พรรคอนาคตใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พรรคอนาคตใหม่
Future Forward Party
หัวหน้าพรรค ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ที่ปรึกษาพรรค อำนาจ สถาวรฤทธิ์ (ฝ่ายการเมือง)
นายทะเบียนพรรค ไกลก้อง ไวทยาการ
เลขาธิการพรรค รศ.ดร. ปิยบุตร แสงกนกกุล
โฆษกพรรค พรรณิการ์ วานิช
คำขวัญพรรค อนาคตใหม่...เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคต
ไทย 2 เท่า : คนเท่าเทียมกัน ไทยเท่าทันโลก
ก่อตั้ง 15 มีนาคม 2018; 8 เดือนก่อน (2018-03-15)
ที่ทำการพรรค 1768 ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ฝ่ายเยาวชน New Gen Network (NGN)
อุดมการณ์ ประชาธิปไตย[ต้องการอ้างอิง], อิสรนิยมฝ่ายซ้าย
สี          สีส้มและสีน้ำเงิน
เว็บไซต์
https://futureforwardparty.org/ (เว็บไซต์​ทางการ​ของ​พรรค)​
รองหัวหน้าพรรค กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
ชำนาญ จันทร์เรือง
พลโท พงศกร รอดชมภู
รณวิต หล่อเลิศสุนทร
เหรัญญิกพรรค นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคอนาคตใหม่ (อังกฤษ: Future Forward Party - FWP ชื่อย่อ : อ.น.ค.) ก่อตั้งโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรองประธานบริหารบริษัทไทยซัมมิท และ รศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีผู้ร่วมจดจัดตั้งอีก 24 คน ยื่นจดแจ้งชื่อจัดตั้งพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 และได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีสถานะเป็นพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พรรคอนาคตใหม่ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเพื่อรับรองอุดมการณ์พรรค นโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค ชื่อพรรค ชื่อย่อพรรค และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรก ผลปรากฏว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และ รศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคคนแรกด้วยการลงมติอย่างโปร่งใส [1]

หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งอนุมัติการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 พรรคอนาคตใหม่ได้เปิดตัวนโยบายและแนวทางการบริหารประเทศภายใต้คำขวัญ "ไทย 2 เท่า : คนเท่าเทียมกัน ไทยเท่าทันโลก" ณ ห้องประชุมภายในอาคารไทยซัมมิท[2]เปิดตัวสมาชิกพรรค เช่น นาง วรรณวิภา ไม้สน เลขาธิการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 วิภาวรรณ วงษ์สว่าง ได้ ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรค[3]

สัญลักษณ์ของพรรค[แก้]

ตราสัญลักษณ์พรรค (27 พฤษภาคม-27 กันยายน 2561)

พรรคอนาคตใหม่ใช้ตราสัญลักษณ์ของพรรคเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าโดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกเป็นเส้นทะแยงซ้าย ส่วนด้านขวาเป็นลูกศรชี้ไปด้านขวา โดยทางพรรคให้นิยามความหมายของสัญลักษณ์นี้ว่าหมายถึงอนาคตที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อมุ่งสู่ประเทศไทยที่มีอนาคตที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนสีส้ม ทางพรรคให้นิยามว่า หมายถึง ความหวังที่ต้องการพัฒนาประเทศให้เท่าเทียมอารยประเทศ[4]

พรรคอนาคตใหม่มอบหมายให้บริษัท คัดสรรดีมาก จำกัด เป็นผู้ออกแบบสัญลักษณ์และแบบอักษรประจำพรรคขึ้น โดยสัญลักษณ์รูปแบบนี้เผยแพร่ครั้งแรกในงานประชุมจัดตั้งพรรคฯในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยปรับส่วนของอักษรชื่อพรรคให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และใช้ตัวอักษรสีน้ำเงิน [5]

หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งอนุมัติการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 พรคอนาคตใหม่ได้ปรับสัญลักษณ์เล็กน้อยโดยเพิ่มคำว่า "พรรค" ต่อหน้าคำว่า "อนาคตใหม่" แต่รายละเอียดต่างๆ ยังคงเดิม โดยเปลี่ยนในเวลา 20:52 น. ของวันเดียวกัน ที่เพจเฟซบุ๊กของพรรค ส่วนสัญลักษณ์แบบเดิมยังคงใช้ในบางโอกาส เช่น สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ไม่ต้องการให้สื่อถึงพรรค หรือของที่ระลึกต่างๆ ของพรรค

คำขวัญ[แก้]

 • ก้าวพ้นทศวรรษที่สูญหาย สร้างประเทศไทยที่มีอนาคต (15 มีนาคม - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
 • อนาคตใหม่ เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคต (27 พฤษภาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
 • คนเท่าเทียมกัน ไทยเท่าทันโลก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)

รายชื่อผู้จดจัดตั้งพรรค[แก้]

รายชื่อผู้จดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ เรียงตามลำดับอักษร[6]

 • กฤตนัน ดิษฐบรรจง (แกนนำกลุ่มเยาวชนอาสา ทำงานกับกลุ่มวัยรุ่นผู้ติดเชื้อเอชไอวี)
 • กันต์พงศ์ ทวีสุข (ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน)
 • กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ (นักวิชาการอิสระด้านการศึกษา)
 • ไกลก้อง ไวทยการ (ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสังคม จากสถาบันเทคโนโลยีเพื่อสังคม)
 • คริส โปตระนันทน์ (นักธุรกิจ นักกฎหมาย อาจารย์พิเศษกฎหมายป้องกันการผูกขาด)
 • คฑาวุธ ครั้งพิบูลย์ (อาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • ชำนาญ จันทร์เรือง (อดีตอาจารย์พิเศษด้านการเมืองและกฎหมายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ยกร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร)
 • โชติรส นาคสุทธิ์ (นักเขียนเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจของมนุษย์ เรื่องเพศและสิทธิเหนือร่างกาย)
 • ไชยวัฒน์ วรรณโคตร (นักศึกษา)
 • ฑิตฐิตา ซิ้มเจริญ (นักเขียน นักแปลอิสระ)
 • เท่าพิภพ ลิ่มจิตรกร (นักปรุงเบียร์ นักธุรกิจ มัคคุเทศก์อิสระ)
 • ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท)
 • ธัญญานันต์ คูอนุพงศ์ (Content creator)
 • ธารารัตน์ ปัญญา (นักปกป้องสิทธิผู้หญิง)
 • นลัทพร ไกรฤกษ์ (ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ข่าวคนพิการ ThisAble.me)
 • ปรัชญา เพชรวิสิทธิ์ (คนทำหนัง นักศึกษา)
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยบุตร แสงกนกกุล (นักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ (ผู้อำนวยการองค์กร Newground)
 • ฟารีต ดามาเร๊า (ประธานสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม)
 • ภูวกร ศรีเนียน (นักจัดรายการทีวี นักรณรงค์การเมือง)
 • วรกร ฤทัยวาณิชกุล (ผู้บริหาร Hello Filmmaker)
 • วิภาพรรณ วงษ์สว่าง (ผู้ก่อตั้ง thaiconsent.org นักออกแบบสื่อเพื่อสังคม)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี (อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักกิจกรรมทางการเมือง)
 • สุรินทร์ คำสุข (ประธานสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์)
 • อนุกูล ทรายเพชร (เกษตรกรยุคดิจิตอล นักธุรกิจเพื่อสังคม)
 • อลิสา บินดุส๊ะ (นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

คณะกรรมการบริหารพรรค[แก้]

ชุดที่ 1 (28 พฤศจิกายน 2561 —)
ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
2. กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1
3. ชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2
4. พลโท ดร.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3
5. รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4
6. รศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค
7. นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค
8. นายกองเอก[7] ดร.สุรชัย ศรีสารคาม กรรมการบริหารพรรค (สัดส่วนภาคกลาง)
9. เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารพรรค (สัดส่วนภาคเหนือ)
10. ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค (สัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
11. เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหารพรรค (สัดส่วนภาคใต้)
12. ไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
13. พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค
14. จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรค (ที่ประชุมใหญ่เลือกโดยคำนึงถึงเพศสภาพ และเพศวิถี)
15. นิรามาน สุไลมาน กรรมการบริหารพรรค (ที่ประชุมใหญ่เลือกโดยคำนึงถึงเพศสภาพ และเพศวิถี)
16. สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค (สายเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]