อนุสรี ทับสุวรรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อนุสรี ทับสุวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 (51 ปี)
กรุงเทพมหานคร
พรรคการเมือง รวมพลังประชาชาติไทย
วิชาชีพ นักการเมือง
ศาสนา พุทธ

นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ (23 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 -) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรครวมพลังประชาชาติไทย[1]

ประวัติ[แก้]

เกิด 23 พฤษภาคม 2512 เป็นบุตรของ พล.ต.ท.อนุชา ทับสุวรรณ และ สิตางศุ์ บูรณสิงห์ ทับสุวรรณ เป็นคนที่มีความสนใจการเมืองแต่เด็ก เพราะบิดาเป็นนายตำรวจคนสนิท พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จึงเข้าบ้านซอยราชครูแต่เด็กจึงมีแรงบันดาลใจจากนั้น และได้เข้าเรียน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จนจบปริญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ 2

การศึกษา[แก้]

 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม อันดับ2)
 • ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (นโยบายการพัฒนา)จากมหาวิทยาลัย United States International University - Europe กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

การทำงาน[แก้]

อดีตเคยรับตำแหน่งสำคัญหลายๆอย่าง ทำงานเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2537 ผ่านประสบการณ์ทำงานที่กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมสารนิเทศ กรมเอเชียตะวันออก สำนักนโยบายและแผน สำนักบริหารบุคคล ที่สำคัญ เป็น กงสุล ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 4 ปี ระหว่างปี 2547-2550 เคยเป็นเลขานุการ รมช.และรมว.กระทรวงการต่างประเทศ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ[2] ลาออกจากกระทรวงการต่างประเทศ มาทำงานการเมืองท้องถิ่น โดยอาจารย์สมัยรัฐศาสตร์จุฬาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ชวนให้มาทำงานในตำแหน่ง เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร [3] ถือเป็นงานการเมืองครั้งแรก ระหว่างปี 2554-2557 จากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้ชักชวนให้มาทำงานที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[4] และต่อด้วยกระทรวงแรงงาน ในตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[5] มีบทบาทสำคัญในการดูแลด้านยุทธศาสตร์ปฏิบัติการข่าวสารและมิติการเมือง รวมทั้งงานด้านต่างประเทศ สตรี เด็ก ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเจรจากับกลุ่มองค์กรต่างๆ

 • ธันวาคม 2546 – ธันวาคม 2550 ตำแหน่ง กงสุล ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
 • กรรมการจัดการเลือกตั้ง สส. และ สว. นอกราชอาณาจักรในฮ่องกง/มาเก๊า ตั้งแต่ ปี 2548 -2550
 • กงสุลปฏิบัติงานด้านการตรวจลงตรา และการคุ้มครองคนไทยในฮ่องกง/มาเก๊า
 • 14 ธันวาคม 2553 - 10 กุมภาพันธ์ 2557 เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23 กันยายน 2557 - 9 พฤศจิกายน 2560
 • หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการรณรงค์ให้ นายมณเฑียร บุญตัน เป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ แห่งสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก มิถุนายน 2560
 • หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม 2nd ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) 24 ตุลาคม 2558
 • หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม China-ASEAN Disability Forum at Nanning, 16 - 18 กันยายน 2558
 • หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ประกอบการสตรีดีเด่นอาเซียน ASEAN WomemEntrpreneurs Forum 2015 6-7 มีนาคม 2558
 • หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม The 5th Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban development (APMCHUD) 3-5 พฤศจิกายน 2557
 • โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานที่ กระทรวงแรงงาน ธันวาคม 2560 - พฤษภาคม 2562[6]
 • ฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • 8 พฤษภาคม 2562 ได้รับการรับรองการเป็น ส.ส. จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง [7]
 • 20 มิถุนายน 2562 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
 • กรรมการบริหารกลุ่มมิตภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมาร์
 • 23 สิงหาคม 2562 คณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเชียน AIPA ครั้งที่ 40 25-30 สิงหาคม 2562[8]
 • 12 กันยายน 2562 โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน
 • 17 กันยายน 2562 ที่ปรึกษากลุ่มมิตภาพไทย-กัมพูชา

งานการเมือง[แก้]

จากการเป็นเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2554 และตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2 กระทรวง คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน ระหว่างปี 2557-2561 แล้วจึงเข้าสู่การเมืองอย่างจริงจังโดยการรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) เมื่อปี 2561 และต่อมารับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อในลำดับที 4 เมื่อวันที 7 ก.พ. 2562

ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ให้เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ เมื่อ 8 พฤษภาคม 2562 ในนามพรรครวมพลังประชาชาติไทย [9]

รางวัลเกียรติยศ[แก้]

 • สตรีไทยดีเด่น สาขานักการเมือง จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี 2558[10]
 • รางวัลต้นธรรม ต้นแบบบุคคลผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ ปี 2561[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]