วิเชียร ชวลิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นายกองเอก[1] วิเชียร ชวลิต เป็น กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์[2] สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อดีตประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประวัติ[แก้]

เกิดวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2497[3]จบการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำงานรับราชการตำแหน่งสำคัญ ๆ ในกระทรวงมหาดไทย อาทิ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ต่อมา เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร รองผูว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในรัฐบาล สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการปกครอง และในปี พ.ศ. 2553 เป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และ กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง 21ธันวาคม พ.ศ. 2553

ต่อมาในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์[4] สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]