พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
หัวหน้าปรีดา บุญเพลิง
เลขาธิการชัยพร ธนถาวรกิจ
ก่อตั้ง
 • 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 1)
 • 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2)
ยุบ19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (ครั้งที่ 1)
ที่ทำการ4/2 หมู่ 9 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
จำนวนสมาชิก  (ปี 2566)18,402 คน[1]
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 500
โฆษกสุเทน ฐานะ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (ชื่อย่อ:ค.พ.ช., อังกฤษ: THAI TEACHERS FOR PEOPLE PARTY) พรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 มีนายอธิพงษ์ บุญเพลิง เป็นหัวหน้าพรรค และนางสาวหทัยนุช บุญเพลิง เป็นเลขาธิการพรรค แต่ต่อมาถูกยุบพรรคในปี พ.ศ. 2553 และจัดตั้งพรรคอีกครั้งหนึ่งในปี 2554 โดยมีแนวนโยบายหลักในการปลดหนี้สินครู และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา[2] ซึ่งพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 จำนวน 1 คน

ประวัติ[แก้]

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยมีนายอธิพงษ์ บุญเพลิง และ นางสาวหทัยนุช บุญเพลิง เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค มีที่ทำการพรรคอยู่ที่ อาคารมกุฎอาเขต ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [3] ต่อมาในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ถูกยุบตาม คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ 60/2553[4]

จากนั้นในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้มีการจดทะเบียนพรรคครูไทยเพื่อประชาชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยมีนายณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์ และ นางสาวหทัยนุช บุญเพลิง เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรกส่วนที่ทำการพรรคยังคงใช้ที่ทำการพรรคจากการจดทะเบียนครั้งแรก [5] ต่อมาในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 นายณัฐวัฒน์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ทางพรรคจึงได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายปรีดา บุญเพลิง เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคที่ประชุมเลือกนาย ณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์ อดีตหัวหน้าพรรคให้ดำรงตำแหน่ง [6]

ต่อมานาย ปรีดา บุญเพลิง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557 ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ [7] จากนั้นในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทางพรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2561 เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรค คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง นโยบายของพรรค รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายปรีดา บุญเพลิง ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และนายสุวิชญ์ โยทองยศ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนใหม่ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำการพรรคไปอยู่ที่ ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น[8] ต่อมาได้มีกรรมการบริหารพรรคยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคจำนวน 2 คนคือ นางสาวรุ่งอรุณ สุนทร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และนายสำราญ เขื่อนมงคล เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 [9] ต่อมาในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2564 ซึ่งนายปรีดาได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ จึงต้องเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายปรีดาเป็นหัวหน้าพรรคต่อไป ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นของนายชัยพร ธนถาวรกิจ

บุคลากร[แก้]

หัวหน้าพรรค[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 อธิพงษ์ บุญเพลิง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553
2 ณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 21 กันยายน พ.ศ. 2555
3 ปรีดา บุญเพลิง 29 กันยายน พ.ศ. 2555 27 เมษายน พ.ศ. 2557
29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

เลขาธิการพรรค[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 หทัยนุช บุญเพลิง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553
28 มิถุนายน พศ. 2554 21 กันยายน พ.ศ. 2555
2 ณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 27 เมษายน พ.ศ. 2557
3 สุวิชญ์ โยทองยศ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

การเลือกตั้ง[แก้]

ใน การเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางพรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้ ส.ส. เข้าสภาจำนวน 1 คนคือ นาย ปรีดา บุญเพลิง ผู้เป็นหัวหน้าพรรค

ประวัติการทำงานในรัฐสภา[แก้]

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1 2562 1 คน ร่วมรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิง[แก้]

 1. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566
 2. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ชูนโยบาย ปลดหนี้ ‘ครู-กยศ.’ พร้อมเดินรณรงค์เปิดตัวพรรคครูไทย
 3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 4. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๖๐/๒๕๕๓ เรื่อง การเลิกพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 8. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 9. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน

แหล่งข้อมูล[แก้]