ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ป.จ.ฝ่ายหน้า|2505}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/046/1249.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๔๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒๔๙, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๕</ref>
{{ป.จ.ฝ่ายหน้า|2505}}<ref>{{cite journal | journal = ราชกิจจานุเบกษา | volume = 79 | issue = 46 | pages = 1249 | title = แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2505 | url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/046/1249.PDF | date = 15 พฤษภาคม 2505 | language = ไทย}}</ref>
{{ม.ป.ช.}}
{{ม.ว.ม.}}
18,361

การแก้ไข