หน้าถูกกึ่งป้องกัน

ไพบูลย์ นิติตะวัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ไพบูลย์ นิติตะวัน
รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้านกฎหมาย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
21 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป
ดำรงตำแหน่ง
3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 6 กันยายน พ.ศ. 2562
สมาชิกวุฒิสภา (สรรหา)
ดำรงตำแหน่ง
18 กันยายน 2555 – 24 พฤษภาคม 2557
ดำรงตำแหน่ง
2 มีนาคม 2551 – 1 มีนาคม 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 มกราคม พ.ศ. 2497 (67 ปี)
จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
สัญชาติ ไทย
พรรคการเมือง ประชาชนปฏิรูป (2561-2562)
พลังประชารัฐ (2562-ปัจจุบัน)
ศาสนา พุทธ

ไพบูลย์ นิติตะวัน นักการเมืองชาวไทย ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[1] และ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในอดีตสังกัดพรรคประชาชนปฏิรูป อดีตสมาชิกวุฒิสภา, เป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558, อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติ[2] และเป็นอดีตนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า อดีตประธานมูลนิธิอีพีเอธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป

ประวัติ

ไพบูลย์เป็นสมาชิกวุฒิสภาสองวาระ โดยวาระแรกจากการสรรหาภาครัฐ[3] ดำรงตำแหน่งเต็มวาระ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2554 และวาระที่สองจากการสรรหาภาคอื่น[4] ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2555 - 2557 ในระหว่างการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เขาได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและประสานงานกลุ่ม 40 สว. ทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูง ตามกระบวนการภายใต้รัฐธรรมนูญ ในหลายรัฐบาล เพื่อให้ระบอบการปกครองอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐ นิติธรรม และเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป

การดำรงตำแหน่งสำคัญ

 • พ.ศ. 2558 : ประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2557 : ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ หมวด 2 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ)
 • พ.ศ. 2557 : กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558
 • พ.ศ. 2557 : สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2555 : สมาชิกวุฒิสภา การสรรหาภาคอื่น[5]
 • พ.ศ. 2555 : นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ. 2551 : สมาชิกวุฒิสภา การสรรหาภาครัฐ[6]
 • พ.ศ. 2551 : ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ประธานวุฒิสภา
 • พ.ศ. 2551 : ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมภาคประชาชนป้องกันการทุจริตและตรวจสอบภาครัฐ วุฒิสภา
 • พ.ศ. 2551 : รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และ เสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
 • ไม่ทราบปี : อุปนายกสโมสรรัฐสภาคนที่ 1
 • ไม่ทราบปี : ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 • ไม่ทราบปี : ที่ปรึกษาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ไม่ทราบปี : กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

รางวัลที่ได้รับ

การศึกษา

ปริญญาบัตร

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปปร. 5) สถาบันพระปกเกล้า

บทบาททางการเมือง

สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นผู้ยื่นคำร้องฟ้องยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในคดีการโยกย้ายถวิล เปลี่ยนศรี

ส่งผลให้วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของ ไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภาและมีคำวินิจฉัยว่านางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก 9 คน พ้นจากตำแหน่งและสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 10 คน[7]จึงทำให้เกิดสูญญากาศขึ้นไม่มีหัวหน้ารัฐบาลในขณะนั้น ฝ่ายทหารจึงประกาศกฎอัยการศึก เพื่อควบคุมสถานการณ์ออกคำสั่งโยกย้ายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธจำนวนหลายพันนาย ออกจากกรุงเทพจนต่อมาวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้าใช้อำนาจการปกครองประเทศแทนในช่วงที่เกิดสูญญากาศ[ต้องการอ้างอิง]

ต่อมาเขาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเขามีแนวคิดว่า "จุดใหญ่ของการปฏิรูป คือ การลดอำนาจพรรคการเมือง เพิ่มอำนาจให้ภาคประชาชนโดยการปฏิรูปให้ สส.เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ลูกจ้างพรรคการเมือง"[8]

คณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา

เขายังได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ 6 มกราคม 2559 เขาเข้าร่วมเครือข่ายปกป้องพระเกียรติพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชและเครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา ออกมาคัดค้านการแต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)เป็นสังฆราชองค์ใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 2. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา ครั้งที่1/2558
 3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
 4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (นายไพบูลย์ นิติตะวัน)
 5. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (นายไพบูลย์ นิติตะวัน)
 6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
 7. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่าง นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา และคณะ รวม ๒๘ คน ผู้ร้อง กับ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้อง
 8. เปิดใจ "กมธ.สายล่อฟ้า" คล้องนกหวีดลุยปฏิรูป
 9. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓ หน้า ๗ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข, ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แหล่งข้อมูลอื่น