มานพ คีรีภูวดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มานพ คีรีภูวดล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(3 ปี 7 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 ตุลาคม พ.ศ. 2518 (47 ปี)
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ก้าวไกล
คู่สมรส วิภาวรรณ ขวัญสิริวุฒิ

มานพ คีรีภูวดล เป็นนักการเมืองชาวไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคอนาคตใหม่ ปัจจุบันสังกัดพรรคก้าวไกล

ประวัติ[แก้]

มานพ คีรีภูวดล เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2518 เป็นชาวกะเหรี่ยง[1] อาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่[2] เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) จากสถาบันราชภัฎลำปาง

มานพ สมรสกับนางวิภาวรรณ ขวัญสิริวุฒิ ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่[3]

การทำงาน[แก้]

มานพ คีรีภูวดล ในปี 2541 ได้เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ในปี 2541 - 2544 เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเครือข่ายลุ่มน้ำแม่มอก-เวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และทำงานในคณะทำงานสนับสนุนผลักดันพระราชบัญญัติป่าชุมชน เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดลำปาง และกองเลขาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ[4] และเป็นหัวหน้าฝ่ายประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย มูลนิธิ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ,ผู้ประสานเครือข่ายลุ่มแม่เตี๊ยะแม่แตะ,ผู้ประสานเครือข่ายลุ่มน้ำย่อย อำเภอจอมทอง-ผู้ประสานงานเครือย่ายชุมชนภูมินิเวศน์ดอยอินท์ออบหลวง

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 53 แต่ไม่ได้รัเลือกตั้ง ต่อมาได้เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.แทน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ[5] เป็น ส.ส.สมัยแรก ต่อมาเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบพรรค เขาจึงย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล พร้อมกับสมาชิกส่วนใหญ่ของพรรคอนาคตใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. เปิดปูม”มานพ คีรีภูวดล”ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงชาว อ.จอมทอง ว่าที่ ส.ส.พรรคอนาคต ใหม่
  2. https://www.ect.go.th/chiangmai/download/article/article_20200717094619.pdf
  3. มีที่ดินบรรพบุรุษ 20 ไร่! เปิดเซฟ 3.8 ล. ‘มานพ คีรีภูวดล’ส.ส.ชาติพันธุ์ อนค.
  4. เปิดประวัติ “มานพ คีรีภูวดล” ส.ส.กลุ่มชาติพันธุ์ ปาร์ตี้ลิสต์คนใหม่ แทน “ธนาธร”
  5. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายมานพ คีรีภูวดล)
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๑, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔