พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
หัวหน้าปรีดา บุญเพลิง
เลขาธิการสุวิชญ์ โยทองยศ
ก่อตั้ง7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 1)
28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2)
ยุบ19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (ครั้งที่ 1)
ที่ทำการ๔/๒ หมู่ ๙ ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๓๐
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 500
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน[1] (ชื่อย่อ:ค.พ.ช., อังกฤษ: THAI TEACHERS FOR PEOPLE PARTY) พรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยมีนาย อธิพงษ์ บุญเพลิง และ นางสาว หทัยนุช บุญเพลิง เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค โดยมีที่ทำการพรรคอยู่ที่ อาคารมกุฎอาเขต ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [2]

ต่อมาในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ถูกยุบตาม คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๖๐/๒๕๕๓[3]

จากนั้นในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้มีการจดทะเบียนพรรคครูไทยเพื่อประชาชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยมีนาย ณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์ และ นางสาว หทัยนุช บุญเพลิง เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรกส่วนที่ทำการพรรคยังคงใช้ที่ทำการพรรคจากการจดทะเบียนครั้งแรก [4] ต่อมาในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 นายณัฐวัฒน์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ทางพรรคจึงได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนาย ปรีดา บุญเพลิง เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคที่ประชุมเลือกนาย ณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์ อดีตหัวหน้าพรรคให้ดำรงตำแหน่ง [5]

ต่อมานาย ปรีดา บุญเพลิง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557 ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ [6] จากนั้นในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทางพรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรค คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง นโยบายของพรรค รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเลือก นาย ปรีดา บุญเพลิง ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และนาย สุวิชญ์ โยทองยศ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนใหม่ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำการพรรคไปอยู่ที่ ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น[7] ต่อมาได้มีกรรมการบริหารพรรคยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคจำนวน 2 คนคือนางสาว รุ่งอรุณ สุนทร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และนาย สำราญ เขื่อนมงคล เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 [8]

ใน การเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางพรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้ ส.ส. เข้าสภาจำนวน 1 คนคือ นาย ปรีดา บุญเพลิง ผู้เป็นหัวหน้าพรรค

บุคลากร[แก้]

หัวหน้าพรรค[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 อธิพงษ์ บุญเพลิง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553
2 ณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 21 กันยายน พ.ศ. 2555
3 ปรีดา บุญเพลิง 29 กันยายน พ.ศ. 2555 27 เมษายน พ.ศ. 2557
29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

เลขาธิการพรรค[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 หทัยนุช บุญเพลิง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553
28 มิถุนายน พศ. 2554 21 กันยายน พ.ศ. 2555
2 ณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 27 เมษายน พ.ศ. 2557
3 สุวิชญ์ โยทองยศ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

ประวัติการทำงานในรัฐสภา[แก้]

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1 2562 1 คน ร่วมรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิง[แก้]

  1. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ชูนโยบาย ปลดหนี้ ‘ครู-กยศ.’ พร้อมเดินรณรงค์เปิดตัวพรรคครูไทย
  2. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
  3. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๖๐/๒๕๕๓ เรื่อง การเลิกพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
  4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
  5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
  6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
  7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
  8. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน