไชย
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข นายแพทย์ เจตน์ ศิรธรานนท์
คณะกรรมาธิการการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กล้าณรงค์ จันทิก
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
คณะกรรมาธิการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม อภิรดี ตันตราภรณ์
คณะกรรมาธิการการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค สมชาย แสวงการ
คณะกรรมาธิการการติดตามการบริหารงบประมาณ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

คณะกรรมาธิการวิสามัญ[แก้]

ชื่อ ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา พรเพชร วิชิตชลชัย
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ[24]

เชิงอรรถ[แก้]

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 109 ระบุว่า "สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก"
 2. แทนพลเอกพรพิพัฒน์ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผบ.ทสส.
 3. แทนพลเอกอภิรัชต์ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผบ.ทบ.
 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 269 (4) ระบุว่า "...สำหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง เมื่อพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย และให้ดำเนินการเพื่อแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งแทน ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง อยู่ในตำแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่"
 5. แทนพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผบ.ทอ.
 6. แทนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผบ.ตร.

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา
 3. ส.ว. เฉพาะกาล กับฉายา "ทายาท คสช."
 4. 250 ส.ว. ไม่เพียงแค่มีสิทธิโหวตนายกฯ แต่ผ่านกฎหมายปฏิรูป 11 ด้านร่วมกับ ส.ส. ได้ด้วย
 5. "ตรวจงาน 1 ปี ส.ว. ไฟเขียวทุกมติ - เหล่าทัพโหวตพร้อมหน้าแค่ 1 เรื่อง". ilaw. สืบค้นเมื่อ 16 May 2022.
 6. 6.0 6.1 "ส.ว. ชุดพิเศษทำงานครบ 3 ปี ได้เงินไปกว่า 2,000 ล้าน ผ่านกฎหมายแล้ว 35 ฉบับ". ilaw. สืบค้นเมื่อ 16 May 2022.
 7. "สภาหุ่นยนต์! ส.ว.แต่งตั้ง ผ่านกฎหมายอย่างน้อย 40 ฉบับ โหวตทางเดียวกันไม่แตกแถวถึง 98%". ilaw. สืบค้นเมื่อ 23 June 2022.
 8. "มติ ส.ว.ไม่เห็นชอบ'อารยะ ปรีชาเมตตา'นั่ง ป.ป.ช.อ้างมีแนวคิดตรงข้ามฝ่ายอนุรักษ์นิยม". สำนักข่าวอิศรา. 1 August 2022. สืบค้นเมื่อ 1 August 2022.
 9. รายชื่อ ส.ว. : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 250 ส.ว.
 10. "เปิดชื่อ ส.ว. แต่งตั้งญาติเป็นผู้ช่วย 50 คน รับเงินเดือนหลักหมื่น พบทหาร คนใกล้ชิด คสช. อีกกว่าครึ่งพัน". ilaw. สืบค้นเมื่อ 23 June 2022.
 11. อาลัย พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ ส.ว. อดีตรองปลัดกลาโหม ถึงแก่อนิจกรรม
 12. "ศาลรธน."สั่ง"ระวี รุ่งเรือง"พ้นสว.เหตุเคยถูกลงโทษทางวินัย เจ้าตัวน้อมรับคำวินิจฉัย
 13. ‬'อุดม คชินทร' ลาออกจาก ส.ว.
 14. เรียกประชุมส.ว. ‪20 ต.ค. ตั้งคณะกรรมการศึกษางบฯปี’63 ควบคู่สภาผู้แทนฯ‬
 15. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (จำนวน 2 ราย 1. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ 2. นายอภิชาต โตดิลกเวชช์)
 16. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (นายจัตุรงค์ เสริมสุข)
 17. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์)
 18. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (นายวิชัย ทิตตภักดี)
 19. ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ และพันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา)
 20. ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ และพันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา)
 21. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (พลเอกเฉลิมพล พลเอกณรงค์พันธ์ พลเรือเอกชาติชาย พลอากาศเอกแอร์บูล พลตำรวจเอกสุวัฒน์)
 22. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๙๐ (๑) (ข))
 23. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๙๐ (๑) (ค)
 24. [https://web.archive.org/web/20201027234103/https://www.senate.go.th/view/245/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81/TH-TH/ เก็บถาวร 2020-10-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน g;H[w:9Nคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]