สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล
ดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562 – 23 กันยายน พ.ศ. 2566
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 (45 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พรรคการเมืองอนาคตใหม่ (2561–2563)
ก้าวไกล (2563–ปัจจุบัน)
การศึกษาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยรัฐยูทาห์
อาชีพ
 • อาจารย์
 • นักการเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ[1] (เกิด 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521) ชื่อเล่น เชษฐ์[ต้องการอ้างอิง] เป็นนักการเมืองและนักวิชาการชาวไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคก้าวไกล รองประธานกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร อดีตอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียโดยมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านการคมนาคม[2] หลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ สุรเชษฐ์ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล โดยดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการพรรคฝ่ายความร่วมมือระหว่างพรรคการเมือง

ประวัติ[แก้]

สุรเชษฐ์สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2542 แล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านการวางแผนและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึ่งสำเร็จการศึกษาใน พ.ศ. 2544 แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจรที่มหาวิทยาลัยรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐ โดยจบการศึกษาด้วยผลการเรียนเฉลี่ย 4.00[3]

สุรเชษฐ์เคยเป็นนักวิจัยและอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหลายแห่ง อาทิ ประเทศไทย ประเทศนอร์เวย์ และ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น อีกทั้งยังเคยได้รับตำแหน่ง ประธาน เลขานุการและกรรมการโครงการหรือคณะทำงาน มากกว่า 20 คณะ ทั้งในลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจการจ้าง หรือการทำงานเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยจากประสบการณ์การลงมือทำงานจริงที่มีความหลากหลายในภาคปฏิบัติ รวมถึงการทำงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ ดร.สุรเชษฐ์ ได้รับเลือกให้มาเป็นอาจารย์ประจำที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และเคยได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น[4]

เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ดร.สุรเชษฐ์ ได้ลาออกจาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (Asian Institute of Technology : AIT) และเข้าร่วมงานกับธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และผู้ที่มีความคิดเห็นแนวทางทางการเมืองอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 8 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 และเมื่อพรรคถูกยุบได้ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล โดยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค[5][6]

ระหว่างการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก ดร.สุรเชษฐ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคมของพรรคก้าวไกล ได้รับบทบาทสำคัญในการเป็นผู้อภิปรายกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีรัฐมนตรีคือศักดิ์สยาม ชิดชอบ และมีการอภิปรายสำคัญที่เป็นที่กล่าวถึงหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดบุรีรัมย์มากกว่าจังหวัดอื่น การอภิปรายการทุจริตโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม การอภิปรายโครงการ MR-Map ของรัฐบาล เป็นต้น[7][8][9]

ประสบการณ์การทำงาน[แก้]

 • หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (ถัดมาเป็นพรรคก้าวไกล)
 • รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม
 • รองประธานคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาความปลอดภัยทางถนนและคมนาคม
 • รองประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สภาผู้แทนราษฎร (ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2562)
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2563[10]สภาผู้แทนราษฎร (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562)
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ สภาผู้แทนราษฎร (ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562)
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • รองประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ
 • ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
 • ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและวางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและขนส่ง

ประวัติการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.[แก้]

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 บัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคอนาคตใหม่
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 บัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคก้าวไกล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดร.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
 2. The Daily Dose - สัมภาษณ์ ดร.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ แห่งพรรคอนาคตใหม่ - FULL EP
 3. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ จากเว็บไซต์รัฐสภาไทย
 4. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ จากเว็บไซต์รัฐสภาไทย
 5. “พิธา” นำทีม ส.ส. ตบเท้าสมัครพรรคก้าวไกล “คารม” ย้ำ กลับมาเพราะบุญคุณ
 6. ทิม พิธา นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลสานต่ออุดมการณ์อนาคตใหม่
 7. "สุรเชษฐ์" ก้าวไกล ซัด "ศักดิ์สยาม" แผน MR-Map ผลาญงบไป "ชิดชอบบุรี"
 8. "สุรเชษฐ์" ชำแหละ " ก.คมนาคม" งบกระจุกไม่กระจาย มือใครยาวสาวได้สาวเอา ปูด "บุรีรัมย์" นำโด่งงบซ่อมถนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย
 9. รวมอภิปรายครั้งสุดท้าย 5 : ส่วนต่างรถไฟฟ้าสีส้ม 6.8 หมื่นล้าน-เร่งขยายสัมปทานทางด่วน
 10. งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2563
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๕, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]