พรรคพลังชาติไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคพลังชาติไทย
Thai Nation Power Party
หัวหน้าว่าง
เลขาธิการจิรศักดิ์ นาตะธนภัทร
ผู้ก่อตั้งพลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์
คำขวัญคนดี เก่ง กล้า มีจิตอาสา ทำเพื่อชาติและประชาชน
ก่อตั้ง2 มีนาคม 2018; 3 ปีก่อน (2018-03-02)
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 500
รองหัวหน้าพลตรี พิชิต บุตรวงศ์
พันเอก เด็ดดวง ณ ลำปาง
ปภาดา คชนิล
รองเลขาธิการรุ่งโรจน์ รุ่งณรงค์รักษ์
เหรัญญิกบุญยเกียรติ์ ทิพย์รัตน์
โฆษกอุสา ชื่นชมชิด
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคพลังชาติไทย (อังกฤษ: Thai Nation Power Party) เป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่ได้จดจองชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีนาง กิ่งฟ้า อรพันธ์ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอ [1]

ในวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ทาง กกต. ได้ออกหนังสือรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคให้กับพรรคพลังชาติไทยพร้อมกับ พรรคพลังธรรมใหม่ และ พรรคประชาชนปฏิรูป เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อไป [2]

ต่อมาในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทางพรรคได้จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2561 ที่โรงแรมโนโวเทลเพื่อรับรองชื่อพรรค ชื่อย่อพรรค เครื่องหมายพรรค ข้อบังคับพรรค นโยบายพรรค และคำประกาศอุดมการณ์ของพรรคพร้อมกับทำการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคโดยมีสมาชิกพรรคกว่า 500 คนเข้าร่วมประชุมซึ่งหนึ่งในนั้นมี สดใส รุ่งโพธิ์ทอง นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคด้วยปรากฏว่า พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ อดีตคณะทำงานด้านการปฏิรูปประเทศของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคได้รับเลือกให้ควบตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก นาย สุรพัฒน์ หมื่นศรีรัชต์ เป็นรองหัวหน้าพรรค นาย บุญยเกียรติ์ ทิพย์รัตน์ เป็นเหรัญญิกพรรค นาย โชติวุฒิ เขียนนิลศิริ เป็นนายทะเบียนพรรค และนาย วีระพล รักธรรม เป็นโฆษกพรรค [3] โดยได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แต่ได้ถอนเรื่องออกไปเนื่องจากพลตรีทรงกลดได้ควบทั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคซึ่งผิด พ.ร.ป. พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ห้ามผู้บริหารพรรรคดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งจึงได้มีการประชุมพรรคเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมและเลือกเลขาธิการพรรคคนใหม่

กระทั่งวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 พลตรีทรงกลดและคณะกรรมการบริหารพรรคได้เดินทางมาจดทะเบียนก่อตั้งพรรคการเมืองที่ กกต. เป็นครั้งที่ 2 แต่ในเวลาต่อมาคณะกรรมการบริหารพรรคจำนวน 8 คนได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังชาติไทยเพื่อย้ายไปสังกัด พรรคพลังประชารัฐ ทำให้ต้องมีการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อ กกต. เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

ต่อมาในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๑ (๒๑) ที่ประชุมมีมติรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังชาติไทยพร้อมกับพรรคการเมืองอีก 2 พรรคคือ พรรคแผ่นดินธรรม และ พรรคประชาชาติ (พ.ศ. 2561)

คณะกรรมการบริหารพรรค[แก้]

ชุดปัจจุบัน[แก้]

จากการประชุมใหญ่ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 มีมติเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค จำนวน 29 คน ซึ่งมีตำแหน่งสำคัญ อาทิ[4]

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรค
2. พลตรี พิชิต บุตรวงศ์ รองหัวหน้าพรรค
3. พลเรือตรี วิษณุสรรค์ ศรีแก่นจันทร์ รองหัวหน้าพรรค
4. พันเอก เด็ดดวง ณ ลำปาง รองหัวหน้าพรรค
5. ปภาดา คชนิล รองหัวหน้าพรรค
6. จิรศักดิ์ นาตะธนภัทร เลขาธิการพรรค
7. บุญเกียรติ์ ทิพย์รัตน์ เหรัญญิกพรรค
8. รังษิมา ทองพันชั่ง นายทะเบียนพรรค
9. วีระพล รักธรรม โฆษกพรรค

ต่อมานายวีระพลได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 โดยนายทะเบียนสมาชิกพรรคได้รับหนังสือเมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม ปี พ.ศ. 2564 ทำให้พ้นจากตำแหน่งโฆษกพรรคโดยเหลือคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 28 คน[5]

จากนั้นในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2564 พลตรีทรงกลดได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคและทางพรรคได้รับหนังสือลาออกในวันเดียวกันทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ[6] ทางพรรคพลังชาติไทยจึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม ปี พ.ศ. 2564 โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริหารพรรคเหลือไม่เกิน 15 คนและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 15 คนซึ่งมีตำแหน่งสำคัญอาทิ[7]

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1 พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรค
2 พลตรี พิชิต บุตรวงศ์ รองหัวหน้าพรรค
3 พันเอก เด็ดดวง ณ ลำปาง รองหัวหน้าพรรค
4 ปภาดา คชนิล รองหัวหน้าพรรค
5 จิระศักดิ์ นาตะธนภัทร เลขาธิการพรรค
6 รุ่งโรจน์ รุ่งณรงค์รักษ์ รองเลขาธิการพรรค
7 บุญเกียรติ ทิพย์รัตน์ เหรัญญิกพรรค
8 ปิยภัทร ลบทอง รองเหรัญญิกพรรค
9 รังษิมา ทองพันชั่ง นายทะเบียนสมาชิกพรรค
10 เอกพล สันตะวงค์ ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค
11 อุสา ชื่นชมชิด โฆษกพรรค
12 ณัฐพล อือศิริ รองโฆษกพรรค

การเลือกตั้ง[แก้]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 พรรคพลังชาติไทยส่งผู้สมัครในระบบแบ่งเขตทั้งหมด 329 เขต และระบบบัญชีรายชื่อ 77 คน ไม่ได้รับการเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตแม้แต่ที่นั่งเดียว แต่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงจนสามารถได้รับจัดสรร สส. ในระบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 1 ที่นั่ง คือ พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรค[8]

ต่อมาในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2564 พลตรีทรงกลดได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวันเดียวกันโดยมี นางบุญญาพร นาตะธนภัทร ภรรยาของพลตรีทรงกลดซึ่งอยู่ในลำดับที่ 2 ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน[9] ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะแต่คณะกรรมการบริหารพรรคที่ยังเหลืออยู่ยังต้องรักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ประวัติการทำงานในรัฐสภา[แก้]

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2562 1 คน ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/794229
  2. http://www.khaosod.co.th/politics/news_927028
  3. http://www.thairath.co.th/content/1278932
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/D/042/T_0067.PDF
  5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังชาติไทย
  6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังชาติไทย
  7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพลังชาติไทย
  8. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-05-10. Check date values in: |date= (help)
  9. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]