สัณหพจน์ สุขศรีเมือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สัณหพจน์ สุขศรีเมือง
ท.ม.
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 (50 ปี)
พรรค รวมใจไทยชาติพัฒนา
พลังประชารัฐ
คู่สมรส พีรภาว์ เทียมไพศาล
บุตร 3 คน

สัณหพจน์ สุขศรีเมือง (เกิดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2516) เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เลขานุการคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร[1]สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สมัย

ประวัติ[แก้]

สัณหพจน์ สุขศรีเมือง เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 เป็นบุตรของนายประเสริฐ และ นางพร้อม สุขศรีเมือง[2] สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2539 และ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย มหาวิทยารามคำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2550[2] สมรมกับ นางสาวพรีภาว์ เทียมไพศาล มีบุตร-ธิดา 3 คน

การทำงาน[แก้]

สัณหพจน์เคยเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอส.เบลท์ จำกัด รวมถึงเคยทำงานเป็นเลขาฯของนายสมคาด สืบตระกูล อดีตรองหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา นอกจากนี้ยังเคยเป็นอดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสภาทนายความ และเป็นอดีตที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดมีนบุรี ในช่วง พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2554

งานการเมือง[แก้]

สัณห์พจน์เคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครในนามพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา เขต 12 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยได้เพียง 447 คะแนน นอกจากนั้นยังเคยลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2556 สังกัดอิสระ แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ โดยสามารถเอาชนะวิทยา แก้วภราดัย อดีต ส.ส. 8 สมัย จากพรรคประชาธิปัตย์ ไปได้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]