วิเชียร ชวลิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิเชียร ชวลิต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 ธันวาคม พ.ศ. 2497 (63 ปี)
บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายกองเอก[1] วิเชียร ชวลิต เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์[2] สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อดีตประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประวัติ[แก้]

วิเชียร ชวลิต เกิดวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2497[3]จบการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน[แก้]

วิเชียร ชวลิต ทำงานรับราชการตำแหน่งสำคัญ ๆ ในกระทรวงมหาดไทย อาทิ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี ปลัดกระทรวง

 • พ.ศ.2536 นายอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 • พ.ศ.2537 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์การ กองราชการส่วนท้องถิ่ กรมการปกครอง
 • พ.ศ.2539 นายอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ.2542 นายอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ.2544 ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
 • พ.ศ.2545 ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
 • พ.ศ.2547 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ.2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 • พ.ศ.2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญุ
 • พ.ศ.2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
 • 3 พฤษภาคม 2553 อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน
 • 14 ธันวาคม 2553 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 1 ตุลาคม 2554 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ (ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)
 • 4 พฤษภาคม 2555 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[4]

ต่อมา ในรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในรัฐบาล สมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ในรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการปกครอง และในปี พ.ศ. 2553 เป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และ กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง 21ธันวาคม พ.ศ. 2553

ต่อมาในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์[5] สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]