วิเชียร ชวลิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิเชียร ชวลิต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 ธันวาคม พ.ศ. 2497 (63 ปี)
บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายกองเอก[1] วิเชียร ชวลิต เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์[2] สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อดีตประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประวัติ[แก้]

วิเชียร ชวลิต เกิดวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2497[3]จบการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน[แก้]

งานราชการ[แก้]

วิเชียร ชวลิต ทำงานรับราชการตำแหน่งสำคัญ ๆ ในกระทรวงมหาดไทย อาทิ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี ปลัดกระทรวง

 • พ.ศ.2536 นายอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 • พ.ศ.2537 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์การ กองราชการส่วนท้องถิ่ กรมการปกครอง
 • พ.ศ.2539 นายอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ.2542 นายอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ.2544 ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
 • พ.ศ.2545 ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
 • พ.ศ.2547 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ.2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 • พ.ศ.2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญุ
 • พ.ศ.2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
 • 3 พฤษภาคม 2553 อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน
 • 14 ธันวาคม 2553 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 1 ตุลาคม 2554 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ (ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)
 • 4 พฤษภาคม 2555 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[4]

ในช่วงรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการปกครอง และในปี พ.ศ. 2553 เป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และ กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง 21ธันวาคม พ.ศ. 2553

ต่อมาในช่วงรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

งานการเมือง[แก้]

ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์[5][6] สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]