พรรครวมแผ่นดิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรครวมแผ่นดิน
Thailand Together Party
หัวหน้าพลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รองหัวหน้า
 • บุญญาพร นาตะธนภัทร
 • พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์
 • พลตรี พิชิต บุตรวงศ์
เลขาธิการจำลอง ครุฑขุนทด
ผู้ก่อตั้งพลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์
ก่อตั้งมีนาคม 2, 2018; 4 ปีก่อน (2018-03-02)
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 500
นายทะเบียนสมาชิกมนตรี พรมวัน
เหรัญญิกณัฐพล ทองคำ
โฆษกคมสัน พันธุ์วิชาติกุล
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรครวมแผ่นดิน (อังกฤษ: Thailand Together Party) เดิมคือ พรรคพลังชาติไทย (อังกฤษ: Thai Nation Power Party) เป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่ได้จดจองชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีนาง กิ่งฟ้า อรพันธ์ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอ[1]

ในวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ทาง กกต. ได้ออกหนังสือรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคให้กับพรรคพลังชาติไทยพร้อมกับ พรรคพลังธรรมใหม่ และ พรรคประชาชนปฏิรูป เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อไป[2]

ต่อมาในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทางพรรคได้จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2561 ที่โรงแรมโนโวเทลเพื่อรับรองชื่อพรรค ชื่อย่อพรรค เครื่องหมายพรรค ข้อบังคับพรรค นโยบายพรรค และคำประกาศอุดมการณ์ของพรรคพร้อมกับทำการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคโดยมีสมาชิกพรรคกว่า 500 คนเข้าร่วมประชุมซึ่งหนึ่งในนั้นมี สดใส รุ่งโพธิ์ทอง นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคด้วยปรากฏว่า พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ อดีตคณะทำงานด้านการปฏิรูปประเทศของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคได้รับเลือกให้ควบตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก นาย สุรพัฒน์ หมื่นศรีรัชต์ เป็นรองหัวหน้าพรรค นาย บุญยเกียรติ์ ทิพย์รัตน์ เป็นเหรัญญิกพรรค นาย โชติวุฒิ เขียนนิลศิริ เป็นนายทะเบียนพรรค และนาย วีระพล รักธรรม เป็นโฆษกพรรค[3] โดยได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แต่ได้ถอนเรื่องออกไปเนื่องจากพลตรีทรงกลดได้ควบทั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคซึ่งผิด พ.ร.ป. พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ห้ามผู้บริหารพรรรคดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งจึงได้มีการประชุมพรรคเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมและเลือกเลขาธิการพรรคคนใหม่

ตราสัญลักษณ์เดิมขณะที่ใช้ชื่อว่า พรรคพลังชาติไทย (พ.ศ. 2561–2565)
โดยความหมายของวงกลมคือการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นกลุ่มก้อนไม่มีเหลี่ยมมุม สีของวงกลมเป็นสีรุ้ง มาจากสัญลักษณ์ของทั้ง LGBT และความหลากหลาย หมายความว่าเป็นพรรคที่เปิดกว้างสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ โดยมีเครื่องหมายถูกเป็นธงชาติไทย หมายถึงทุกคนมารวมกันทำสิ่งที่ถูกต้อง ปรองดอง สามัคคีกันรวมความคิดและความรู้ความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครกลุ่มใดหรือคนใดไว้ข้างหลัง
ตราสัญลักษณ์ใหม่ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย วงกลมสีรุ้ง ล้อมรอบธงชาติไทยที่เป็นรูปเครื่องหมายถูก ด้านล่างเป็นข้อความ พรรครวมแผ่นดิน, Thailand Together Party

กระทั่งวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 พลตรีทรงกลดและคณะกรรมการบริหารพรรคได้เดินทางมาจดทะเบียนก่อตั้งพรรคการเมืองที่ กกต. เป็นครั้งที่ 2 แต่ในเวลาต่อมาคณะกรรมการบริหารพรรคจำนวน 8 คนได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังชาติไทยเพื่อย้ายไปสังกัด พรรคพลังประชารัฐ ทำให้ต้องมีการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อ กกต. เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

ต่อมาในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๑ (๒๑) ที่ประชุมมีมติรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังชาติไทยพร้อมกับพรรคการเมืองอีก 2 พรรคคือ พรรคแผ่นดินธรรม และ พรรคประชาชาติ (พ.ศ. 2561)

คณะกรรมการบริหารพรรค[แก้]

ชุดปัจจุบัน[แก้]

จากการประชุมใหญ่ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 มีมติเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค จำนวน 29 คน ซึ่งมีตำแหน่งสำคัญ เช่น[4]

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรค
2. พลตรี พิชิต บุตรวงศ์ รองหัวหน้าพรรค
3. พลเรือตรี วิษณุสรรค์ ศรีแก่นจันทร์ รองหัวหน้าพรรค
4. พันเอก เด็ดดวง ณ ลำปาง รองหัวหน้าพรรค
5. ปภาดา คชนิล รองหัวหน้าพรรค
6. จิรศักดิ์ นาตะธนภัทร เลขาธิการพรรค
7. บุญเกียรติ์ ทิพย์รัตน์ เหรัญญิกพรรค
8. รังษิมา ทองพันชั่ง นายทะเบียนพรรค
9. วีระพล รักธรรม โฆษกพรรค

ต่อมานายวีระพลได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 โดยนายทะเบียนสมาชิกพรรคได้รับหนังสือเมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม ปี พ.ศ. 2564 ทำให้พ้นจากตำแหน่งโฆษกพรรคโดยเหลือคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 28 คน[5]

จากนั้นในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2564 พลตรีทรงกลดได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคและทางพรรคได้รับหนังสือลาออกในวันเดียวกันทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ[6] ทางพรรคพลังชาติไทยจึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม ปี พ.ศ. 2564 โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริหารพรรคเหลือไม่เกิน 15 คนและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 15 คนซึ่งมีตำแหน่งสำคัญ เช่น[7]

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1 พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรค
2 พลตรี พิชิต บุตรวงศ์ รองหัวหน้าพรรค
3 พันเอก เด็ดดวง ณ ลำปาง รองหัวหน้าพรรค
4 ปภาดา คชนิล รองหัวหน้าพรรค
5 จิระศักดิ์ นาตะธนภัทร เลขาธิการพรรค
6 รุ่งโรจน์ รุ่งณรงค์รักษ์ รองเลขาธิการพรรค
7 บุญเกียรติ ทิพย์รัตน์ เหรัญญิกพรรค
8 ปิยภัทร ลบทอง รองเหรัญญิกพรรค
9 รังษิมา ทองพันชั่ง นายทะเบียนสมาชิกพรรค
10 เอกพล สันตะวงค์ ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค
11 อุสา ชื่นชมชิด โฆษกพรรค
12 ณัฐพล อือศิริ รองโฆษกพรรค

การเลือกตั้ง[แก้]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 พรรคพลังชาติไทยส่งผู้สมัครในระบบแบ่งเขตทั้งหมด 329 เขต และระบบบัญชีรายชื่อ 77 คน ไม่ได้รับการเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตแม้แต่ที่นั่งเดียว แต่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงจนสามารถได้รับจัดสรร สส. ในระบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 1 ที่นั่ง คือ พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรค[8]

ต่อมาในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2564 พลตรีทรงกลดได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวันเดียวกันโดยมี นางบุญญาพร นาตะธนภัทร ภรรยาของพลตรีทรงกลดซึ่งอยู่ในลำดับที่ 2 ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน[9] ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะแต่คณะกรรมการบริหารพรรคที่ยังเหลืออยู่ยังต้องรักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทางพรรคพลังชาติไทยได้จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นางบุญญาพร นาตะธนภัทร ภรรยาม่ายของ พลตรีทรงกลด อดีตหัวหน้าพรรคขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคยังคงเป็นของ นายจิรศักดิ์ นาตะธนภัทร[10]

ต่อมาพรรคพลังชาติไทยได้ปรากฏเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อมีกระแสข่าวว่า พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตหัวหน้า พรรคเศรษฐกิจไทย ได้เตรียมเข้ามาฟื้นพรรคพลังชาติไทย[11] กระทั่งวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทางพรรคพลังชาติไทยได้ออกหนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็น พรรครวมแผ่นดิน และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่[12] ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็น พรรครวมแผ่นดิน และทำการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และที่ประชุมมีมติเลือก พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน[13] เลือกนาย จำลอง ครุฑขุนทด เป็นเลขาธิการพรรค นางบุญญาพร นาตะธนภัทร อดีตหัวหน้าพรรคพลังชาติไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อของพรรค พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์ อดีตผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และ พลตรี พิชิต บุตรวงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรค และ "ซินแสโจ้" นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล เป็นกรรมการบริหารพรรคและโฆษกพรรค[14]

ประวัติการทำงานในรัฐสภา[แก้]

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2562 1 คน ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิง[แก้]

 1. "เปิดจดแจ้งชื่อพรรคการเมืองใหม่ แห่จองคิวกว่า30กลุ่มการเมือง". bangkokbiznews. 2018-03-02.
 2. "กกต.รับรองแล้ว 9 พรรคใหม่ 'พลังธรรมใหม่-ประชาชนปฏิรูป'ได้ไปต่อ ที่เหลือยังรอลุ้น". ข่าวสด. 2018-04-04.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 3. "'ทรงกลด' นั่ง หน.พลังชาติไทย ชู 'บิ๊กตู่' คุณสมบัติครบนายกฯคนนอก". www.thairath.co.th. 2018-05-11.
 4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังชาติไทย จาก ราชกิจจานุเบกษา 28 May 2020
 5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังชาติไทย จาก ราชกิจจานุเบกษา 6 May 2021
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังชาติไทย จาก ราชกิจจานุเบกษา 24 Jun 2021
 7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพลังชาติไทย จาก ราชกิจจานุเบกษา 15 Jul 2021
 8. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 May 2019. สืบค้นเมื่อ 2019-05-10.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 9. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร จาก ราชกิจจานุเบกษา 25 Oct 2021
 10. "สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง - ข้อมูลพรรคการเมือง - พรรคพลังชาติไทย". party.ect.go.th.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 11. FootNote:จังหวะก้าว "พลังชาติไทย" ปรากฏ จังหวะรุก "เศรษฐกิจไทย" โดยตรง
 12. "พรรคพลังชาติไทย" 1 ส.ค. ถือฤกษ์มงคล เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “รวมแผ่นดิน”
 13. “บิ๊กน้อย” นั่งหัวหน้ารวมแผ่นดิน ปัดรับสูตรแตกแบงค์พัน แค่หาบ้านใหม่ให้สมาชิก
 14. "บิ๊กน้อย" นั่งหัวหน้า "พรรครวมแผ่นดิน" อดีต ผบ.ข่าวกรอง-บิ๊กทหาร ร่วมเพียบ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]